Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Šuajb a.s.

Šuajb a.s.

Ratings: (0)|Views: 534 |Likes:
Published by islamzasve9055

More info:

Published by: islamzasve9055 on Feb 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

 
KAZIVANJE O ŠUfile:///F|/upload%20na%20islamzasve/knjige/sira%20poslanika/vjerovjesnici/15kazivanjeosu.htm[10.2.2010 16:15:16]
 Nazad do sadržaja
KAZIVANJE O ŠU’AJBU, ‘ALEJHISSELAM
Šu’ajb je jedan o četvorice poslanika arapskog porijekla, a to su: Hud, Salih, Šu’ajb i Muh?mmed, s?llallahu ‘alejhimwe sellem. Poznat je kao Hatibu-l-enbija’, zbog svoje rječitosti i lijepa govora u pozivanju svoga naroda.Njegov narod je bio nastanjen u mjestu Medjen, u području Šama, a u blizini Mrtvog mora. Oni su Arapi koji vodeporijeklo od Medjena b. Ibrahima. Bavili su se trgovinom, zbog položaja njihova grada kroz kojeg su prolazilekaravane.
Zabluda stanovnika Medjena
Stanovnici Medjena nisu vjerovali u Allaha, dželle šanuhu, i bili su opaki ljudi koji su se ružno ophodili premadrugima, varali su na vagi kada prodaju, pa im je Allah, dželle šanuhu, poslao čovjeka od njih, poslanika Šu’ajba kojiih poziva ka ibadetu Allahu Uzvišenome. Allah, dželle šanuhu, je podržao Šu’ajba mu’dž?zama koji ih poziva da seklonu nevaljalih djela. Naređivao im je pravednost, upozoravajući ih na kaznu zbog nasilja kojeg čine. On ih jesamo savjetovao i nije bio u stanju da ih sačuva od zla. Govorio im je da na dozvoljen način stiču imetak i da seklonu haram zarade.
“I Medjenu - brata njihova Šuajba. “ O narode moj“, - govorio je on -“Allahu se klanjajte, vi drugog boga osimNjega nemate, i krivo ni na litru ni na kantaru ne mjerite. Vidim da u obilju živite i bojim se da vas jednogadana ne zadesi kazna, pa da svi nastradate.O narode moj! Pravo mjerite i na litru i na kantaru i ne zakidajte ljudima stvari njihove i ne činite zlo po zemlji  praveći nered.Bolje vam je ono što vam Allah ostavlja kao dozvoljeno, ako hoćete da budete vjernici; a ja nisam vaš čuvar.” 
(Hud:84-86)
“A Medjenu - njegova brata Šuajba. “O narode moj“; - govorio je on - “Allahu se klanjajte, vi drugog bogaosim Njega nemate! Dolazi vam jasan dokaz od Gospodara vašeg, zato pravo na litri i na kantaru mjerite, i ljudima stvari njihove ne zakidajte, i red na Zemlji ne remetite kad je već na njoj uspostavljen red. To je bolje za vas, ako vjerujete.“ 
(El-E’raf:85)Oni bi sjedili na putevima i dočekivali bi ljude koji bi dolazili Šuajbu, te bi ih odvraćali od Allahova puta. Prijetili suvjernicima, nalazili su mahanu poslanicama. Šuajb im je ukazivao na blagodati i Allahov sud koji će presuditivjernicima i nevjernicima.
“I ne postavljajte zasjede na ispravnom putu, prijeteći i od Allahova puta odvraćajući one koji u Njega vjeruju, želeći krivi put. I sjetite se da vas je bilo malo i da vas je On umnožio, a pogledajte kako su skončali oni koji sunered pravili.
 
KAZIVANJE O ŠUfile:///F|/upload%20na%20islamzasve/knjige/sira%20poslanika/vjerovjesnici/15kazivanjeosu.htm[10.2.2010 16:15:16]
I ako jedni od vas vjeruju u ono što je po meni poslato, a drugi ne vjeruju, pa pričekajte dok nam Allah ne presudi, jer On je sudija najbolji!“ 
(El-E’raf:86-87)
Izrugivanje njegova naroda
Njegov narod mu se izrugivao govoreći mu kako njegova vjera može da im zabrani vjeru njihovih predaka i sticanjeimetka na način koji oni žele. Pri tome su ga vrijeđali govoreći mu da je luđak i malouman.On im je odgovorio da on ne može svoga Gospodara iznevjeriti koji mu je dao jasan dokaz i koji ga opskrbljuje. Nanjemu je da ih opomene, a Allah, dželle šanuhu, pomaže i upućuje. Tražio je od njih da se ne susprotstavljajuAllahovu zakonu kako ih ne bi zadesilo ono što i narod Nuha, Huda i Saliha, a nek uzmu pouku od Lutova narodakoji nije daleko od njih. Upućivao ih da se pokaju, tražeći oprosta od Allaha.
“O Šuajbe - govorili su oni - “da li vjera tvoja traži od tebe da napustimo ono čemu su se preci naši klanjali ili da ne postupamo sa imanjima našim onako kako nam je volja? E baš si ‘pametan’ i ‘razuman’!“ “O narode moj“, - govorio je on - “Shvatite da je meni jasno ko je Gospodar moj i da mi je On dao svega uobilju. Ja ne želim da činim ono što vama zabranjujem; jedino želim da učinim dobro koliko mogu, a uspjehmoj zavisi samo od Allaha; u Njega se uzdam i Njemu se obraćam.O narode moj! Neka vas neslaganje sa mnom nikako ne dovede do toga da vas zadesi ono što je zadesiloNuhov narod ili Hudov narod ili Salihov narod. A i Lutov narod nije mnogo prije vas živio.I tražite oprost od Gospodara svoga, i onda Mu se pokajte! - Gospodar moj je, uistinu, samilostan i punljubavi.“ 
(Hud:87-90)
Prijetnja njegova naroda
Tako je on pozivao svoj narod, a glavešine naroda mu zaprijetiše da će njega i vjernike protjerati iz Medjena, a jedino može boraviti ukoliko se vrati njihovoj vjeri.Njegov odgovor je bio: “Zar da se vratimo u vjeru naroda kojeg mrzimo zbog njihova razvrata. Mi se sigurno nikadanećemo vratiti, jer bi tada slagali na Allaha radeći što nam je zabranio, a On nas je uputio na pravi put. Mi ne želimovama povratak, a ni Allah nije sa tim zadovoljan“.
“Glavešine naroda njegova, one koje su bile ohole, rekoše: “Ili ćete bezuvjetnu vjeru našu prihvatiti, ili ćemomi, o Šuajbe, i tebe i one koji s tobom vjeruju iz grada našeg istjerati!“ - “Zar i protiv naše volje?“ - reče on.“Ako bismo vjeru vašu prihvatili nakon što nas je Allah spasio nje, na Allaha bismo laž iznijeli. Mi ne treba da je prihvaćamo, to neće Allah, Gospodar naš, jer Gospodar naš znanjem svojim sve obuhvaća; u Allaha seuzdamo! Gospodaru naš, Ti presudi nama i narodu našem, po pravdi. Ti si sudija najpravedniji!“ 
(El-E’raf:88-89)Njegov narod mu ponovo prijeti, a ovog puta kamenovanjem. Nije ih spriječilo da to i ranije učine do rodbinskeveze, a on im odgovara da im Allah treba da bude draži od njegova roda.
“O Šuajbe“, - rekoše oni - “mi ne razumijemo mnogo toga što ti govoriš,a vidimo da si ti među nama jadan; danije roda tvoga, mi bismo te kamenovali, ti nisi nama drag“-“O narode moj“, - reče on - “zar vam je rod moj draži od Allaha, kôga sasvim odbacujete? Gospodar moj dobro
 
KAZIVANJE O ŠUfile:///F|/upload%20na%20islamzasve/knjige/sira%20poslanika/vjerovjesnici/15kazivanjeosu.htm[10.2.2010 16:15:16]
 zna ono što vi radite!“ 
(Hud:91-92)
Uništenje stanovnika Medjena
Allahova odredba je stigla stanovnike Medjena. Iz svoje milosti prema vjernicima, Allah, dželle šanuhu, spašavaŠuajba i vjernike, a na nevjernike šalje zaglušujući glas popraćen potresom. Oni postaše uništeni kao da nikada nisuživjeli u svojim kućama. Udaljili su se od Allahove milosti, kao i Semud, i snađe ih bolna kazna.
“I kada je pala naredba Naša, Mi smo iz milosti Naše Šuajba i vjernike s njim spasili, a one koji su zlo činili  pogodio je užasan glas i oni su u zemlji svojoj mrtvi, nepomični osvanuli,kao da na njoj nikad nisu ni postojali. Daleko bio Medjen, kao i Semud!“ 
(Hud:94-95)Kada je Šuajb vidio šta je njegov narod zadesilo, okreće se prema njima i kazuje im da je on ispunio svoj zadatak pozivajući ih, ali su oni to odbili, pa kako da bude tužan zbog njih nakon što su uporni bili u nevjerstvu.
Stanovnici Ejke
Nakon što je Allah, dželle šanuhu, uništio stanovnike Medjena, spasio Šuajba i vjernike, Allah, dželle šanuhu, gašalje stanovnicima Ejke, a to je plodno mjesto puno drveća i vode u blizini Medjena. Tu su stanovali ljudi koji suslijedili put Medjena u griješenju, pa im se obraća Šuajb govoreći im da je on poslanik od Gospodara svjetova kojidostavlja objavu od Njega da bi bili upućeni. Upozorio ih je od Allahove kazne i od kriva vaganja kako ne bi ljudimaoduzimali njihov hakk.To na njih nije djelovalo i govore mu da je obuzet čarolijama i da mu oni ne mogu vjerovati, jer je on samo čovjek kao i oni. Tražili su da moli Allaha da na njih spusti kaznu, ako on istinu govori. Ovaj narod je bio uporan u svomnevjerovanju i Allah im šalje kaznu, veliku vrućinu. To im je otežalo dihanje i bivaju prisiljeni da napuste to mjesto.Obradovali su se ugledavši oblak, te se sakupiše u hladu koji je on pravio, ali to je bio smrtonosni oblak koji je nosiomunju sa sobom i oni bivaju uništeni.To je bio dan pun straha i Allahove kazne.
“I stanovnici Ejke su u laž ugonili poslanike.Kad im Šuajb reče: “Kako to da se ne bojite?  Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani, zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!  Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi.Pravo mjerite na litru i ne zakidajtea na kantaru ispravnom mjerom mjerite,i ljudima prava njihova ne umanjujte i zlo po Zemlji, nered praveći, ne činite,i Onoga koji je stvorio vas i narode davnašnje bojte se“ -

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
alerim84 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->