Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aliran Pusingan an Dalam Ekonomi Dua Sektor

Aliran Pusingan an Dalam Ekonomi Dua Sektor

Ratings: (0)|Views: 1,334|Likes:
Published by yangshah

More info:

Published by: yangshah on Feb 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2013

pdf

text

original

 
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)
PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME
Rancangan mengajar bagi subjek Ekonomi Asas Tingkatan 4 untuk sub-topikAliran Pusingan Pendapatan dalam Ekonomi Dua Sektor, penulis akanmenggunakan pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini digunakan dalampengajaran dan pembelajaran bilik darjah adalah kerana ia akan memberi kesankepada pelajar dengan lebih mendalam lagi. Selain daripada itu, pendekatan ini juga menyatakan bahawa pengetahuan dicipta sendiri oleh pelajar berdasarkanpengalaman sedia ada yang dapat dihubungkaitkan dengan pengalamanbarunya. Pendekatan ini juga menyatakan bahawa pelajar akan lebih aktif kerana daya tarikannya adalah daripada proses berfikir pelajar untukmendapatkan pengalaman yang bermakna kepadanya. Secara kesimpulannya,penulis menggunakan pendekatan konstrutivisme kerana ia berkonsepkanpembelajaran berpusatkan pelajar, pelajar cuba membina kefahaman sendiridengan dibantu oleh guru, pengalaman yang baru diterima dengan gabunganpengalaman sedia ada pelajar dan daya tarikan pelajar adalah berdasarkanbahan pengajaran yang disediakan oleh guru.Secara asasnya konstruktivisme adalah secara asasnya satu teori yangberasaskan kepada pemerhatian dan kajian saintifik tentang cara manusiabelajar. Menurut teori ini, manusia membina pengetahuan mereka terhadapdunia melalui pengalaman yang ditempuhi dan bertindakbalas ke ataspemancaran semula pengalaman tersebut. Setelah kita menemui sesuatupengalaman baru, kita terdorong untuk menyesuaikannya dengan idea danpengalaman kita yang lepas. Kadang-kadang kita mungkin akan mengubahkepercayaan lepas dan menyingkirkan maklumat-maklumat baru yang tidakbertkaitan. Secara amnya, kita adalah pembina aktif pengetahuan kita danmemerlukan kita bertanya, meneroka, menjelajah dan menilai apa yang kitatahu.
1
 
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)
Penggunaan pendekatan ini, ia akan memberi keberkesanan atauimplikasi kepada pengajaran dan pembelajaran di dalam bilij darjah. Denganmenggunakan pendekatan ini, ia lebih banyak memberi kesan kepada pelajar berbanding guru. Hal ini kerana, konsep pendekatan ini mahu pelajar belajar sendiri membina kefahaman, berfikir dan cuba menyelesaikan masalah. Implikasipendekatan ini terhadap guru ialah guru berperanan sebagai fasilitator yangmembantu murid membina pengetahuan dan menyelesaikan masalah. Guru jugaakan berperanan sebagai pereka bentuk bahan pengajaran yang menyediakanpeluang kepada pelajar untuk membina pengetahuan baru. Dan, juga perlumengenalpasti pengetahuan sedia ada pelajar dan merancang kaedahpengajarannya dengan sifat asas pengetahuan tersebut. Pendekatan ini akanmewujudkan pembelajaran berpusatkan pelajar, oleh itu, pelajar akan belajar berfikir untuk menyelesaikan masalah contohnya apabila diberikan soalan yangberbentuk masalah. Pelajar juga akan mudah faham tentang sesuatu konsepdan idea dengan lebih jelas. Apabila pelajar faham apa yang dipelajarinya, makaia akan mengingatinya walaupun pelajaran tersebut telah lama ditinggalkan.Pendekatan ini juga memberi kesan kepada pelajar agar lebih yakin kerana gurumemberi peluang kepada pelajar untuk membina kefahaman sendiri. Oleh itu,pelajar dapat menghadapi dan mengenalpasti situasi-situasi yang baru. Pelajar akan memperolehi kefahaman sendiri bukan sahaja hasil daripada berfikir malahdaripada hubungannya dengan rakan-rakan yang berkongsi pengetahuan danpendapat mereka akibat daripada kaedah kooperatif yang dilaksanakan dalambilik darjah. Pelajar juga akan berasa seronok dalam pembelajaran secarakonstruktivisme kerana pelajar membina pengetahuan sendiri, konsep dan ideadengan aktif. Ia akan menjadikan pelajar lebih faham, mengingat, lebih yakin danpelajar akan terus mermotivasi untuk belajar walaupun terdapat cabaran danrintangan.
2
 
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)
RANCANGAN MENGAJAR EKONOMI ASAS
NAMA GURU
Rafidah Binti Rappe
TOPIK
Pasaran
SUB TOPIK
Aliran pusingan pendapatan dalam ekonomidua sektor 
TINGKATAN
4 Dinamik
MASA
9.00 – 9.40 pagi (40 minit)
TARIKH
1 Jun 2006
BILANGAN PELAJAR
25 orang
TAHAP KEBOLEHAN PELAJAR
Sedarhana
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Pelajar telah mengetahui tentang
komponen faktor pengeluaran
komponen dan peranan isi rumah dan firma
konsep pasaran barang dan pasaran faktor 
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:1.Mendefinisikan aliran pusinganpendapatan ekonomi dua sektor 2.Melukis dan menerangkan aliranpusingan pendapatan ekonomi duasektor 3.Menyenaraikan 2 daripada 4 aspekperbezaan aliran fizikal dan aliran wangberserta huraian atau gambarajah
BAHAN BANTU MENGAJAR
Coklat, rajah aliran pusingan pendapatanekonomi 2 sektor, kertas soalan
NILAI-NILAI MURNI
Menghormati, teliti, patuh arahan, berdisiplin,bertanggungjawab, bekerjasama danbertanggungjawab.
KBKK
Mengetahui, memahami, menganalisis,menjana idea dan membuat refleksi
3

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
amir_sayyid liked this
Din Fadhlul liked this
Nur Azlin Jalil liked this
Alya Chumell liked this
Sahara Arabella liked this
Sahara Arabella liked this
sitinorliza liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->