Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
4. sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı soruları birarada-15 sınav

4. sınıf 2.dönem sosyal bilgiler 1. yazılı soruları birarada-15 sınav

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 5,358 |Likes:
Published by NPTN
4. sınıf-2. dönem-15 örnek sosyal bilgiler sınavı
4. sınıf-2. dönem-15 örnek sosyal bilgiler sınavı

More info:

Published by: NPTN on Feb 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2010

pdf

text

original

 
Sınav 11.Pusula ne işe yarar? Kutup yıldızı hangi yönü gösterir?2.Deprem sırasında yapmamız gereken şeylerden 2 tanesini yazınız.3.Temel ihtiyaçlarımız nelerdir?4.Nelerden tasarruf yapabilirsiniz? 4 tanesini yazınız.5.Bir ürün satın alırken nelere dikkat edersiniz? 3 tanesini yazınız.6.Gezi sırasında uyulması gereken kurallardan 2 tanesini yazınız.7.Ekmeğin soframıza gelirken geçirdiği aşamalarda neler olduğunu yazınız.Ham madde :Üretim :Dağıtım :Tüketim :8.Garanti belgesi olan ürünlerden 4 tanesini yazınız.9.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.İnsan yaşamı için gerekli olan ve yokluğunda sıkıntı çekilen şeylere …………… denir. İnsanlar yaptıklarıiş karşılığında …………….. alırlar. Her ay düzenli olarak alınan paraya ise ……………… denir.Doğunun karşısında ………………… kuzeyin karşısında ………………… bulunur.Bir yerin başlıca özelliklerini gösteren kuşbakışı görüntünün çizimine ……………. denir.İnsanların doğayı değiştirerek ortaya koydukları ürünlere ………….… ………………. denir. Köprü, baraj,tünel bunlara örnektir.Sınav 21. Hayatımızı sürdürebilmek için çeşitli içecek ve yiyeceklerle besleniriz. Soğuktan, sıcaktan korunmak içingiyiniriz. Tehlikelerden korunmak için evler yaparız.Bunlar zorunlu………………Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?A)İsteklerimizdiB)İhtiyaçlarımızr.C)Yaptıklazdır.D)Stiklerimizdi2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?A) İhtiyaçlarımız karşılanmadığında yaşamımız güçleşir.B)İsteklerimiz karşılanmasa da yaşamımızı sürdürebiliriz.C)Giyebileceğimiz bir kabanımız varken ikinci bir kaban istemek, ihtiyaçtır.D) İstek ve ihtiyaçlarımızda aile bütçemizi göz önünde bulundurmalıyız.3. l. Acıkınca yemek yedim.II. Hafta sonu tiyatroya gittim.III. Arkadaşımla top oynadım.IV. Yeşil hırkamı giydim,Hangileri ihtiyaç bildiren cümlelerdendir?A) I ,IVB) I ,II ,IV C) I ,II , IIID) I ,II ,III, IV4. Aşağıdakilerden hangisi ilk önce giderilmesi gereken ihtiyaçlarımızdandır?A) Gezme B) Barınma C) Okuma - yazma D) Yeme - içme5. Alışveriş listesi hazırlanırken öncelikleaşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A)
İhtiyaçlarımızı önemine göre sıralamalıyız.B)Listemizin sonuna temel ihtiyaçlarımızı yazmalıyız.C)Sosyal ihtiyaçlarımızı öncelikli yazmalıyız.D)Aile bütçemizi listeye göre oluşturmalıyız.6. Liste hazırlamadan alışverişe çıkarsak ne olur?A)Neler alacağımızı belirlemek işimizi kolaylaştırır.B)Zamanımızı boşa harcamamış oluruz.C)Gereksiz alışveriş yapmamış oluruz.D)İhtiyacımız olmayan ürünleri de alabiliriz.7. Hangi seçenekte temel ihtiyaçlarımız sıralanmıştır?A)Parfüm, cips, kaset B)Dondurma, defter, oyuncak C)Ekmek, peynir, ayakkabı D) Çikolata, top, kitap
1
 
8. Tabloda verilen hangi meslekle yaptığı yanlış eşleştirilmiştir?A) I ile dB) II İle bC) III ile aD) IV ile a
9.
Aşağıdakilerden hangisi alışverişyaparken satıcıdan almamız gereken belgedir?A) etiket B) satış fişi C) alış fişiD. Güvence belgesi10. I. Reçeteye göre ilaç vermeII. Bina planı çizmeIII. Kaliteli buğday yetiştirmeVerilenlere uygun mesleklerin sırasıylayazıldığı seçenek hangisidir?I II IIIA) Eczacı mühendis çiftçiB) Eczacı mimar çiftçiC) Doktor mimar çiftçiD) Doktor mühendis çiftçi
11
. Aşağıdakiler den hangisi toplumda mesleklerin oluşmasının nedenlerinden birideğildir?A)Herkesin her işi yapamama.
B)
İnsanların her konuda yetenekli olmasıC)İhtiyaçlarımızın çok çeşitli olmasıD)Bazı işlerin ancak iş bölümü ile yapılabilmesi12. Bilinçli bir tüketici, ürününü alırken hangisine dikkat etmez?A)Son kullanma tarihineB)Kutusunun rengineC) KalitesineD) Üretim tarihine13.Satın aldığımız bir mal ya da hizmetin kalitesiz veya bozuk çıkması durumunda en önce aşağıdakilerdenhangisine başvurmamız gerekir?A.PoliseB.Tüketici Haklarını Koruma DerneğineC.SayaD.Belediyeye14. Ülkemizde üretilen bir malın standartlara uygun olup olmadığına aşağıdakilerden hangisi karar verir?A. metB. Belediye C. kaymakam D. Türk StandartlaEnsti15. Ailenin ihtiyacı olan ürün ya da hizmetleri satın almak için harcadığı para bütçede hangi grupta yer alır?A. gelirlerB. giderleC. isteklerD. İhtiyaçla16. Bir ham maddeyi işleyerek kullanılacak hâle getirmeye üretim denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisinde üretim yapılmaz?
2
 
A. Mağaza B. Fabrika C. Tarla D. Atölye17. İnsanın istekleri ile ihtiyaçları farklı olabilir. Çok sevdiğimiz bir kazağı almak isteyebiliriz. Ancak bizimöncelikle ayakkabıya ihtiyacımız vardır. Böyle durumlarda isteğimize göre değil ihtiyacımıza göre alışverişyaparız.Bu bilgilerden hangi sonuç çıkarılabilir?A.İhtiyaçlarımızın isteklerimizden daha öncelikli olduğuB.İsteklerimizle ihtiyaçlarımızın aynı olduğuC.İstediğimiz şeyleri alamayacağımızD.Ayakkabının kazaktan daha önemli olduğu18. Hatalı bir malı satıcı değiştirmezse tüketici ne yapmalıdır?A.Yapacağı bir şey yoktur.B.Malı bırakıp gitmelidir.C.Tüketici haklarını koruyan kuruluşlara müracaat etmelidir.D. Satıcıyla kavga etmelidir.19. Satın aldığımız malın bazı nedenlerle bozulduğunda hiç bir ücret alınmaksızın onarılacağınıbelirten belgenin adı nedir?A.Fiş Belgesi B.Kalite Belgesi C.Garanti Belgesi D.Satış Belgesi20.Tüketici hakları ile ilgili halkı bilinçlendirmek amacı ile kurulmuş sivil toplum örgütü hangisidir?A) TEMA B) TEGEV C) TUKODER D) AÇEVSınav 31) Aile toplumun en küçük birimidir.Aşağıdakilerden hangisi aileyi oluşturan bireylerden biri değildir?a) anne b) amca c) baba d) çocuk2) Aşağıdakilerden hangisi aileyi ayakta tutan faktörlerden biri değildir?a) ahlak b) maddi çıkarlar c) sevgi d) saygı3) Aşağıdakilerden hangisini yaparsak dolaylı olarak aile bütçesine katkıda bulunmuş oluruz?a) eşyalarımızı dikkatli kullanarak b) işe girip çalışarakc) babamızdan hiç harçlık almayarak d) hiç para harcamayarak4) Devletin, bir ailenin, bir kuruluşun gelir ve giderlerini gösteren çizelge aşağıdakilerden hangisidir?a) sigorta b) cetvel c) bütçe d) liste5) Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, ailede demokratik ortamın oluşmasına katkı sağlar?a) kararları baba vermeli a) ailede annenin sözü geçmelic) aile bireyleri ortak karar almalı d) çocukların görüşleri alınmamalı6) Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen kurallardan değildir?a) özel ilgi alanlarımız b) yasalar c) ahlak kuralları d) görgü kuralları7) Bir yerin veya bir yapının kuş bakışı görünüşünün, belli oranda küçültülerek çizilmesine ne ad verilir?a) çizim b) ölçek c) plân d) kroki8) Gerçekte 5 km olan bir yol 1/50 000 ölçekli bir haritada kaç cm olmalıdır?a) 25 cm b) 10 cm c) 15 cm d) 1 cm9) Pusulanın koyu renkli ucu her zaman hangi yönü gösterir?a) kuzeyi b) güneyi c) doğuyu d) batıyı10)Ülkemizin güneyinde yer alan denizin adı nedir?a) Marmara Denizi b) Akdeniz c) Karadeniz d) Ege DeniziSınav 41. I. Ak akçe kara gün içindir.II. Gülme komşuna, gelir başına.III. Sakla samanı gelir zamanı.IV. Har vurup harman savurmakV. Damlaya damlaya göl olur.Yukarıdakilerden hangileri tutumlu olmakla ilgilidir?A. I-II-III-IV-V B. yalnız II C. II-III D. I-III-V2. Fiyat etiketinde bir ürün hakkında aşağıdaki bilgilerden hangileri vardır?A. ürün adı - son kullanma tarihiB. birim fiyat - üretim tarihiC. ürün adı - birim fiyatD. üretim ve son kullanma tarihi3. I. İhtiyaçların değişmesiII. İnsanların merakıIII.teknolojinin gelişmesiIV buluş ve icatlar V iletişimin gelişmesiYukarıdakilerden hangileri günümüzde yeni mesleklerin ortaya çıkmasında etkilidir?A. I - III - IV - V B. II IV C. I D IV-V4. Ambalajlı gıda ürünlerinin üzerinde aşağıdakilerden hangisi mutlaka bulunmalıdır?A. ürünün resmiB. üretim ve son kullanma
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ogedik9802602 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->