Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cuvant spre folos nr nr 212, 14-20.II.2010

Cuvant spre folos nr nr 212, 14-20.II.2010

Ratings: (0)|Views: 105 |Likes:
Published by sfantulgheorghe
Parohia Sfantul Gheorghe Vechi
Parohia Sfantul Gheorghe Vechi

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: sfantulgheorghe on Feb 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2010

pdf

text

original

 
Parohia Sfântul Gheorghe Vechi
cuvânt spre folos
Sãptãmâna 14 - 20.Ii.2010Al 212-lea cuvânt
"Mari sunt ispr`vile credin]ei, \n izvorul v`p`ii,ca într-o ap` cald`, Sf#ntul Mucenic Teodor s-a bucurat.Ca cu foc tot arz#ndu-se, ca ni[te p#ine dulce Treimii s-a adus.Pentru rug`ciunile lui, Hristoase Dumnezeule,m#ntuie[te sufletele noastre."
Troparul Sfântului Mucenic Teodor Tiron
izgonirea din rai
 
n
n
r
r
.
.
.
 
2
2
1
1
1
2
2
 
C
C
u
 
u
v
v
â
â 
â
n
 
n
t
 
t
 
s
s
p
p
r
r
e
e
 
f
f
o
o
l
l
o
 
o
s
s
p
p
a
a
g
 
g
i
i
n
n
a
 
a
 
2
2
 
 
14. C` de ve]i ierta oamenilorgre[ealele lor, ierta-va [i vou` Tat`l vostru Cel ceresc;15. Iar de nu ve]i ierta oamenilorgre[ealele lor, nici Tat`l vostru nu v` vaierta gre[ealele voastre.16. C#nd posti]i, nu fi]i tri[ti caf`]arnicii; c` ei \[i smolesc fe]ele, ca s`se arate oamenilor c` postesc. Adev`ratgr`iesc vou`, [i-au luat plata lor.17. Tu \ns`, c#nd poste[ti, unge capult`u [i fa]a ta o spal`,18. Ca s` nu te ar`]i oamenilor c`poste[ti, ci Tat`lui t`u care este \nascuns, [i Tat`l t`u, Care vede \nascuns, \]i va r`spl`ti ]ie.19. Nu v` aduna]i comori pe p`m#nt,unde molia [i rugina le stric` [i undefurii le sap` [i le fur`.20. Ci aduna]i-v` comori \n cer, undenici molia, nici rugina nu le stric`, undefurii nu le sap` [i nu le fur`.21. C`ci unde este comoara ta, acolo vafi [i inima ta.
11. {i aceasta, fiindc` [ti]i \n ce timp neg`sim, c`ci este chiar ceasul s` v` trezi]idin somn; c`ci acum m#ntuirea este maiaproape de noi, dec#t atunci c#nd amcrezut.12. Noaptea e pe sf#r[ite; ziua esteaproape. S` lep`d`m dar lucrurile \ntunericului [i s` ne \mbr`c`m cu armeleluminii.13. S` umbl`m cuviincios, ca ziua: nu \nospe]e [i \n be]ii, nu \n desfr#n`ri [i \nfapte de ru[ine, nu \n ceart` [i \n pizm`;14. Ci \mbr`ca]i-v` \n Domnul IisusHristos [i grija de trup s` nu o face]i sprepofte.1.Primi]i-l pe cel slab \n credin]` f`r`s`-i judeca]i g#ndurile.2. Unul crede s` m`n#nce de toate; celslab \ns` m`n#nc` legume.3. Cel ce m`n#nc` s` nu dispre]uiasc` pecel ce nu m`n#nc`; iar cel ce nu m`n#nc`s` nu os#ndeasc` pe cel ce m`n#nc`,fiindc` Dumnezeu l-a primit.4. Cine e[ti tu, ca s` judeci pe sluga altuia?Pentru st`p#nul s`u st` sau cade. Dar vasta, c`ci Domnul are putere ca s`-l fac` s`stea.
Duminica Lãsatului sec de brânzã
(a Izgonirii lui Adam din Rai)
pericopa apostolului
din erpistola cãtre romani a sfântului apostol pavel (xiii, 11-14; xiv, 1-4)
pericopa sfintei evanghelii
dupã sfântul apostol ºi evanghelist matei (vi, 14-21)
 
p
p
a
a
g
g
i
i
n
 
n
a
 
a
 
3
3
C
C
u
 
u
v
v
â
â 
â
n
 
n
t
 
t
 
s
s
p
p
r
r
e
e
 
f
f
o
o
l
l
o
 
o
s
 
s
 
n
n
r
r
.
.
.
 
2
2
1
1
1
2
2
 
Fost-a cuvantul Domnului catreIona: "Scoala-te si mergi la Ninive,cetatea cea mare" (Iona l, 1-2). Dar ce tre-buia el sa vesteasca acolo? El trebuia sastrige: "inca trei zile si Ninive se va pra-padi" (Iona 3, 4). Dar pentru ce, oDumnezeule, poruncesti sa se vesteascamai inainte nenorocirea pe care voiesti sao trimiti ? Raspunsul lui Dumnezeu este:"Tocmai ca sa nu fac ceea ce am poruncitsa se vesteasca". Pentru aceea Dumnezeune-a amenintat si cu iadul, pentru ca sa nune arunce in iad. El zice catre noi cam asa:"Teme-te de cuvintde Mde, si nu veitremura de faptde Mde".Insa pentru ce oare hotaraste El untermen asa de scurt de iertare ? Pentru catu sa cunosti fapta cea buna a ninivite-nilor, care in asa de putine zile s-au pocaitde asa de multe pacate si le-au starpit.Totodata, trebuie sa te minunezi deindurarea lui Dumnezeu, careia i-a fost deajuns o pocainta atat de scurta pentruatat de multe pacate; de aceea tu nu tre-buie sa cazi in deznadejduire, macar de aifi savarsit mii de pacate. Precum un omlenes si delasator, care, desi are timp depocainta, totusi nu savarseste nimicinsemnat, ci din usuratatea mintii,intarzie de a se impaca cu Dumnezeu; pecand dimpotriva, cel ravnitor si dispus lapocainta, in timp scurt poate face indestu-lare pentru pacatde multor ani.Nu s-a lepadat oare Petru deDomnul de trei ori ? Si a treia oara n-afacut el oare aceasta cu juramant ? Nu s-a temut el oare de vorbde unei slujnicenebagate in seama ? Si ce ? Avut-a el oare
ZICALENDARINTERVALORARPROGRAM LITURGICPreoÞi slujitoriÎn ordinea slujirii
Duminic`
Cuvio[ii: Auxen]iu, Maron [i Avraam; Sf.Filimon, Ep. Gazei; Sf. Mc. Nicolae din Corint(L`satul secului petru Postul Sfintelor Pa[ti)
08.00-12.00
- Utrenia [i Sfânta Liturghie
Pr. Ionel DurleaPr. Cristian DeheleanuPr. Sorin-Vasile Tanc`u
Luni
Sf. Apostol Onisim; Sf. Mc. Maior; Cuv.Eusebiu din Siria (|nceputul PostuluiSfintelor Pa[ti - Zi aliturgic`)
17.00-20.00
- Canonului Sfântului AndreiCriteanul
Pr. Ionel DurleaPr. Cristian DeheleanuPr. Sorin-Vasile Tanc`u
Mar]i
Sf. Sfin]it Mucenic Pamfil; Sf. Mucenici: Valent, Pavel [i Seleuc; Cuv. Flavian;(Zi aliturgic`)
17.00-20.00
- Canonului Sfântului AndreiCriteanul
Pr. Ionel DurleaPr. Cristian DeheleanuPr. Sorin-Vasile Tanc`u
Miercuri
Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron;Sf. Mariamna
08.00-10.0017.00-20.00
- Sf#nta Liturghiea Darurilor mai înainte sfin]ite- Canonului Sfântului AndreiCriteanul
Pr. Ionel DurleaPr. Cristian DeheleanuPr. Sorin-Vasile Tanc`uPr. Ionel DurleaPr. Cristian DeheleanuPr. Sorin-Vasile Tanc`u
 Joi
Sf. Leon, Episcopul Romei; Cuv. Agapit,Episcopul Sinadei
17.00-20.00
- Canonului Sfântului AndreiCriteanul
Pr. Ionel DurleaPr. Cristian DeheleanuPr. Sorin-Vasile Tanc`u
Vineri
Sfin]ii Apostoli: Arhip [i Filimon [i so]ia sa Apfia; Cuv. M`rturisitori Evghenie [i Macarie
S#mb`t`
Sfin]ii: Leon, Episcopul Cataniei [i Agaton,Episcopul Romei; Cuv.Visarion;(Pomenirea mor]ilor -S#mb`ta Sf#ntului Teodor)
08.00-12.0017.00-18.00
- Sf#nta Liturghie [iParastas pentru cei adormi]i- Vecernia Mare [i Cuv#nt de \nv`]`tur` la Apostolul zilei
Pr. Ionel DurleaPr. Cristian DeheleanuPr. Sorin-Vasile Tanc`uPr. Cristian Deheleanu
SÃPTÃMÂNA 14 - 20.iI.2010
cuvânt la duminica Lãsatului sec de brânzã
Omilia despre profetul Iona si despre post
Sf#ntul Ioan Gur` de Aur

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->