Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
251Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vino i Gitare

Vino i Gitare

Ratings:

4.87

(31)
|Views: 45,366 |Likes:
Published by acosa

More info:

Published by: acosa on Apr 29, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

 
Akordi 1000 
Zbirka akorda i tablaturadoma
ih i stranih esama
 
UvodRe
autora ove knjige
NenadDimovski
Zbirka akorda nastala je kao rezultat moje te
nje da na jednom mestu prikupim islo
im akorde na
ene u raznim arhivama na Internetu. Postoji
itav niz web site-ova nakojima se, redovno ili ne, osve
avaju ove arhive, i pretpostavljam da nije lako imati zbirkuakorda koja je ujedno i potpuna i uredna. Svaki gitarista koji se bavi zabavnim pesmama spodru
 ja nekada
nje Jugoslavije znat
e ceniti papirnu verziju akorda i tekstovasvojih omiljenih pesama, naro
ito u onim trenucima kad je problem prisetiti se
ak ivlastitog repertoara, a kamoli akorda za doti
ne pesme. Mislim da
e ova knjiga, kojaosim akorda i tekstova za brojne pesme sadr
i i tablicu hvatova za naj

e kori
teneakorde, umnogome pomo
i mnogim gitaristima, kako po
etnicima, tako i onim iskusnijim,te im omogu
iti br
e savladavanje novog repertoara, kao i opu
teniji nastup pred uviekkriti
nom publikom.U prvom redu moram se zahvaliti svim onim vriednim ljudima koji su skidali akordeza pesme koje ovde mo
ete na
i i zatim ih nesebi
no podelili s Internet populacijomgitarista. Tako
e se zahvaljujem webmasterima koji te akorde prikupljaju i nude na svojimsite-ovima u obliku ure
enih arhiva koje sam ja, kao
to se mo
e videti, vriedno obi
ao.Ovo je, mogli bismo re
i, radna verzija knjige i nadam se da
e knjiga vremenombiti redovno upotpunjavana i ispravljana. Naravno da to ne ovisi samo o mome trudu uskidanju pesama i prikupljanju slobodno objavljenih akorda na Internetu, negoprvenstveno o prilozima, primedbama, ispravkama i sugestijama koje
e mi korisnici oveknjige upu
ivati. Naravno, molim vas da svaku misao, kritiku, pohvalu ili prilog posve
enovoj knjizi po
aljete na moju e-mail adresu. Ne
aljite nikakve viruse, bube, bombe, bojneotrove, prijetnje i uvrede,
ovinisti
ke i nacionalisti
ke parole i sl. jer vam za takvu vrstuproblema ne mogu ponuditi stru
nu pomo
.Jo
jednom se zahvaljujem ljudima koji nesebi
no dele sa svetom svoje znanje idobru volju, a na osnovu
ega je i bilo mogu
e napraviti ovu knjigu i tako i dalje pridonetikulturi dru
enja i muziciranja na ovim prostorima.Naravno, ovo knjigu mo
ete po volji kopirati i deliti s drugima.Srda
no Va
,Nenad DimovskiPara
in Juli 2005.e-mail:kobalt@ptt.yu
3
 
Sadr
aj
Uvod..................................................................... 3Re
autora ove knjige ..................................... 3Sadr
aj................................................................. 4Aerodrom ...........................................................1324 sata............................................................ 13Digni me visoko .............................................. 14Fratelo............................................................. 15Fratelo............................................................. 15Obi
na ljubavna pjesma................................. 16Stavi pravu stvar na pravo mjesto.................. 17Alen Vitasovi
..................................................... 18Ja ne moren be
nje.......................................18Vra
am se tebi seko.......................................19Alisa.................................................................... 20Sanja............................................................... 20Alka Vuica .......................................................... 21La
i me........................................................... 21Animatori............................................................ 22An
eli nas zovu da im skinemo krila .............. 22Kasno je za prosinac...................................... 23Ljeto nam se vratilo ........................................ 24Male curice ..................................................... 25Arsen Dedi
........................................................ 26Ku
a pored mora............................................ 26Tvoje nje
ne godine ....................................... 27Vra
am se tu .................................................. 28Atomsko skloni
te.............................................. 29Za ljubav treba imat du
u ............................... 29Za ljubav treba imat du
u ............................... 29Azra.................................................................... 30A
ta da radim ................................................ 30A
ta da radim ................................................ 31Balkan............................................................. 32Klin
ek stoji pod oblokom............................... 32Lijepe
ene prolaze kroz grad ........................ 33Lijepe
ene prolaze kroz grad ........................ 33Pit... i to je Amerika......................................... 34Pit... i to je Amerika......................................... 35Usne vrele vi
nje ............................................ 35Bajaga i Instruktori ............................................. 36220.................................................................. 36442.................................................................. 36Berlin............................................................... 37Dobro jutro, d
ezeri........................................ 37Dvadeseti vek................................................. 38Francuska ljubavna revolucija........................ 39Godine prolaze ............................................... 40Gore - dole...................................................... 41Limene trube................................................... 42Limene trube................................................... 42Na vrhovima prstiju......................................... 43Neka svemir
uje nemir.................................. 43Nemoj da bude
nja-nja.................................. 44Nemoj da se zeza
sa mnom......................... 44Otkad tebe volim............................................. 45Plavi safir........................................................ 46Plavi safir........................................................ 46Poljubi me....................................................... 47Poljubi me....................................................... 47Ruski voz........................................................ 48Sa druge strane jastuka.................................. 49Samo nam je ljubav potrebna......................... 50
arene pilule za lilule...................................... 51Tamara ........................................................... 514Tekila gerila.....................................................52Ti se ljubi
.......................................................53Ti
ina ..............................................................54Verujem - ne verujem .....................................55Vesela pesma.................................................56Vidi
ta sam ti uradio od pesme, mama .........57Za
muri...........................................................58
ivot je nekad siv, nekad
ut ..........................59Big blue...............................................................60Priznaj mi........................................................60Bijelo dugme.......................................................61Aiaio radi radio................................................61A i ti me iznevjeri.............................................61Ako mo

zaboravi .......................................62Bitanga i princeza ...........................................63
udesno jutro u krevetu gospo
e Petrovi
.....64Do
ao sam da ti ka
em da odlazim................65Do
ivjeti stotu..................................................66
 
ur
evdan je, a ja nisam s onom koju volim..67E da te bogdo ne volim...................................68Evo zakle
u se................................................68Ha ha ha .........................................................69Hajdemo u planine..........................................70Hej Sloveni......................................................70Hop-cup ..........................................................71Ima neka tajna veza........................................71Ima neka tajna veza........................................71Ipak po
elim neko pismo................................72Jer kad ostari
.................................................73Kad zaboravi
juli............................................74La

..............................................................75Lipe cvatu........................................................76Lo
e vino.........................................................77Meni se ne spava............................................77Mramor, kamen i
eljezo.................................78Nakon svih ovih godina...................................78Ne gledaj me tako i ne ljubi me vi
e...............79Ne spavaj mala moja muzika dok svira ..........80Odlazim...........................................................81Odlazim...........................................................82Padaju zvijezde...............................................82Pjesma za malu pticu......................................83Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo ...................83Pristao sam bi
u sve
to ho
e........................84Ru
ica si bila...................................................85Sanjao sam no
as da te nemam....................86Selma..............................................................87Selma..............................................................87Sve
e to, o mila moja, prekriti ruzmarin, snjegovii

..................................................88Sve
e to, o mila moja, prekriti ruzmarin, snjegovii

..................................................89
to bi dao da si na mom mjestu .....................89
to bi dao da si na mom mjestu .....................90Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac ..........90Te no
i kad umrem, kada odem, kad me ne bude................................................................91Boris Novkovi
....................................................92Daleko.............................................................92Emily...............................................................92Ne vjerujem tvojim usnama ............................93Tamara............................................................93U dobru i zlu....................................................94Vi
e ni
ta nije kao prije...................................94

Activity (251)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 hundred thousand reads
Sheik Yerbouti liked this
Ivana Ercegovac liked this
ivan385 liked this
ivan385 liked this
nerman7 liked this
Jusic Amar added this note
Kako sa skinem jos, meni pise da treba da se plati ? o.O