Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Com'info 2003-2004 nr.0

Com'info 2003-2004 nr.0

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 131 |Likes:
Published by PubliekeSfeer

More info:

Published by: PubliekeSfeer on Aug 31, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
1
 
Speciale Introductie Uitgave
 Jaargang 3/ Nummer 0/ septem-ber 2003
CIWorld
 
2
ColofonCom’info is het officiële orgaan van SV Con-tact, de studievereniging van Communicatie– en Informatiewetenschappen in Utrecht.
Hoofdredacteur:
Mark Topper
Eindredacteur:
Mariska Swart
Secretaris:
 Jeroen Steeman
Penningmeester:
Mark Topper
Lay-out:
Mariska Swart
Redactie:
Talitha Koek Michiel KraaikampRoosmarie ScheepersFabian de Graaf Dirk-Jan Zom
Aan dit nummer werkten verder mee:
 Talitha Koek  Joost BloemendalSusannah BurnetteBelinda MulderLinda KumelingEn overige leden introcie
 
Contact via
 
Redactie@svcontact.nl
Of 
postbus KNG 29
(boven postvakjes)Een nieuw begin…Het succes bij de integratiein een nieuw sociaal sys-teem is afhankelijk van deeerste indrukken. Wat vinden mensen van jou en wat vind jij van de mensen. Een in-troductie is zo’n eerste moment. Schuife-lend komen mensen de eerste dag de zaalvan universiteit in. Sommigen voor heteerst, anderen hebben al meegelopen.Toch is het ook voor die mensen de eer-ste keer dat ze de meeste anderen zullenzien. Kijk maar goed, je zult deze mensennog vaak zien dit jaar!Een veel gehoorde klacht is dat introductiesaai zijn, dat je allemaal stomme spelletjesmoet doen, dat je “ontgroend” wordt endat het pas echt stoer is om met de koptegen de wind te gaan en vooral niet meete doen. Jammer! Want ik heb in al die jaren gemerkt, dat de beste, leukste, knap-ste, interessantste en succesvolste studen-ten waren, zij die tijdens de intro zich on-dergedompeld hebben in het introduce-ren. Veel vrienden gemaakt van dag een,die zich wisten te verzetten tegen de stu-die met beleid. Je weet wel afgeven op hetvak, zeuren over de docent, maar wel ineen Opleidingscommissie plaatsnemen enhet gewoon in de gezicht van de docentzeggen wat er mis is. En natuurlijk weleven tussen de bedrijven door het vak halen.Daarnaast moet namelijk gefeest, versierd,gewerkt en vakantie gevierd worden. Enniet te vergeten actief worden bij de stu-dievereniging. Met volle teugen genietenvan 4 (of meer natuurlijk) fantastische ja-ren.Een nieuw begin … maak er het beste van!Mark Topper, hoofdredacteurRR
EDACTIONEELEDACTIONEEL
 
Ook lid worden?Voor meer info kijk jeopwww.svcontact.nl
 
3
CC
OMOM
INFOINFO
 
Hallo nieuwe CIW’ers!Met veel plezier heten wij jullie welkom in dewondere wereld die CIW heet. In de komen-de dagen gaan jullie, tijdens de introductie vande faculteit en (als je meegaat) die van SVContact, elkaar echt leren kennen. Voor deintroductie van SV Contact hebben wij hetpittoreske plaatsje Putten uitgekozen,waar anders toch nooit wat gebeurt….Ons thema van dit jaar is CIWorld. Julliezullen al snel merken dat CIW als studieerg internationaal gericht is en tijdens hetkamp zal je ook op diverse plaatsen van dewereld komen.In dit boekje vinden jullie het programmavan de faculteitsintroductie en die van hetkamp. Verder vinden jullie er ook hetCIW-lied, interessante wetenswaardighe-den over CIW en heel veel ander vertier.Wij hopen dat jullie elkaar na de komen-de dagen een beetje hebben leren kennenen met veel plezier jullie eerste CIW-jaarin zullen gaan. Wanneer er nog vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan niet om hetaan je mentor of aan een van ons te vra-gen.Namens de introcommissie,Susannah Burnette
Achtergrond informatie van de Waag Society
Lezing Henk van Zeijts van De Waag (woe 3sep, 13:00uur)
De Waag Society voor oude en nieuwe media is een ken-nisinstituut op het snijvlak van cultuur en technologie inrelatie tot de maatschappij, het onderwijs, de overheid enhet bedrijfsleven. De Waag wil zo een bijdrage leverenaan het ontwerp van de informatiemaatschappij. Hierbijkijken zij niet zo zeer naar de technologie, maar naar demogelijkheden van de mens, hun creativiteit en hun cul-tuur. Deze wisselwerking tussen de technologie en decultuur is de drijvende kracht van de Waag Society bij alhaar werkzaamheden.De Waag is opgericht in 1994 en is gevestigd op deNieuwmarkt in Amsterdam. Zij verrichten onderzoek enontwikkelen nieuwe concepten en toepassingen en initi-eert het debat door het publiek op het snijvlak van oudeen nieuwe media. Hun programma richt zich op de vraaghoe mensen zich kunnen uitdrukken, hoe zij kunnen lerenen hoe zij kunnen samenwerken met (nieuwe) media.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->