Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rezolvare Varianta 89 Limba Română

Rezolvare Varianta 89 Limba Română

Ratings: (0)|Views: 372 |Likes:
Published by 90valentina

More info:

Published by: 90valentina on Feb 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

 
Rezolvare Varianta 89 Limba română
Subiectul I (40 de puncte)
(Nicolae Filimon, “ Ciocoii vechi şi noi”)1. Sinonime: statornică = stabilă, definitivă, invariabilă, fermă; triumfător = victorios,învingător, biruitor;zel = hărnicie, perseverenţă, sârguinţă, bunăvoinţă; gânduri = cugetări, imaginaţie, idei,reflecţii.2. Sensuri diferite ale cuvintelor “maximă” şi “a împlini”: *La examenul de limba română,Andreea a luat notă maximă. *Pentru a se împlini din punct de vedere profesional, va trebui săfie promovat în funcţia de director.3. Registrul arhaic al limbii: ciubuc, felegean, ciocoi, osebit, vătaf, scărei, postelnic.4. Câmpul semantic al cuvântului “ambiţie”: voinţă, statornic, hotărâre, zel5. Perspectiva narativă: se defineşte prin naratorul obiectiv şi omniscient, focalizarea zero şinaraţiunea la persoana a III-a.6. Registru stilistic. Oralitatea: cuvinte şi expresii populare: ”a se crăpa de ziuă”, ” se zice că”,“ a se deştepta”; registru arhaic: “feligenele”, “ ciubuc”, “ciocoi”,7. Rolul proverbelor rostite de Păturică este unul mobilizator pentru sine însuşi, sugerândtenacitatea în ambiţia de a parveni: “voinţa tare şi statornică învinge toate obstacolele”;“picătura găureşte piatra”8. Afirmaţia: “făcu tot ce putu spre a deveni perfect în arta ipocriziei şi a perfidiei” ilustreazăfaptul că toate eforturile lui Dinu Păturică şi întreaga sa energie sunt direcţionate îndesăvârşirea ipocriziei şi perfidiei, menite să-l ajute în îmbogăţirea şi ascensiunea pe scarasocială.9. Apartenenţa fragmentului la categoria prozei realiste:- ilustrează o anumită perioadă istorică, prima jumătate a secolului al XIX-lea, când în ŢaraRomânească se dezvoltă o nouă clasă socială: ciocoimea- prezintă fapte verosimile ale epocii, în care atitudinea şi mentalitatea ciocoilor este tipică pentru această categorie umană- viziunea este obiectivă, omniscientă şi naraţiunea la persoana a III-a- utilizarea detaliilor în firul narativ10. Păturică este caracterizat în mod direct de carte narator, ca fiind “un om extraordinar”,“ambiţios”, însuşiri neapărat necesare unui personaj care doreşte să parvină. Indirect, dinfaptele, atitudinile sale se desprind şi alte trăsături. Structura de parvenit este evidentă, el fiindhotărât ca, prin orice mijloace, să ajungă “om mare şi niciun obstacol nu putea să-l abată de laaceastă idee fixă”. Inteligent şi ambiţios, el „căta să înveţe carte multă”, să reţină numai ceeace îi poate folosi în setea de îmbogăţire, deoarece “să zicem numai că Păturică ar fi fost înstare să dea contemporanilor săi o dovadă strălucită că ea se realizează câteodată”. În moddirect, naratorul reliefează duplicitatea şi viclenia personajului, care „făcu tot ce putu spre adeveni perfect în arta ipocriziei şi a perfidiei”. Faptele sale scot în evidenţă, în mod indirect,machiavelismul şi făţărnicia personajului: „îl făcea pe fanariot să-l creadă cel mai credinciosşi devotat dintre servitorii săi”, iar după ce pleca boierul, se ducea la vătaf “şi-i făcea omulţime de linguşiri”. În acelaşi timp, era amabil cu servitorii, ca să-i câştige de partea lui şisă adoarmă bănuielile: „el se purta cu mare amabilitate către toţi servitorii casei, fărăexcepţiune; îi ajuta la lucrările lor şi le împlinea dorinţele”.
Subiectul al II-lea (20 de puncte)

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tiberiu22 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->