Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
P. 1
WHY ROOSEVELT AND CHURCHILL HATED HITLER AND "LOVED" STALIN

WHY ROOSEVELT AND CHURCHILL HATED HITLER AND "LOVED" STALIN

Ratings: (0)|Views: 678|Likes:
Published by Sasha

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Sasha on Feb 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2012

pdf

text

original

 
=
^HU WIIVKRK@Q MLA FH[WFHE@@ HMQKA HEQ@KW MLA'@IRKA' VQM@EL
 Ukq qhk hi`u 'fw{vmaeln' qis husifweqkv ib qhk ~iw`a, Wiivkrk`q, Fh{wfhe`` mla qhkew klqi{wmnkaea liq ~eqh ilk ~iwa v{nnkvq Vqm`el vhi{`a gkqweka mv m ~mw fwedelm`, liw aea qhku qhkl iw velfkkrkw v{nnkvq qhmq qhk Fidd{levqef vuvqkd ib nirkwldklq d{vq biwkrkw gk gmllka, qhmq eq dmu liq gk edsivka il hm`b ib Nkwdmlu iw il qhkvkrkl iw diwk vmqk``eqk lmqeilv gw{qm``u gkqwmukaqi qhk Virekqv el qhk Um`qm mla Siqvamd Smfqv-Vidkamu hevqiwu ~e`` mfoli~`kank ~hmq Hmwwu K`dkw Gmwlkv ~wiqk el hev wkrek~ ib Nkiwnk LFwifokw.v WIIVKRK@Q.V WIMA QI ^MW (Wknlkwu, =5;5%:'Qhk nwkmq fwedk ib i{w mnk ~mv qhk Gweqevhs`iqqeln mla `m{lfheln ib qhk ~mw mla qhk Mdkwefml v{ssiwq ib mla klqwu elqi qhmq ~mwQhk il`u mak}{mqk g{`~mwov mnmelvq Fidd{levqkxsmlveil ~kwk Lmze Nkwdmlu, Bmvfevq Eqm`u, mla Jmsml ^hkl qhku ~kwk akvqwiuka iw akbkmqkaqhkwk ~mv liqheln `kbq ib v{bbefeklq si~kw qifilqmel Fidd{levd'V{ssiwqeln qhev ev Aw O{wq N`mvkw.v vklqklfk,'Lmfh Vqm`elnwma omkdsbqkl aek ak{qvfhklQw{sskl b{kw K{wism $$ Mbqkw Vqm`elnwma qhkNkwdml ^khwdmfhq bi{nhq biw K{wisk' (AKW Z^KEQK ^K@QOWEKN, ^{kwzg{wn, =52;, s=71% Mla Wiivkrk`q, ~eqhi{q qhk v`enhqkvqswirifmqeil, olifoka qhk v~iwa bwid Nkwdmlhmlav mla [lfilaeqeilm` V{wwklakwezkaNkwdmlu elqi w{gg`k- ^hu ~mv hk vi akqkwdelkaqi akvqwiu Nkwdmlu9 Qi }{iqk Aw Gmwlkv mnmelel hev wkrek~ ib MJS Qmu`iw.v IWENELV IB ^IW@A ^MW EE, ~hkwk el kbbkfq Qmu`iwmgvi`rka qhk Qhewa Wkefh biw wkvsilvege`equ biwqhk i{qgwkmo ib qhk ~mw, Gmwlkv ~wiqk:'Qhkwk ev `eqq`k kreaklfk qhmq hk (Wiivkrk`q% ~mvakks`u aevq{wgka gu Heq`kw.v mlqe$Jk~evh si`efu? hk ~mv d{fh diwk mlliuka gu qhk bmfq qhmq Heq`kw.v'Lk~ Akm`' hma v{ffkkaka el vskfqmf{`mw bmvheil ~he`k hev i~l hma bme`ka qi gweln swivskwequ qiqhk [leqka Vqmqkv' (G@MVQELN QHKHEVQIWEFM@ G@MFOI[Q, s 63%
LMQEILM@
£
VIFEM@EVD
£
EV
£
LIQ
£
@EOK,
£
EQ
£
EV
£
QHK
£
 MLQEQHKVEV
£
IB
£
GI@VHKREVD
££
Krkl Filvkwrmqerkv ibqkl qm`o mv eb Gi`vhkrevdmla Lmqeilm` Vifem`evd ~kwk kvvklqem``u m`eokDmlu f`kwnudkl mwk swilk qi qhev kwwiw @egkwm`vmdiln qhkdvk`rkv hmrk m vibq vsiq biwGi`vhkrevd mla m bwklzeka hmqwka ib Lmqeilm`Vifem`evd mla Bmvfevd Qhku ai wkfinlezk qhkvkmv mlqeaiqkv qi Gi`vhkrevd G{q ~hkl qhku dkkq mfilvkwrmqerk iw m f`kwnudml ~hi bkmwv
 
7Fidd{levd qhku }{efo`u qmw giqh ~eqh qhk vmdkgw{vh, mv eb qi vmu, 'Mbqkw m`` Gi`vhkrevd ev il`u mde`akw biwd ib Bmvfevd' G{q qhk fwedelm` `kbqevqv ~hi oealmsska Smqwefem Hkmwvq aea liq fm`` DwHkmwvq m Fidd{levq, qhku fm``ka hed 'Qhkfiwsiwmqk fhmewdml ib m bmvfevq dkaem kdsewk'(QEDK, Bkgw{mwu 7;, =5>1% Krkl dmlu Nkwdmlv, vkkeln hi~ qhk ^kvq msskmvkv mlan`iwebekv Fidd{levd, ~mlq qi v{nnkvq qhmq eq evmbqkw m`` m vqks$gwiqhkw ib Lmqeilm` Vifem`evd Biwkxmds`k, qhk smqweiqef 'Rkwkelen{lnDeqqk`k{wismkevfhkw Bikakwm`evqkl', el eqvDmlebkvqi, Mswe`, =525, vmuv, 'B{q{wk hevqiwemlv ~e`` bela li kvvklqem` aebbkwklfk gkq~kkl gwi~lmla wka Jmfigelevd' (s ;%
V[SKWBEFEM@
£
WKVKDG@MLFKV
£
IB
£
 M@@
£
NIRKWLDKLQV,
£
IB
£
 M@@
£
AEFQMQIWVHESV
££
Qhk kwwiw ib qhivk ~hi k}{mqk qhk q~i ev qibiwnkq qhmq m`` vuvqkdv ib nirkwldklqv el smwqwkvkdg`k ilk mliqhkw El bmfq m`` nirkwldklqvhmrk m fhekb kxkf{qerk, ~hkqhkw fm``ka aefqmqiw iwliq? qhku hmrk m si`efk biwfk, diwk iw `kvvkbbefeklq iw vkrkwk? qhku hmrk qmx fi``kfqiwv? qhku hmrk swevilv iw filfklqwmqeil fmdsv (krkl qhkWiivkrk`qemlv hma qhk `mqqkw%? qhku hmrk m vkfwkqvkwrefk, m vsu vuvqkd? mla eb vqmqk mla fh{wfh mwkgiqh akaefmqka, qhkwk ~e`` gk vidk qklveilgkq~kkl qhkd Ilk fi{`a ni il Virekq W{vvem,qhk Qhewa Wkefh, mla qhk [V hma dmlu qhelnvel fiddil Qhmq aea liq dmok qhkd vede`mw- Mliqhkw kwwiw ev j{aneln m si`eqefm` vuvqkd ~he`keq ev mq ~mw, ~he`k, mv el qhk fmvk ib qhk QhewaWkefh, eq ~mv bwmlqefm``u vqw{nn`eln mnmelvq[lfilaeqeilm` V{wwklakw Biw kxmds`k, ~hklqhk refqiwv vm~ mlu filfklqwmqeil fmdsv eq ~mva{weln qhk fi``msvk ib qhk Qhewa Wkefh, ~hkl biwmq `kmvq qhwkk dilqhv eq ~mv el fhmiv, ~hklgidgeln mla vqwmbeln hma akvqwiuka eqv vuvqkd ib qwmlvsiwqmqeil Krkl qhk fere`eml sis{`mqeil mlaqhk mwdu qhkl hma v{bbkwka bwid elmak}{mqkbiia Lmq{wm``u qhivk el filfklqwmqeil fmdsva{weln qhivk ~kkov ~kwk liq bka mv ~k`` mv qhkLevke el qhk Wiivkrk`qeml filfklqwmqeil fmdsv elqhk {lklamlnkwka mla {lgidgka ^kvq- Qhelnv ~kwk vi fhmiqef el Nkwdmlu gu qhk qedk ib v{wwklakw qhmq krkl mbqkw Kevklhi~kw hmafmsq{wka Amfhm{, hk oksq krkwugiau `ifoka el,67,333? vhiwqmnkv ~kwk vi gma qhmq mffiwaeln qiLkwel K N{ll (AMU IB QHK MDKWEFMLV% ~he`k Mdkwefmlv filqwi``ka Amfhm{, 633elqkwlkkv vqmwrka qi akmqh kmfh amu, 'krkl diwkqhml {lakw qhk Nkwdmlv'
 MQWIFEQEKV
£
EL
£
^MW
£
LI
£
NM[NK
£
IB
£
 M
£
SI@EQEFM@
£
VUVQKD
££
Qhk qklaklfu qi filakdl Nkwdml Lmqeilm`Vifem`evd biw m`` kqkwlequ gkfm{vk ib m``knkamqwifeqekv (liq krkl qw{k ilkv% fiddeqqka el qhkkxqwkdeqekv ib ~mw, ib [lfilaeqeilm` V{wwklakw,
 
6ev skwhmsv qhk ~iwvq bm``mfu ib qhk refqiwv Eq ev elbmfq eqvk`b ml mqwifequ- Aea liq Wiivkrk`q s{q=73,333 qiqm``u ellifklq mla {lelaefqka Levkeelqi filfklqwmqeil fmdsv a{weln qhk ~mw9 Aikvqhmq dmok qhk Lk~ Akm` biwkrkw m fwedelm` biwdib nirkwldklq9 ^hkl Kevklhi~kw.v qwiisv qiio Amfhm{, qhku skwkdsqiwe`u, ~eqhi{q ~mwleln iwqwem`, d{wakwka qhk 633 n{mwav qhkwk, dkl ~hivka{qu hma gkkl li aebbkwklq bwid qhmq ib i{wn{mwav, elf`{aeln qhk fhekb, De`qil Kevklhi~kw,el i{w i~l filfklqwmqeil fmdsv (Vkk N{ll, isfeq % Aea qhev Wiivkrk`qeml mqwifequ elrm`eamqki{w si`eqefm` vuvqkd9E feqk Amfhm{ hkwk vkrkwm` qedkv gkfm{vk qhmq evqhk Nkwdml filfklqwmqeil fmds mgi{q ~hefhqhk divq nwiqkv}{k mla kxmnnkwmqka M``ekamqwifequ `ekv ~kwk vswkma- Mla el =515 E reveqkaAmfhm{ duvk`b, mla gkfmdk m~mwk ib qhkbwenhqb{` Jk~evh$Gi`vhkreo dml{bmfq{weln ib mqwifeqekv (~hefh hmv velfk fwuvqm``ezka elqi qhk{lg`{vheln, ibq$wkskmqka v~ela`k ib qhk Vex De``eil Jk~v 'nmvvka'-% Smvqiw Ka~mwa ^elqkw, mNkwdml @{qhkwml fhms`mel, el Akfkdgkw =51> ~mv mvvenlka qi Amfhm{ El hev s{g`evhkakxskweklfkv hk ~weqkv:' swkfevk`u el qhev fmds (Amfhm{% E ~mv mnmelmla mnmel wkdelaka ib mla vhifoka gu qhkgw{qm`equ ib dmlu .Fhwevqeml. Mdkwefmlv ^hkl,biw kxmds`k, qhk VV$@mzmwkqq ~mv elfiwsiwmqkabwid D{lefh qi Amfhm{, ~hefh hma wkm``u liqheln qi ai ~eqh qhk Amfhm{ filfklqwmqeilfmds, qhkvk Mdkwefmlv vhiq qi akmqh qhk qiqm`Vmleqmqeil skwvillk`, irkw kenhqu skwvilv Mdiln qhkd ~kwk vkrkwm` l{lv mla m bk~ mds{qmqka smqeklqv Qhku ~kwk vhiq el qhkew gkav ~eqhi{q mlu j{aefem` hkmweln' (AK[QVFHK ^IFHKLZKEQ[LN, Ifqigkw 2, =5>6%Smvqiw ^elqkw s{qv Fhwevqeml Mdkwefmlv el}{iqmqeil dmwov Qhmq denhq dkml qhmq qhku  ~kwk el bmfq liq Fhwevqeml g{q Qm`d{aef- G{q biwqhev qhk Smvqiw fi{`a hmrk gkkl jme`ka hma hkvsk``ka qhev i{q- Du bewvq fiddklq ev, ev eq mlu  ~ilakw qhmq qhk Wiivkrk`qemlv mla qhkDiwnklqhm{evqv, okks fids`kdklqeln qhkGi`vhkreov el qhkew amu gu amu hmddkweln m~mu mq m``knka, liq swirkl, Nkwdml mqwifeqekv9 Ev eqliq ml igrei{v akbmdmqeil vfhkdk qi firkw {sqhkew i~l, }{eqk swirmg`k, mqwifeqekv9 ^mv qhmqliq qhk s{wsivk ib qhk L{wkdgkwn Qwem`v, mv eqm`vi ~mv qhk s{wsivk ib qhk 'Vi`k N{e`q' f`m{vk elqhk mgidelmg`k Rkwvme``kv Qwkmqu9 Ev eq mlu  ~ilakw qhmq Jk~v qwu qi firkw {s Akw Umvvel, ~hkwk qhku hmfoka qi sekfkv 7;3 Sm`kvqelemlv mlaqhwk~ qhkd el ~k``v, el m `eqkwm``u bmw diwk gkvqem`mqwifequ qhml mlugiau hmv krkl qweka qi mff{vkqhk Qhewa Wkefh ib9Qhk mqwifeqekv E feqka hkwk mwk ib fi{wvk dkwk`u mbwmfqeil ib qhk qiqm`equ ib mqwifeqekv fiddeqqka gu qhk refqiwv, kvskfem``u, ib fi{wvk, gu i{w `kla$`kmvksm`v qhk Gi`vhkreov

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Johnald Chau liked this
Miley liked this
GrandPhilosopher liked this
piccolo23 liked this
Rolf Schmid liked this
deanna3852 liked this
20tuhti liked this
nedaista1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->