Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
85Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ivo Andric - Na Drini Cuprija

Ivo Andric - Na Drini Cuprija

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 26,078|Likes:
Published by fakadak

More info:

Published by: fakadak on Feb 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2015

pdf

text

original

 
Andri
ć
- Na Drini
ć
uprijaI
Ve
ć
im delom svoga toka reka Drina proti
č
e kroz tesne gudure izme
đ
ustrmih planina ili kroz duboke kanjone okomito odse
č
enih obala. Samona nekoliko mesta re
č
nog toka njene se obale proširuju u otvorenedoline i stvaraju, bilo na jednoj bilo na obe strane reke, župne,delimi
č
no ravne, delimi
č
no talasaste predele, podesne za obra
đ
ivanje inaselja. Takvo jedno proširenje nastaje i ovde, kod Višegrada, namestu gde Drina izbija u naglom zavoju iz dubokog i uskog tesnacakoji stvaraju Butkove Stijene i Uzavni
č
ke planine. Zaokret koji tu praviDrina neobi
č
no je oštar a planine sa obe strane tako su strme i tolikoublizu da izgledaju kao zatvoren masiv iz koga reka izvire pravo, kao izmrkog zida. Ali tu se planine odjednom razmi
č
u u nepravilanamfiteatar
č
iji promer na najširem mestu nije ve
ć
i od petnaestakkilometara vazdušne linije.Na tom mestu gde Drina izbija celom težinom svoje vodene mase,zelene i zapenjene, iz prividno zatvorenog sklopa crnih i strmihplanina, stoji veliki, skladno srezani most od kamena, sa jedanaestlukova širokog raspona. Od tog mosta, kao od osnovice, širi selepezasto cela valovita dolina, sa višegradskom kasabom i njenomokolinom, sa zaseocima poleglim u prevoje brežuljaka, prekrivenanjivama, ispašama i šljivicima, izukrštana me
đ
ama i plotovima ipoškropljena šumarcima i retkim skupovima crnogorice. Tako,posmatrano sa dna vidika, izgleda kao da iz širokih lukova belog mostate
č
e i razliva se ne samo zelena Drina, nego i ceo taj župni i pitomiprostor, sa svim što je na njemu i južnim nebom nad njim.Na desnoj obali reke, po
č
inju
ć
i od samog mosta, nalazi se glavninakasabe, sa
č
aršijom, delom u ravnici a delom na obroncima bregova.Na drugoj strani mosta, duž leve obale, proteže se Maluhino Polje,raštrkano predgra
đ
e oko druma koji vodi put Sarajeva. Tako most,sastavljaju
ć
i dva kraja sarajevskog druma, veže kasabu sa njenimpredgra
đ
em.Upravo, kad se kaže »veže«, to je isto toliko ta
č
no kao kad se kaže:sunce izlazi izjutra da bismo mi ljudi mogli da vidimo oko sebe i dasvršavamo potrebne poslove, a zalazi predve
č
e da bismo mogli daspavamo i da se odmorimo od dnevnog napora. Jer taj veliki, kamenimost, skupocena gra
đ
evina jedinstvene lepote, kakvog nemaju nimnogo bogatije i prometnije varoši (»Još svega dva ovakva imaju uCarevini«, govorilo se u staro vreme), jedini je stalan i siguran prelaz
 
na celom srednjem i gornjem toku Drine i neophodna kop
č
a na drumukoji veže Bosnu sa Srbijom i preko Srbije, dalje, i sa ostalim delovimaTurske Carevine, sve do Stambola. A kasaba i njeno predgra
đ
e samosu naselja koja se uvek neminovno razvijaju na glavnim saobra
ć
ajnimta
č
kama i s obe strane velikih i važnih mostova.Tako su se i ovde, s vremenom, rojile ku
ć
e i množila naselja na obakraja mosta. Kasaba je živela od mosta i rasla iz njega kao iz svoganeuništivog korena.(Da bi se jasno videla i potpuno razumela slika kasabe i priroda njenogodnosa prema mostu, treba znati da u varoši postoji još jedna
ć
uprija,kao što postoji još jedna reka. To je Rzav i na njemu drveni most. Nasamom kraju varoši Rzav uti
č
e u Drinu, tako da se središte varoši iujedno njena glavnina nalaze na peš
č
anom jezi
č
ku zemlje izme
đ
u dvereke, velike i male, koje se tu sastaju, a razasuta periferija prostire sesa druge strane mostova, na levoj obali Drine i na desnoj obali Rzava.Varoš na vodi. Ali iako postoje i još jedna reka i još jedan most, re
č
i»na
ć
upriji« ne ozna
č
avaju nikad rzavsku
ć
upriju, prostu drvenugra
đ
evinu bez lepote, bez istorije, bez drugog smisla osim što služimeštanima i njihovoj stoci za prelaz, nego uvek i jedino kameniti mostna Drini.)Most je oko dve stotine i pedeset koraka duga
č
ak a širok oko desetkoraka, osim na sredini, gde je proširen sa dve potpuno jednaketerase, sa svake strane kolovoza mosta po jedna, i dostiže dvostrukuširinu. To je onaj deo mosta koji se zove
kapija
. Tu su, naime, nasrednjem stubu koji se pri vrhu proširuje, ozidani sa obe straneispusti, tako da na tom stubu po
č
ivaju, levo i desno od kolovoza, po jedna terasa, smelo i skladno isturena iz prave linije mosta u prostornad šumnom, zelenom vodom u dubini. One su oko pet koraka duge iisto toliko široke, ogra
đ
ene kamenom ogradom, kao i ceo most podužini, ali ina
č
e otvorene i nenatkrivene. Desna terasa, idu
ć
i iz varoši,zove se sofa. Ona je uzdignuta za dva basamaka, opto
č
ena sedištimakojima ograda služi kao naslon, a i basamaci i sedišta i ograda, sve odistog svetlog kamena, kao saliveno. Leva terasa, prekoputa od sofe,ista je, samo prazna, bez sedišta. Na sredini njene ograde zid se izdižeiznad visine
č
oveka; u njemu je, pri vrhu, uzidana plo
č
a od belogmermera i na njoj urezan bogat turski natpis — tarih — sahronogramom koji u trinaest stihova kazuje ime onoga koji je podigaomost i godinu kad je podignut. Pri dnu zida te
č
e
č
esma: tanak mlazvode iz usta kamenog zmaja. Na toj terasi smešten je kafedžija sasvojim džezvama, fildžanima, uvek raspaljenom mangalom, i de
č
akomkoji prenosi kafe preko puta, gostima na sofi. To je kapija.
 
Na mostu i njegovoj kapiji, oko njega ili u vezi sa njim, te
č
e i razvijase, kao što
ć
emo videti, život
č
oveka iz kasabe. U svima pri
č
anjima oli
č
nim, porodi
č
nim i zajedm
č
kim doživljajima, mogu se uvek
č
uti re
č
i»na
ć
upriji«. I zaista, na drinskoj
ć
upriji su prve de
č
ije šetnje i prveigre de
č
aka. Hriš
ć
anska deca ro
đ
ena na levoj obali Drine, pre
đ
uodmah prvih dana svog života most, jer ih ve
ć
prve nedelje nose ucrkvu na krštenje. Ali i sva druga deca, i ona koja su ro
đ
ena na desnojobali i muslimanska, koja nisu uopšte krštavana, provodila su, kao injihovi o
č
evi i dedovi nekad, glavni deo detinjstva u blizini mosta.Pecali su ribu oko njega ili lovili golubove pod njegovim oknima. Odnajranijih godina njihove o
č
i su se privikavale na skladne linije tevelike gra
đ
evine od svetlog, poroznog, pravilno i nepogrešno se
č
enogkamena. Znali su sve majstorski izrezane obline i udubine, kao i svepri
č
e i legende, koje se vezuju za postanak i gradnju mosta, i u kojimase
č
udno i nerazmrsivo mešaju i prepli
ć
u mašta i stvarnost, java i san.I to su ih znali oduvek, nesvesno, kao da su ih sa sobom na svetdoneli, onako kao što se molitve znaju, ne se
ć
aju
ć
i se ni od koga su ihnau
č
ili ni kad su ih prvi put
č
uli.Oni su znali da je most podigao veliki vezir Mehmedpaša,
č
ije je rodnoselo Sokolovi
ć
i tu, iza jedne od ovih planina koje okružuju most ikasabu. Samo vezir je mogao dati sve što treba da se ovo trajno
č
udood kamena sagradi. (Vezir — to je nešto sjajno, krupno, strašno inejasno u svesti de
č
aka.) Zidao ga je Rade Neimar, koji je moraoživeti stotinama godina da bi sagradio sve što je lepo i trajno posrpskim zemljama, legendarni i stvarno bezimeni majstor kakvogsvaka masa zamišlja i želi, jer ne voli da mnogo pamti ni mnogima daduguje,
č
ak ni u se
ć
anju. Znali su da je gradnju ometala vilabrodarica, kao što je oduvek i svuda poneko ometao svaku gradnju, ino
ć
u rušila ono što je danju sagra
đ
eno. Dok nije »nešto« progovoriloiz vode i savetovalo Radu Neimaru da na
đ
e dvoje nejake djece,bliznadi, brata i sestru, Stoju i Ostoju po imenu, i da ih uzida u srednjestubove mosta. Odmah je po
č
elo traženje takve dece po celoj Bosni.Obe
ć
ana je nagrada onome ko ih na
đ
e i dovede.Najposle su sejmeni pronašli u jednom udaljenom selu dvoje bliznadi,pri sisi, i oteli ih silom vezirove vlasti; ali kad su ih poveli, majka nijehtela da se odvoji od njih, nego je kukaju
ć
i i pla
čuć
i, neosetljiva zapsovke i udarce, posrtala za njima sve do Višegrada. Tu je uspela dase progura pred Neimara.Decu su uzidali, jer druge nije moglo biti, ali Neimar se, kako kažu,sažalio i ostavio na stubovima otvore kroz koje je nesre
ć
na majkamogla da doji svoju žrtvovanu decu. To su ovi fino srezani slepi

Activity (85)

You've already reviewed this. Edit your review.
Siniša Nedeljkovic reviewed this
Odlična
LjubomirDjordjev liked this
Dijana liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Milicɑ Andreić liked this
Mirzacos liked this
Smilja Glavinić liked this
Jelena Žitić Filipov liked this
Almira Voli Trešnje liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->