Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bitka na Uhudu

Bitka na Uhudu

Ratings:
(0)
|Views: 129|Likes:
Published by islamzasve9055

More info:

Published by: islamzasve9055 on Feb 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2012

pdf

text

original

 
BITKA NA UHUDUfile:///F|/upload%20na%20islamzasve/knjige/sira%20poslanika/vjerovjesnici/37bitka_na_uhudu.htm[10.2.2010 16:15:32]
 
BITKA NA UHUDU
 
Nevjernici se nisu mogli smiriti nakon velikog poraza kojeg su doživjeli na Bedru.Bili su osramoćeni i poniženi i nisu mogli to odstraniti od sebe, osim sa velikom pobjedomnad muslimanima. Zato su se pripremali kako bi se osvetili muslimanima za njihovepoginule, a nahuškavali su i Arape na tu borbu. Mnoga plemena su im se odazvala, a za bitkuKurejšije su dali sredstva koja su dobili od karavane koju je predvodio Ebu-Sufjan prije bitkena Bedru.Pod vodstvom Ebu-Sufjana, nevjernici su sakupili tri hiljade ratnika. Kada je do Resulullaha,sallallahu ‘alejhi wesellem, doprla vijest o tome, posavjetovao se sa svojim ashabima da li daostanu u Medini ili da izađu iz nje. Njegovo mišljenje je bilo da utvrde svoje položaje uMedini, paako ih napadnu suprotstaviće im se, a iznad njih će žene i djeca bacatikamenje.Međutim, oni koji nisu učestvovali na Bedru, a posebno mladići među njima, željeli su daiziđu iz Medine, a u tome su dobili podršku i od nekih koji su učestvovali na Bedru kako ne bibili smatrani strašljivcima. Njihovim željama Poslanik, Resulullah, sallallahu ‘alejhi wesellem, je udovoljio.Resulullah, sallallahu ‘alejhi wesellem, je klanjao džumu-namaz i obratio se ljudimanaređujući im sabur i ustrajnost u borbi. Nakon namaza obukao je svoju ratnu odjeću idozvolio je ljudima da krenu u borbu. Kada su neki ljudi ugledali pripremanje ostalih zaborbu, rekli su drugima: “Poslanik nam je naredio da ostanemo u Medini, a on najbolje zna oAllahu i šta On želi, dolazi mu objava sa neba, i kako bi bilo divno da se povratimo i izložimonjemu stvar“, pa su rekli Poslaniku: “O Allahov Poslaniče, ostani u Medini kao što si nam napočetku naredio!“ Rekao im je: “Poslanik ne treba da se vrati kada je borba već počela i kada je dozvolio izlazak sve dok se ne bude borio. Bojte se Allaha i budite strpljivi u borbi kadasretnete neprijatelja, slušajte šta vam je naredio Poslanik i toga se pridržavajte!“
Povratak munafika
Poslanik je sa svojih hiljadu ashaba izišao da se susretne sa neprijateljem, a kada su već prešlidio puta Abdullah b. Ubejj, vođa munafika, se vraća sa tri stotine istomišljenika. Jedan odmuslimana ih je pozvao i rekao im: “O narode, Allahom vas opominjem da ne ostavljate svojnarod i Poslanika svoga na cjedilu kada se nađu sa neprijateljem!“ Rekli su mu: “Kada bi znalida ćete se boriti, ne bi vas napuštali, a mi ne vidimo da će doći do borbe.“ Nakon što suotkazali poslušnost i okrenuli svoja leđa, rekao im je: “Allah vas udaljio, o Allahovi neprijatelji!Allah će nadomjestiti svome Poslaniku druge mimo vas.“Glavni razlog povratka munafika je bio što je Resulullah, sallallahu ‘alejhi wesellem, prihvatiomišljenje mladih, a ne starijih ljudi. Međutim, glavni razlog jeste što se oni nisu željeli boriti iizlagati opasnostima po život. Islam su prihvatili zbog dvije stvari: bogatstva kojeg suočekivali ili zbog nedaća, ali koje su u stanju prevazići.O njima kaže Allah, dželle šanuhu: “I da bi otkrio ko su licemjeri, oni koji su, kad im je rečeno:
 
BITKA NA UHUDUfile:///F|/upload%20na%20islamzasve/knjige/sira%20poslanika/vjerovjesnici/37bitka_na_uhudu.htm[10.2.2010 16:15:32]
“Dođite, borite se na Allahovu putu ili se branite!“ - odgovorili: “Da znamo da će pravog bojabiti, sigurno bi vas slijedili.“ Tog dana bili su bliže nevjerovanju nego vjerovanju, jer suustima svojim govorili ono što nije bilo u srcima njihovim. - A Allah dobro zna ono što onikriju.“ (Ali Imran:167)Kada su dvije skupine muslimana, od onih koji su tek ušli u islam, vidjele napuštanjeAbdullaha b. Ubejja i njegovih pristaša, obuzeo ih je strah i iznemoglost i umalo da se njimanisu pridružili, ali ih je Allah, dželle šanuhu, sačuvao i učvrstio njihova srca. O tome Allah,dželle šanuhu, kaže:
“Kada dva krila vaša gotovo nisu uzmakla, Allah ih je sačuvao. - Neka se zato vjernici  samo u Allaha pouzdaju!“ 
(Ali Imran:122)Na taj način je Resulullah, sallallahu ‘alejhi wesellem, ostao samo sa svojih sedam stotinaboraca, naspram tri hiljade njihovih neprijatelja.
Poslanikov vas?jjet
Muslimani su krenuli u borbu i stigli su u podnožje brda Uhud koje se nalazi sjeveroistočnood Medine. Njihova leđa su bila okrenuta prema Uhudu, a Resulullah, sallallahu ‘alejhiwesellem, im je naredio:
“Ni jedan od vas nek se ne bori dok mu ja ne naredim!“ 
Nevjernici su stigli u dolinu, vodeći sa sobom žene i djecu koji će ih podstrekivati na borbu.Sa desne strane se nalazila konjica Halida b. Velida (koji još nije bio primio islam), a na lijevojstrani se nalazio Akreme b. ebi-Džehl.U pozadini vojske Poslanik, sallallahu ‘alejhi wesellem, je postavio pedeset svojih strijelacaiza brda i naredio im je da ne napuštaju svoje položaje, pobijedili muslimani ili izgubili. Zanjihovog vođu postavio je Abdullaha b. Džubejra.Kako bi ojačao borbeni duh kod svoje vojske Resulullah, sallallahu ‘alejhi wesellem, jeizvukao svoj mač i obratio se svojim ashabima: “Ko će da uzme ovaj mač?“ Nekolicina ljudi seprimače, ali Resulullah, sallallahu ‘alejhi wesellem, odbi da im ga da. Tada priđe Ebu-Dudžane i upita: “A šta treba da uradi ovaj mač, o Allahov Poslaniče?“Reče mu: “Da njimesiječeš neprijatelja dok se ne iskrivi.“Ebu-Dudžane je bio hrabar borac, imao je crveni turban oko glave. Kada bi ga omotao okosvoje glave, ljudi bi znali da će se boriti. Uzeo je Poslanikov mač, omotao turban oko svojeglave, a zvali suga turban smrti, počeo se kočoperiti između dva saffa. Kada ga je Poslanik ugledao kako se šepuri, rekao je: “To je hod kojeg Allah ne voli, osim u ovom slučaju.“
Pobjeda muslimana
Dvije vojske su se sakupile, a muslimani pokazaše svoju hrabrost i neustrašivost. Posebno seistakao Ebu-Dudžanet, nikoga nije susreo, a da ga nije ubio. I Hamza je pokazao svoje junaštvo ubivši dvojicu koji su nosili nevjernički bajrak, i druge. Međutim, njega je držao naoku rob iz Abesinije po imenu Vahši koji je rijetko mašio u gađanju kopljem. Njegov gospodarmu je obećao da će ga osloboditi ukoliko ubije Hamzu. Vahši ga je pogodio smrtonosnimpogotkom, nakon čega je Hamza postao šehidom.
 
BITKA NA UHUDUfile:///F|/upload%20na%20islamzasve/knjige/sira%20poslanika/vjerovjesnici/37bitka_na_uhudu.htm[10.2.2010 16:15:32]
Bajrak muslimana je nosio Mus’ab b. Umejr, borio se dok nije bio ubijen. Tada Poslanik,sallallahu ‘alejhi wesellem, dade bajrak Aliji b. ebi-Talibu i reče mu: “Uzmi bajrak!“ - Alija priđenaprijed govoreći: “Ja sam Ebu-l-Kasm (koji sve lomi)“. Pozvao ga je Ebu Sa’d b. ebi-Talha,bajraktar mušrika, na dvoboj. Alija mu se odazva, dva puta su zamahnuli, Alija probode Sa’dai ubi ga.U više navrata konjica mušrika je pokušavala da probije redove muslimana, ali su uvijek bilivraćeni nazad. Nakon toga je krenula pješadija i počela je žestoka borba. Žene nevjernika supjevale pjesme kako bi bodrile svoje vojnike, ali im to nije urodilo plodom. Muslimani su,iako u malom broju, sve to strpljivo podnijeli. Nevjernici su osjećali nemoć i napuštaju svojepoložaje. Iza njih su ostali muslimani koji su sakupljali ratni plijen.
Pad nakon uspjeha
Strijelci koje je Resulullah, sallallahu ‘alejhi wesellem, postavio da čuvaju muslimane sa leđanapuštaju svoje položaje nakon što su vidjeli pobjedu. Njihov vođa, Abdullah b. Džubejr, im je rekao: “To je u suprotnosti sa Poslanikovom naredbom.“ - ostali su mu neposlušni i većinaod njih napušta položaje, dok manjina ostaje sa njim. Kada je to vidio Halid b. Velid, vraća sesa svojom vojskom i ubija manjinu koja je ostala na svojim položajima, i tako dolazimuslimanima sa leđa. Kada su to vidjeli muslimani koji su kupili plijen, iznenadili su se.Izbacili su ono što je u njihovim rukama bilo i dvije vojske se sastaše i počeše jedni drugeudarati.Ashabi su se odvojili od Poslanika. Neki su se vratili u Medinu, a jedna grupa se uspela nabrdo. Poslanik je pozvao muslimane: “O Alahovi robovi, dođite meni, o Allahovi robovi,dođite meni!“ Oko njega se okupila grupa ensarija, a među njima Ebu Talha El-Ensari koji ještiteći Poslanika slomio dva ili tri luka. Rekao je: “O Poslaniče, ti si mi kao otac i majka, neće tepogoditi strijela, štitiću te i žrtvovati se za tebe.“Sehl b. Hunejf je toliko bio poznat strijelac da su se mušrici sklanjali njemu sa puta.Ebu-Dudžanet je sebe učinio štitom Poslanika, po njemu su strijele padale, a ne bi se nipomjerio.Takođe ga je štitio i Zijad b. Haris koji je podlegao ranama.Resulullah, sallallahu ‘alejhi wesellem, je bio povrijeđen, kamen mu je izbio zub jako gaudarivši po licu. Donja usna mu je bila rasječena, a iz lica je krv tekla, pa je rekao:
“Kako će biti spašen narod koji od Poslanika svoga ovo uradi, a on ih poziva njihovom Gospodaru.“ 
I Allah, dželle šanuhu, objavljuje:
“Od tebe ne zavisi da li će On pokajanje njihovo primiti ili će ih na muke staviti, jer oni su zaista nasilnici.“ 
(Ali Imran:128)Resulullah, sallallahu ‘alejhi wesellem, je upao u jednu rupu koju je iskopao Ebu-Amir Er-Rahib kakobi unju upadali muslimani i ne vidjevši je. Alija mu je dodao ruku, a Talha ga jepodigao dok se Poslanik nije uspravio.Takav je bio pad muslimana nakon uspjeha, a Kur’an ukazuje na razlog pada, a to je

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->