Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
White paper: Interactive Pre-roll - A valuable new branding tool

White paper: Interactive Pre-roll - A valuable new branding tool

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 301 |Likes:
A white paper on interactive pre-rolls and online video advertising, based on extensive research by
Metrixlab, SuperHeroes and Sanoma Digital. Interactivity proved to be highly influential on advertising effects. Also available in english: http://www.scribd.com/doc/31990990/Interactive-Pre-rolls-A-valuable-new-branding-tool-white-paper
A white paper on interactive pre-rolls and online video advertising, based on extensive research by
Metrixlab, SuperHeroes and Sanoma Digital. Interactivity proved to be highly influential on advertising effects. Also available in english: http://www.scribd.com/doc/31990990/Interactive-Pre-rolls-A-valuable-new-branding-tool-white-paper

More info:

Published by: SuperHeroes Amsterdam on Feb 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2010

pdf

text

original

 
WHITE PAPER
INTERACTIEVE PREROLLWAARDEVOL NIEUW MERKINSTRUMENT
 
Per maand worden er in Nederland zo’n 1 miljardonline video’s bekeken. Vier van de vijfNederlanders van 13 jaar en ouder zegt wel eensonline video te kijken. Een enorm bereik dus, dat ooknog exponentieel groeit. Ook adverteerders hebbensteeds meer interesse in online video alsadvertentiemedium. Daarbij worden prerolls op ditmoment nog met name afgerekend op conversie.Maar wat doen ze voor je merk? En hoe ontwikkel jede meest effectieve uitingen?Prerolls worden ingezet als reclame voor de startvan een online video, een reclameblokje dus voorhet bekijken van een filmpje op Internet. Prerolls zijnnu vaak simpele inkortingen van de al bestaande 30seconden TV-commercial. Terwijl het medium zoveelmeer mogelijkheden biedt, namelijk interactiviteit.
 Metrixlab
heeft in opdracht van
Sanoma Digital,
 
Lassie
en
SuperHeroes
twee interactieve onlineprerolls van Lassie onderzocht. Het betreft daarbijhet eerste onderzoek in Nederland naar dereclame-effecten van interactie in de preroll.Wat doet deze nieuwe vorm van prerolls voor jemerk, merkbekendheid, voorkeur? En hoe wordendeze prerolls geévalueerd door consumenten?Uit het onderzoek zijn een aantal interessante enopvallende conclusies gekomen. Wat blijkt?Interactie in prerolls werkt, zowel ten opzichte vanstandaard prerolls als TV commercials:
– Interactieve prerolls tonen sterkere merkeffecten:met name op spontane merkbekendheid en top-of- mindawareness.– Interactieve prerolls trekken meer aandacht.– Interactieve prerolls worden veel beter onthouden.– Interactie met een preroll wordt heel goedgewaardeerd.– Interactie met de preroll verhoogt de conversie.
In de navolgende pagina’s wordt het onderzoek indetail beschreven.
SAMENVATTING
Online video is booming. In november 2009 werdener in de Verenigde Staten ruim 30 miljard video’sbekeken. Om het in perspectief te zetten: in dezelfdeperiode werden 12 miljard searches gedaan...Ook in Nederland neemt het kijken van video’s opInternet een enorme vlucht. Schatting is dat er hierper maand zo’n miljard video’s worden bekeken.
YouTube, Uitzendinggemist, RTLgemist, MSN Video
trekken miljoenen bezoekers. Steeds meer sitesbieden bovendien video aan. Het gebruik van onlinevideo groeit en groeit. De vraag is: wat kan eenadverteerder hier mee?De preroll heeft inmiddels zijn intrede gedaan inonline marketing, een maximaal 15-secondencommercial voorafgaand aan een video. Vaak is diteen inkorting van een al bestaande TV-commercial.Maar er zijn veel meer mogelijkheden met prerolls.Het toevoegen van interactie bijvoorbeeld.In het buitenland en ook in Nederland wordtinmiddels voorzichtig getest met interactie inprerolls, waarbij resultaten echter voornamelijk nogworden gemeten in termen van clicks en conversie.Maar doen we hiermee de eventuele invloed van deuiting op het merk niet tekort?Hoog tijd voor een gedegen onderzoek naar allereclame-effecten van interactiviteit in de preroll.
1 / 6
Doel van het onderzoek was het analyseren vanmerkeffecten en een uitgebreide evaluatie vaninteractieve prerolls. Wat doet een interactievepreroll met merkbekendheid, -voorkeur en koopin-tentie? En hoe wordt interactie in prerolls beoor-deeld, gewaardeerd en herinnerd?Het onderzoek vond plaats in december 2009 in eengecontroleerde omgeving (op Nuvideo.nl en Zie.nl)door
 MetrixLab
 , in opdracht van
Sanoma Digital
 ,
Lassie
en S
uperHeroes
.
AANLEIDINGONDERZOEKSOPZET & METHODOLOGIE
WHITE PAPER
INTERACTIEVE PREROLLWAARDEVOL NIEUW MERKINSTRUMENT
 
2/ 6
Creative digital agency SuperHeroes ontwikkeldevier verschillende typen (interactieve) prerolluitingen. De uitingen waren onderdeel van eencampagne rondom 50 jaar Lassie Toverrijst. Deprerolls werden over een periode van 6 wekeningezet op Nuvideo.nl en Zie.nl. In deze periode wasLassie in geen ander medium aanwezig: de settingwas 'closed'. Een overzicht van de uitingen:
1. Kommetje Kommetje
“Kommetje Kommetje” bestond uit een spel waarin steedsgekozen moest worden onder welk kommetje eencherrytomaatje verstopt was (vergelijkbaar met het bekende“Balletje Balletje” ). Binnen 15 seconden werd gevraagd onder welke kom zich het tomaatje bevond. Na klikken op het juistekommetje volgde het antwoord. Hiermee werden de 15seconden verlengd. Zo kon vervolgens het spel nog een keer worden gespeeld. Ook kon via een sluitknop de prerollworden gesloten.Werd er alleen maar naar de preroll gekeken en niet geklikt,dan startte de opgevraagde video automatisch na het eindevan de preroll.
2. De Toverpan
De Toverpan was een zogenaamde “out-of-player” preroll.Wat wil je eten vanavond, was de kernvraag. De Toverpan(de wondermachine van Lassie Toverrijst) landt met een klapvan bovenaan in het scherm in de player, daarmee de player “brekend”. Vervolgens wordt gevraagd aan een hendel tetrekken voor een lekker rijstrecept. Na het bekijken van hetrecept kon men besluiten nogmaals een recept te trekken of het venster te sluiten. Ook hier startte de video automatischna het einde van de preroll als er geen actie van deconsument volgde.
DE INTERACTIEVE PREROLLS
 3. Klassieke preroll: de Toverkok trailer 
Een campagne trailer zonder interactie. Na afloop van de 15seconden trailer startte de video automatisch.
4. Split roll
Deze uiting is ontwikkeld om te bezien of een preroll kijker zelf wenst te kiezen welke preroll hij wil zien. Aan het beginvan de preroll kon de bezoeker kiezen om “Kommetjeof “Toverpan” te zien. Als er geen keuze werd gemaakt, startte devideo na 15 seconden automatisch.
De uitingen “ Kommetje” en “ Toverpan” zijn doorMetrixlab in een gecontroleerde omgeving getest.De trailer en split end zijn vanwege hun meertraditionele karakter niet verder op merkeffectgetest, maar worden wel op conversie in hetonderzoek meegenomen.
WHITE PAPER:
INTERACTIEVE PREROLL WAARDEVOL NIEUW MERKINSTRUMENT

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Kristel Geukens liked this
Harm Schweigman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->