Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Premis Escolars Entrevistes El Personatge Fantasma

Premis Escolars Entrevistes El Personatge Fantasma

Ratings: (0)|Views: 105 |Likes:
Published by iesalzina
Aluzina, la revista de l'institut l'Alzina, núm. 20
Aluzina, la revista de l'institut l'Alzina, núm. 20

More info:

Published by: iesalzina on Feb 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2010

pdf

text

original

 
EntrevistesEl personatge fantasma
alzina
 
 u
GENER 2010NÚMERO 20
 
REVISTA D’INFORMACIÓ GENERAL DE L’IES L’ALZINA
A propósitode Platón
Animalsen extinció
L’últim cinèfilDrogas:el placer que mataPremis escolars
 
2
 
al
 u 
zina
NOVETATS
 A
quest curs l’IES L’Alzina volencetar una nova iniciativaque s’inscriu en el marc del Plad’Autonomia de Centre (PAC) i que técom a principal objectiu incentivar eltreball, l’esforç i la bona convivènciaentre els alumnes del centre. Us donema continuació les dades d’aquestprojecte per tal de motivar-vos a la sevarealització exitosa:
 Àmbit d’aplicació
: tots els nivells del’ESO.
 Assignació econòmica general:
1500€
 Assignació econòmica a cada premi:
125€
Modalitats de premis i distribució
:3 premis a cada curs de l’ESO. Seranpremi al rendiment, a la superació i a laconvivència.
Objectius
:a. Valorar i premiar l’excel•lència deforma explicita.b. Impulsar i premiar l’activitatmotivadora i vigilant de les famílies.c. Oferir un reforç positiu a les bonespràctiques escolars.d. Fomentar la cultura de l’esforç i lasuperació en els alumnes.El premi consistirà en el lliurament d’unxec per valor de 125€ en concepte dematerial escolar, llibres o pagamentsd’activitats acadèmiques als estudiantsde l’ESO que acompleixin les condicionsdelimitades en les bases d’aplicació delpremi. En cada nivell hi haurà, com amàxim, 3 estudiants premiats, un percada modalitat establerta.El
 premi al rendiment escolar
eslliurarà a aquells estudiants que haginmostrat durant el curs un majoraprofitament de la instrucció, disposinde les millors qualificacions, mostrinuna major cultura general i unamajor competència en tots els àmbitseducatius.El
 premi a la superació
es lliuraràa aquells estudiants que partint d’undeterminat nivell inicial de cultura,habilitats i competències, fins itot limitacions de causa diversa,aconsegueixin mantenir una actitudconstant que els porti a superar-se iassolir nivells més alts de maduresa icompetència. Es premiarà, doncs, la voluntat i l’esforç acreditats.El
 premi a la convivència
es lliuraràa aquells estudiants que al llarg del curshagin contribuit de manera rellevant albon clima de convivència de la comunitateducativa. Així, es tindran en compteaspectes com el bon comportament,la disposició adient a cada contexteducatiu, el nivell de respecte,consideració i cortesia amb els altresmembres de la comunitat educativa,capacitat de mediació, assistència, ajuto resolució amigable dels conflictes. Alhora es valoraran la participació enles activitats i institucions del centre,la possible activació de la classe i lacontribució a la bona imatge del centrede cara a l’exterior.Per a més informació, consulteu lapàgina web de l’IES l’L’Alzina.
PREMIS al
RENDIMENT
i a lesACTITUDSCONSTRUCTIVES
XAVIER HERNÁNDEZCOMISSIÓ DEL PAC
BIBLIOTECA deFILOSOFIAi PISSARRES
 
ELECTRÒNIQUES
 A
quest curs l’hem començatamb una excel•lent ampliacióde la biblioteca de Filosofia.L’antic professor del centre ManuelSatué va morir l’any passat i la Sra.Montserrat, la seva dona, va decidirllegar generosament al nostre instituttota aquesta important quantitat dellibres de Filosofia, Assaig i Psicologiaque havia acumulat el seu marit duranttota una vida dedicada a l’estudi i a lalectura. Tots aquests volums, al voltantde dos mil exemplars, han estatdistribuïts a la secció corresponentde la nostra biblioteca i també alSeminari de Filosofia. Ara com ara,els hem ordenat provisionalment enespera de registre definitiu. Teniu,doncs, a la vostra disposició, obresgenerals de consulta, enciclopèdies idiccionaris de filosofia, així com tot unseguit d’obres específiques ordenadescronològicament. Amb aquestes línies volem expressar el nostre agraïment detot cor, família Satué.D’altra banda, des d’aquest gener jadisposem de tres pissarres electròniques. Ara com ara, només podem disposard’elles per a tres aules de Batxilleratmalgrat que amb el temps s’anirà ampliantel nombre d’unitats en servei per ad’altres cursos i nivells. El professoratdel centre rebrà des de gener formacióespecífica per al seu funcionamentòptim. Ben aviat tots podrem incorporaraquesta eina informàtica per a millorarel treball educatiu i augmentar la qualitatdel nostre ensenyament.
JESÚS DEL POZOPROFESSOR DE FILOSOFIA
 
al
 u 
zina
3
SUMARI
2010Núm. 20 Aluzina és una publicacióperiòdica de l’IES L’Alzinade distribució gratuïtaentre els membres dela comunitat educativa
IES L’Alzina
Ptge. Salvador Riera 208027 Barcelona Tel. 93 340 98 50Fax 93 340 14 54http://www.xtec.cat/iesalzina
Han col·laborat en aquestnúmero:
Ignasi De Yebra,Xavier Hernández, Jesús del Pozo,Carla Villanueva, Ana Sintes,Segi Vela, Neelam Khan, Virginia Pastor, Álex Ortuño,Raúl García, Víctor García, LauraMoreno, Irene Redondo, MartíGamarra, Albert Salvadó,Ricard Andreu, Grup d’AulaOberta.
Coordinació, redacció imaquetació:
 Jesús del PozoXavier Hernández
Distribució
: A mà, què hi faremEn alguna de les seccionsd’aquesta revistaqualsevol semblança amb la realitatés pura coincidència
Editorial
Recordant en Robert Canal
4
Article
El placer que mata
5
Reportatge
Animales en extinción
6
Televisió
Teletendències
8
Música i cinema
Green Day. Luna Nueva
9
Article
A propósito de Platón...
10
Relat
Lúltim cinèfil
12
Entrevista
Entrevista a Albert García
14
Relat
Metamorfosi
15
Entrevista
Oriol García, dibuixant
16
Article
El personatge fantasma
17
Passatemps
Jocs lògics
18
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->