Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
6Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
МАСОНСТВО В УКРАЇНІ Вступ Розділ І Масонство

МАСОНСТВО В УКРАЇНІ Вступ Розділ І Масонство

Ratings: (0)|Views: 7,946|Likes:
Published by MaxTax

More info:

Published by: MaxTax on Feb 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

06/05/2013

pdf

text

original

 
МАСОНСТВО В УКРАЇНІ В ХVIII - ПЕРШІЙ ЧВЕРТІХІХ СТОРІЧЧЯВступРозділ ІМасонство в Україні в ХVІІІ сторіччя$ 1 Причини виникнення та особливості масонства в Україні.$ 2 Діяльність масонських лож в другій половині ХVІІІ сторіччяРозділ ІІМасонство в Україні в ХІХ сторіччі.$ 1 Діяльність масонських лож в 1801 - 1822 роках.$ 2 Занепад масонства в першій чверті ХІХ сторіччя.Розділ ІІІВплив масонства на суспільно-політичний та національні рухи в Україні.$ 1 Масонство та декабристський рух$ 2 Масонство та національний рухВисновки
ВСТУП
Про масонів чули майже всі, але тільки одинаки можуть більш чи менш точно відповістина питання, хто ж такі масони і коли вони з"явилися як iсторичне явище, та, мабуть, й самі масонине дуже ясно уявляють собі історію появи масонських організацій та розвитку останніх.Легендою повита історія масонства. Ще в XVII cт. масони робили спроби пов"язати появумасонської організації і з початком існування християнства, і з хрестовими походами доПалестини, і з знищеним Філіпом IV орденом тамплієрів. Найрозповсюдженіша версія визначає,що "історичне" масонство веде своє походження від цеху англійських каменярів. Слово “free-mason” зустрічається в англійських документах починаючи з XIV ст. Більшість істориківвважають, що термін "free" - вільний позначав кваліфікованих каменярів, що мали справу з"вільним" каменем, що використовувася для тонких робіт : барельєфів, горельєфів, тощо. Один ізперших істориків масонства німець Бегеман називав останню чверть XIV ст. - першу чвертьXVIIIcт. періодом доісторичного масонства, коли орден ще не був оформленим, але братерство якзачаток майбутньої органiзацiї вже існувало. Робітники - будівельники об”єднувалися в невеликіартілі, роботи яких проводилися в спеціальних приміщеннях - ”ложах”, що водночас служилиспальнею для неодружених робітників. В артілі були майстри, спостережники, тобто всі ті, хтопотім став невід”ємним учасником масонських лож. В XV ст. ложею почали називати саму артіль.Зв”язок, який поєднує “історичнемасонство з “доісторичниммасонством, затермінологією Бегемана, носить суто зовнішній характер, який складається тільки в наступництві ритуалів і масонської термінології. До “доісторичного“ масонства можна віднести також алхіміківта утопистів XVII ст., які переповнювалися грандіозними планами перевлаштування світу талюдства, вірили в удосконалення людської суті та в цілому всього світу завдяки всебічної силинауки і наукового знання. Можна сказати, що саме алхіміки та утопісти і були ідейними
1
 
предвісниками “історичного” масонства, бо саме інтелігенція стала ядром виникнення масонськихлож в усій Західній Європі.Щодо матеріальної основи виникнення “ історичного” масонства, то, як вже було сказано,першими масонами вважаються каменярі, відкіля й пішла назва масонської організації. В XIV ст.всі робітники поєднувалися в цехи, де була сувора ієрархія та звітність. Крім суто цеховихорганізацій, ремісники об”єднувалися також в братерства взаємодопомоги, де всі члени булисповнені турботами про загробне життя, свого та братів. В цих братерствах всі члени малиспеціальні ознаки, завдяки яким в будь-якій країні під час мандрівок “брат” міг впізнати “ брата” інадати йому допомогу в разі необхідності.Важкої поразки завдала ложам Реформація, яка боролося проти всіх організацій, щоносили релігійний характер. В 1547 році ложі були заборонені спеціальним актом Парламенту.Деякі ложі дійсно припинили своє існування, але деякі продовжували збиратися, виключившитільки із своїх ритуалів великі процесії, щоб не привертати до себе уваги. Саме з цього моментупочинається поглиблення конспірації в роботі масонських лож.Поступово відбулося відділення поняття ремісничого цеху і братерства. Їх функції  розподілилися. Цехи продовжували займатися ремісничими справами, братерство, яке було ядромцеху, зберігала традиції взаємодопомоги. Саме в той час, для вступу в братерство вже непотрібнобути членом цехової організації, тобто масонські ложі втратили закритий характер. Достатньо булозробити вступний внесок і принести присягу, щоб стати членом братерства ”вільних каменярів”.Найцікавішим залишається питання, чому до лож став вступати англійський нобілитет.Звичайно, приваблювала красота легенди, що покривала все, пов"язане з масонством. Масони зусіх сил підтримували чутки про своє легендарне походження і покривали таємницею своюсправжню діяльність. Можливо, що Реформація зіграла не останню роль у вступі в ложі знаті : вложах шукали нерушійну церковну організацію, в якій спілкування між членами займало бголовну роль. Вплив великосвітської знаті на масонську організацію проявився насамперед вускладненні ритуалів, появі пишних костюмів, церемоній, нових масонських ступенів та званій.Виникла система трьох ступенів, яка сама по собі суперечила першоначальній демократичностімасонських лож. Ще сучасники висловлювали думку, що розростання легенди про фантастичнупояву масонства, можливо, виникло в зв”язку з бажанням швидше забути справжню історію появимасонства - із цехових організацій, що деякі з нових знатних членів вважали нижче за себе.В середині XVII ст. масонство фактично представляло собою єдину організацію.Але початком "історичного" масонства прийнято вважати 20-ті роки XVIII ст.. Саме в тойчас в Англії, де відгуркотіла революція і відновилась династія Стюартів, стали розповсюджуватисяклуби, які правили ілюзію серйозної справи. Разом з клубами стали розповсюджуватися імасонські ложі, які також носили суспільний характер.1716 рік - етапний рік в розвитку масонства : 4 ложі обдналися в Велику Ложу.Поступово стали з"являтися і інші Великі Ложі, що не визнавали Велику Лондонську Ложу. Так в1736 році виникла Велика Ложа в Єдинбурзі (Шотландія). Саме Англія стала колискою масонської організації. Із Англії масонство перекинулося спочатку у Францію, що було пов”язано з переїздоманглійської знаті після революції на континент, потім і в інші країни, куди мандрували англійці іде вони мешкали скіль-небудь тривалий час.
2
 
Згодом, крім Англійської та Шотландської, виникли Французька та Німецька системимасонства
1
.Про різні масонські системи буде йти мова пізніше в нашій роботі. Всі ці системивідрізнялися в основному за ритуалами, термінологією, наявністю або відсутністю тих чи іншихступенів.Серед масонів існувала легенда про те, що перша масонська ложа в Росії була впровадженаПетром І після його повернення із першої закордонної мандрівки. Ніби-то сам Кристофер Врен,організатор ново-англійського масонства, посвятив російського царя в таїнства масонства. Ніякихдокументів про цей факт немає. Але є немало свідоцтв тому, що самі масони поєднувалидіяльність Петра І із своєю діяльністю, шукали їх взаємозв”язок.Насправді, масонство в Росію прийшло із Англії, як і в інші країни Європи.Російський історик Семека О.В. визначив три періоди в російському масонстві 18 ст. : 1-йперіод, коли масонство - це модне явище, що надійшло із Заходу - до початку 60-х років 18 ст.; 2-йперіод - масонство стало першою "нравственной философией" - до початку 80-х років 18 ст., це бувперіод панування перших трьох ступенів символічного масонства; 3-й період - панування "вищих"ступенів
2
.Перші відомості про масонство в Росії відносяться до 1731 року, тобто до епохи АнниІоановни. В цей рік провінціальним великим майстром в Росії був призначений капітан ДжонФіліпс. Вірогідно, що спочатку масонство розповсюдилося лише в англійських колах. До останньої чверті XVIII ст. масонство так і не отримало великого розповсюдження в Російській імперії.Основною причиною цього було те, що на той час в Росії ще не оформилася національнаінтелігенція, яка згодом і стала носієм масонської ідеї. Перші російські масони вступали до ложпід впливом масонської легенди та бажанням, якось гаяти свій вільний час. Навіть, такий стовпмасонства в Росії, як І.П. Єлагін, вступив в масонську ложу в 1750 році саме з цих цілкомнеідейних причин. Лише потім після зустрічей з англійськими масонами, роздумів, що може датимасонство тим, хто бажає відкрити для себе філософське та наукове знання, Єлагін став активнимчленом масонської організації і одним із розповсюджувачів масонської ідеї.І.Єлагін отримав від Великої Англійської ложі конституцію (тобто дозвіл із порядком роботи) на роботу за сіма ступенями йоркської або ново-англійської системи, яка відрізнялася відстароанглійської системи тільки за ритуалами.Саме в той же час в Росію із Нимеччини прийшла Циннедорфська або шведсько-берлінськасистема. Першу ложу за цією системою в Російській імперії впровадив фон-Рейхель. Рейхельзробив спробу схилити І.Єлагіна на свій бік, але останній занепокоївся можливістю впливунімецького масонства в Росії, і сам звернувся в Англію з проханням впровадити в Росії ВеликуЛожу, що і було зроблено, а сам Єлагін І.П. був призначений Провінціальним Великим майстром“всіх і для всіх росіян”.Дві вищеназвані системи (новоанглійська і циннедорфська) вступили одразу ж в боротьбуміж собою. Але Рейхелю було дуже важко конкурувати з Єлагіним. Єлагін же намагався об”єднативсіх масонів в Росії і стати на чолі їх не важно під гаслами якої системи, слушно розуміючи, що
1
2
Васютинский А.М. Французское масонство в 18 веке/там же.-с.35-60., Перцев В.Н. Немецкое масонство в 18 веке/Тамже.-с.61-111
 
Семека А.В. Русское масонство/Масонство в его прошлом и настоящем.-с.124-174
3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Adnan Yazan liked this
010105065 liked this
luspav liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->