Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
63Activity
P. 1
cernelurile poligrafice

cernelurile poligrafice

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,645|Likes:
Published by agapeia

More info:

Published by: agapeia on Feb 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2015

pdf

text

original

 
>CERNELURILE<>CERNELURILE<
>COMPOZIŢIA ŞI STRUCTURA CERNELURILOR PENTRU IMPRIMARE<
Cernelurile pentru imprimare reprezintă materialul de bază destinat pentru crearea imaginii pe suportulimprimat. Acestea trebuie să posede anumite caracteristici optice şi tehnologice, necesare pentru petrecereaprocesului de imprimare şi fixarea suficientă pe colile imprimate.Cerneala constă din:
Pigment 
 
(faza dispersă)
Liant 
 
(faza lichidă dispersă)
În afara pigmentului şi liantului, cernelurile mai pot conţine diferite adausuri, ce servesc pentru reglareaadeziunii, viscozităţii, vitezei de fixare (uscare) a cernelei şi alte caracteristici. 
Pigmenţii
sunt nişte prafuri microscopice albe, negru sau colorate, insolubile în apă, ulei şi alţi dizolvanţi,utilizaţi pentru prepararea cernelurilor.Pigmenţii conferă cernelurilor pentru imprimare caracteristicile optice şi unele proprietăţi fizico-chimice.
ă
 
Lianţii
reprezintă mediul lichid al cernelei, compuşi din
răşini 
, diferiţi dizolvanţi şi adausuri.Lianţii atribuie cernelurilor caracteristici de imprimare şi anume:
Capacitatea de a se întinde într-un strat subţire şi uniform
Să fie aplicată pe forma de imprimare
Să posede capacitatea de a se transfera de pe formă pe suportul destinat imprimării şi ca să se fixeze pe acesta
De-aceea condiţia generală şi principală pentru toate cernelurile este capacitatea de a umecta forma imprimatăşi suportul destinat imprimării, cît şi să se fixeze pe el.
>SUBSTANŢELE COLORANTE<
Substanţele colorante reprezintă compus chimic ce posedă culoare şi capacitatea de a conferi caracteristicicromatici altor corpuri. La aceştia se referă pigmenţi insolubili în apă şi dizolvanţi tehnici, cît şi coloranţi solubili înapă.În clasa pigmenţilor se atribuie şi
lacuri colorante
insolubile, obţinuţi din coloranţi în rezultatul reacţiilorchimice.Pigmenţii şi lacurile colorante se utilizează pentru confecţionarea cernelurilor poligrafice.
Cerinţele impuse cernelurilor poligrafice, trebuie să posede
:
Anumite caracteristici cromatice şi care fiind aplicate cu liantul pe suprafaţa suportului reproducătoate culorile originalului
Să posede intensitatea înaltă, ce ar permite fabricarea cernele cu concentrarea minimă a pigmenţilor.
Să formeze cu lianţi, în funcţie de destinaţie, cerneluri transparente (de triadă), sau ne transparente(de afiş, pentru imprimarea pe scoarţe etc.)
Să nu-şi modifice caracteristicile cromatice la acţiunea îndelungată a luminii
Să posede gradul înalt de dispersare (divizare), ceea ce asigură formarea suprafeţei netede de pe coalăşi n contribuie uzura formei de tipar
Să posede capacitatea nu prea mare de ulei, pentru a permite umectarea suficientă de către liant, ceeace structurează procesul de confecţionare a cernelurilor de imprimare şi asigură repartizarea uniforapigmentului în cerneală
Să fie rezistente la apă, spirt, uleiuri, toluen şi alţi dizolvanţi
ă
După componenţa chimică substanţele colorante se divizează în:
Organice
Anorganice
După origine în:
Obţinute natural
Obţinute artificial
ă
1
 
În industria poligrafică pentru confecţionarea cernelurilor se utilizează mai ales pigmenţi organici, inclusiv şilacuri colorante, şi în cantităţi nu prea mari pigmenţi anorganici.
>CARACTERISTICILE PIGMENŢILOR<
Un şir de caracteristici ale pigmenţilor (cromatice, de structură, capacitatea de ulei, rezistenţa la lumină,densitatea ş. a.) nu numai determină posibilitatea utilizării cernelurilor pentru imprimare, dar şi influenţeaasupra comportării în timpul imprimării şi calitatea producţiei gata.Caracteristicile pigmentului nu depind numai de natura chimică a pigmentului şi de dispersarea lui, formaparticulelor, modul de repartizare a lor în funcţie de adsorbire etc.Pigmenţii uscaţi reprezintă prafuri incolore şi numai la amestecarea cucu liantul îi apar caracteristici optice. De aceea caracteristicile cromatice ale pigmenţilor se apreciază dupăcerneala gata.
>STRUCTURA PIGMENTULUI<
Caracteristicile fizico-chimice ale pigmenţilor influenţează asupra calităţii şi comportării cernelurilor în procesulde imprimare, şi anume:
Dimensiunea particulelor pigmentului 
(gradul de dispersare);
modul de repartizare alaacestora conform dimensiunii, capacitatea de adsorbire
etc.Gradul înalt de dispersare al pigmentului (dimensiunile mici ale particulelor) asigură stabilitatea sistemuluidispers a cernelei cu repartizarea uniformă a pigmentului în liant, favorizează proprietăţile de imprimare acernelurilor influenţează la intensitatea lor şi alte proprietăţi.Gradul de dispersare a pigmenţilor influenţează la proprietăţile optice, intensitatea, transparenţa cernelei, lacalitatea producţiei imprimate. Odată cu creşterea gradului de dispersare intensitatea creşte.
Capacitatea şi numărul de ulei
reprezintă indicii convenţionali ai interacţiunii fizico-chimice a pigmentului culiant şi reprezintă capacitatea pigmentului în formă de praf să fie umectat de liant, să-l absoarbă şi să fietransformat în aspectul pastei. Pentru determinarea capacităţii de ulei în calitatea liantului se foloseşte ulei de in.Capacitatea de ulei este cantitatea minimală de ulei necesară pentru a transforma praful în stare de pastă, fărăacţiunea mecanică asupra pigmentului. Se determină în
%
Capacitatea de ulei depinde de natura chimică a pigmentului, gradului de dispersare, capacitatea de absorbţieşi alţi factori.
Număr de ulei 
– cantitatea lichidului (
n - nona
) absorbit de 1
g
a pigmentului în timpul măcinării, se exprimă în
 g/cm
3
.
Rezistenţa de lumină
a cernelurilor are o însemnătate deosebită mai ales pentru producerea poligraficăsupusă acţiunii îndelungate a luminii (hărţi geografice, placarde, reproduceri artistice) care depinde natura chimicăa pigmentului şi structura lui.Rezistenţa la lumină se determină mai bine la lumina de zi, ceea ce .necesită un timp îndelungat, de aceea se foloseşte expunerea cu ajutorul lămpilor de
 xenon
,
quartz.
Modificarea esenţială a culorii are loc sub acţiunea razelor violete şi UV. Odată cu creşterea umidităţii şitemperaturii aerului rezistenţa la lumină scade. Rezistenţa la lumină a pigmenţilor se determină pe caleacomparării cu pigmenţi, rezistenţa la lumină a cărora se ia drept etalon şi se apreciază după sistemul de puncte(
maximal-10pt 
)
Densitatea pigmenţilor
organici este relativ nu prea mare şi variază de la 1,4 - 2,5 g/cm
3
, acelor anorganicide la 2,0 – 7,8g/cm
3
, deoarece lianţii au densităţi ~1, atunci densitatea cernelei depinde în primul rînd dedensitatea pigmentului. La rîndul său, de densitatea cernelei depinde consumul ei la tipar, şi, deci, costulprodusului (deoarece pentru imprimarea tiparului va fi nevoie de mai multă cerneală cu densitatea mai mare). Înafară de aceasta, pigmenţii cu densitatea sporită pot forma precipitat peste un timp oarecare, în rezultat cernealase va stratifica în pigment şi liant.
Deci cerneala poligrafică reprezintă un sistem coloidal format din pigment (faza
2
 
%100*
 p
mm
=
m
l
– cantitatea liantului,
 g
m
p
– cantitatea pigmentului,
 g
 
dispersă) şi peliculogen (liant).
Pigmentul îi conferă cernelei culoare necesară, iar liantul fixează pigmentul pesuprafaţa hîrtiei sau alt suport şi conferă cernelei caracteristicile de imprimare, adică:
 întinderea cernelurilor cu ajutorul cilindrilor;
suprapunerea într-un strat subţire pe forma de tipar, hîrtiei;
trecerea uşoară de pe forma şi pînză de cauciuc pe suprafaţa hîrtiei;
stabilirea proprietăţilor.
>SUBSTANŢELE COLORANTE<
Substanţele colorante sunt compuşi chimici ce posedă culoare şi sunt capabili să confere culoare şi altorcorpuri. La aceştia se referă pigmenţi insolubili în apă şi dizolvanţi tehnici, obişnuiţi şi coloraţi, solubili în apă.În clasa pigmenţi se atribuie şi lacuri colorante obişnuiţi din coloranţi în rezultatul reacţiilor chimice.Lacuri colorante, ca şi pigmenţii, se utilizează la fabricarea cernelurilor poligrafice.Conform compoziţiei substanţelor colorante se divizează în
organici 
anorganici,
şi conform provenienţei sedivizează în
naturali 
sintetici 
(obţinuţi artificial).Sortimentul substanţelor colorante se lărgeşte în continuu, se reînnoieşte, se perfecţionează caracteristicilecromatice, sporeşte intensitatea, dispersarea (dimensiunea particulelor), ceea ce sporeşte caracteristicile deimprimare tehnice. În primul rînd pigmenţi organici, şi-n calităţi nu prea mari pigmenţi de origine anorganică,obţinuţi pe cale artificială.Pigmenţii organici sunt compuşi de clasă aromatică ce conţin molecula sa
cromofor 
– grupa atomilor cedetermină caracteristicile cromatice. Din această grupă fac parte grupa carbonil CO ş. a. În afară de acestea, înmolecula lor se mai conţin grupe auxiliare OH, NH
2.
Disazo - pigmenţii 
– conţin două grupe de azot
N=N
; se deosebesc printr-o transparenţă înaltă, luciu,intensitatea înaltă, rezistenţa la temperatură.
ă
În poligrafie se utilizează cel mai des substanţele colorante de următoarele clase:
Coloranţi de
arilmetan
Coloranţi de
azot 
Coloranţi de
 xanten
Coloranţi de
ftaloceanină
În afară de aceasta, în dependenţă de proprietăţile tehnice şi compoziţie chimică, substanţele organicecolorante, utilizate în poligrafie, se utilizează 3 grupe:
I.
Substanţe colorante indiferente sau pigmenţii 
 II.
Coloranţi acizi 
 III.
Coloranţi de bază 
Coloranţii acizi
prezintă sărurile solubile ale metalelor care îşi manifestă caracteristicile acizilor şiunindu-se cu bază formează săruri.Specificul coloranţilor acizi este prezentă grupelor carboxile sau de sulf.Sărurile metalelor coloranţilor acizi se dizolvă bine în apă, iar în relaţia de substituire cu metalele formeazăsăruri insolubile în apă obţinîndu-se lac colorant.Lacuri coloranţi sunt mai puţin rezistenţi la lumină decît pigmenţii, sunt puţin solubili în apă şi spirt. 
Coloranţii de bază
sunt săruri solubile a bazelor organice şi acizilor.Lacuri obţinuţi din coloranţi de bază posedă intensitatea sporită, rezistenţa la lumină, însă nu sunt rezistenţi laacţiunea spirtului.Coloranţi acizi şi de bază, sub acţiunea precipitatului corespunzător, în soluţii apoase, se transformă încombinaţii insolubile, lacuri colorante care se utilizează pentru fabricarea cernelurilor poligrafice.
3

Activity (63)

You've already reviewed this. Edit your review.
Oanta Ionut liked this
manager186 added this note
Super!
manager186 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Girnet Valentina liked this
nataliaonici liked this
Iuliana Apetroaei liked this
nataliaonici liked this
lumyk_ liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->