Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
plac 8 triace

plac 8 triace

Ratings: (0)|Views: 19 |Likes:
Published by socat120013485

More info:

Published by: socat120013485 on Feb 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2010

pdf

text

original

 
 
!
!
Q
MBD
 } 
!
V
OJWFSTBM 
 } 
!DV!
 U
SJBDF
!
DOY
!
254
!!
 
Q
SF[FOUBSF
!
 
CNX143 este o plac\ universal\ de comand\ de tip on/off a maxim 8 sarcini alimentare ^n curent alternativ. Separareagalvanic\ dintre partea de comand\ [i cea de for]\ este asigurat\ prin optocuploare.Placa universal\ cu triace se preteaz\ a fi utilizat\, ^n principal, pentru comanda unor sarcini rezistive (exemplu: l\mpi cuincandescen]\) alimentare de la re]eaua monofazat\ 220V.
S
FDPNBOE
 } 
SJ!QFOUSV!
 B 
TBNCMBSF
!
 
Partea de for]\ cuprinzând triacele (inclusiv radiatoarele), tranzistoarele [i sec]iunile din optocuploare (pinii 9, ..., 16) nu suntizolate galvanic fa]\ de re]ea!Atingerea acestor componente prezint\ pericol de electrocutare!Alimentarea pl\cii ^n curent continuu se va face de la o surs\ separat\ galvanic fa]\ de sursa care alimenteaz\ partea decomand\! ~mpreun\ cu CNX144 (lumin\ dinamic\) sau cu un alt montaj asem\n\tor, care se cupleaz\ direct la plac\, se ob]ine unansamblu electronic utilizabil pentru firme [i/sau reclame luminoase.V\ recomand\m ca atât sarcinile, cât [i alimentarea ^n curent alternativ s\ fie conectate la montaj prin intermediul unorsiguran]e fuzibile dimensionate corespunz\tor.Se echipeaz\ circuitul imprimat urm\rind schema electric\ [i desenul de echipare din
figura 2 
. V\ recomand\m caechiparea s\ se fac\ ^n urm\toarea ordine:- pinii de alimentare ^n curent continuu Vcc, GND (prin presare);- rezistoarele (R1, ..., R2) [i [trapurile J;- circuitele integrate (optocuploarele) U1, U2, tranzistoarele Q1, ..., Q8 [i conectorul de intrare (INPUT);- triacele Q9, ..., Q16 (^n prealabil acestea se monteaz\ pe radiatoare cu ajutorul [uruburilor M3);- conectoarel de ie[ire (L1, ..., L8) [i de alimentare ^n curent alternativ L9 (220VAC). Conectoarele de ie[ire se asambleaz\mai ^ntâi prin culisare.
D
ATE TEHNICE
 
- Echipat\ cu triace: TIC225M(8A/600V);- Num\r de canale: 8;- Izolare galvanic\ prin optocuplor;- Tensiunea de alimentare: 12V;- Dimensiuni: 182 x 50 x 20mm.
Dpe!27:25!
Pentru sec]iunea de for]\ (fiecare canal):- tensiunea repetitiv\ de vârf VDRM = 600V;- curentul efectiv maxim ITRMS = 8A;- curentul de men]inere IL = 30mA;Pentru sec]iunea de comand\ (fiecare canal):- tensiunea direct\ (la IF = 20mA) VF = 1,2V;- raportul minim de transfer ^n curent CTR = 50%;- tensiunea de izola]ie intrare / ie[ire VISO = 5000 VRMS.
C
ARACTERISTICI
T
EHNICE
 L
ISTA DE
C
OMPONENTE
Q1 - Q8 BC547B 8 buc.Q9 - Q16 TIC225M 8 buc.U1, U2 PC847 (LTV847) 2 buc.R1 - R8 1,2k
8 buc.L1 - L8 Terminal bloc16 contacte 1 buc.L9 Terminal bloc2 contacte 1 buc.H1 Conector10 contacte - 90° 1 buc.Radiator pentru Q9 - Q16 8 buc.{tift 1,3 x 9,7mm 2 buc.Cablaj CNX143 1 buc.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->