Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Visual Studio 2005 Cilt 2

Visual Studio 2005 Cilt 2

Ratings:

4.88

(8)
|Views: 1,990 |Likes:
Published by websnap
Bilge adam visual Basic visual studio 2005 anlatımı ile karsınızda lutfen bakmadan gecmeyiniz www.teknoders.net
Bilge adam visual Basic visual studio 2005 anlatımı ile karsınızda lutfen bakmadan gecmeyiniz www.teknoders.net

More info:

Published by: websnap on Apr 29, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2012

pdf

text

original

 
 
Yaz
õ
l
õ
mProfesyoneli 2
Software Professional 2
Yazan: Fulya SATAR – Engin ÖRENEditörler: Tamer 
Ş
AH
İ
NER – Tuncer KARAARSLANYay
õ
na Haz
õ
rlayan: Selçuk TÜZELGrafik Uygulama: Zeynep ÇÖMLEKÇ
İ
 Kapak Tasar 
õ
m
õ
: Selim
Ş
ahinBask
õ
: Lebib Yalk
õ
n
Ş
ef Editör: Mehmet ÇÖMLEKÇ
İ
 1. Bask
õ
: 2005Copyright © 2005, Bilge AdamKitab
õ
n yay
õ
n haklar 
õ
Bilge Adam Bilgi Teknolojileri Akademisi’ne aittir.Firmadan yaz
õ
l
õ
izin almadan k
õ
smen veya tamamen al
õ
nt
õ
yap
õ
lamaz, hiçbir 
ş
ekilde kopya edilemez, ço
ğ
alt
õ
lamaz ve yay
õ
mlanamaz.
 
 
Önsöz
.NET yaz
õ
l
õ
m teknolojisi ile yeni tan
õ
ş
an ya da daha önceden .NET yaz
õ
l
õ
mgeli
ş
tirme araçlar 
õ
yla k
õ
sa bir süre çal
õ
ş
ma imkan
õ
bulmu
ş
okurlar için temel bir ba
ş
vuru niteli
ğ
indeki bu yay
õ
n ile windows ve web tabanl
õ
uygulamalar geli
ş
tirebileceksiniz. Veri taban
õ
programlama ve web programlama konula-
õ
nda sizlerin çok iyi seviyelere gelmesine destek verecektir.E
ğ
itimcilerinizi yak
õ
ndan takip etmenizi sa
ğ
layacak bu yay
õ
n ile bol bol örnekkod inceleme f 
õ
rsat
õ
na sahip olacaks
õ
n
õ
z.Yaz
õ
l
õ
m profesyonelleri için haz
õ
rlanan bu yay
õ
nda eme
ğ
i geçen tüm yaz
õ
l
õ
mekibindeki arkada
ş
lar 
õ
ma te
ş
ekkür ederim. Yazarl
õ
k katk
õ
lar 
õ
ndan dolay
õ
FulyaSATAR’a, bu yay
õ
n
õ
n haz
õ
rlanmas
õ
nda büyük emek ve fedakarl
õ
klar 
õ
ndan do-lay
õ
özellikle Tamer 
Ş
AH
İ
NER’e ve yay
õ
ndaki büyük emeklerinden dolay
õ
EnginÖREN’e te
ş
ekkür ederim. Ayr 
õ
ca yay
õ
n
õ
n içeri
ğ
inin olu
ş
mas
õ
nda fikirlerini sü-rekli bizimle payla
ş
an yaz
õ
l
õ
m ekibindeki e
ğ
itimcilerimize te
ş
ekkürler.Tuncer KARAARSLAN

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
duty1978 liked this
Mustafa Yalçin liked this
Ibrahim Bal liked this
qunta liked this
Hakan Kunduz liked this
yuzun76 liked this
hckrcm1905 liked this
ilaulkot liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->