Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
30Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuyen de Doi Bien Trong CM BDT Hay Dung de OTDH

Chuyen de Doi Bien Trong CM BDT Hay Dung de OTDH

Ratings: (0)|Views: 11,457|Likes:
Published by Nhi Thảo Vũ

More info:

Published by: Nhi Thảo Vũ on Feb 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

08/30/2013

pdf

text

original

 
Đổi Biến Để Chứng Minh Bất ĐẳngThức
VD1:(BĐT Nesbitt): Cho a,b,c là các số thực dương . CMR:32
abcbccaab
+ + + + +
Ta đặt222
 yzxa xbc xzy ycab zab xyzc
+ == ++ = + == ++ =
nên BĐT1322
 yzxxzyxyz xyz
 + + + + +   
 2.2.2.6
 xyyzzxxyyzzx yxzyxzyxzyxz
  + + + + + + + =    
(đúng)Vậy BĐT đuợc chứng minh.Dấu “=” xảy ra
a b c
= =
VD2: (Prance Pre –MO 2005) Cho các số thực dương x, y, z thoả mãn:2223
 xyz
+ + =
. CMR:3
 xyyzzx zxy
+ +
Đặt
 xya z yzb x zxc y
===
với,,0
abc
>
từ giả thiết2223
 xyz
+ + =
3
abbcca
+ + =
 Và BĐT cần CM
CM BĐT
3
a b c
+ +
mặt khác ta có BĐT sau:
222
3()3
abcabbccaabcabbcca
+ + ≥ + + ⇔ + + + + =
Vậy BĐT đuợc chứng minh.Dấu “=” xảy ra1
 xyz
⇔ = = =
VD3: Cho x, y, z >0 thoả1
 xyz
+ + =
. CMR 14936
 xyz
+ +
 Từ giả thiết ta có thể đặt:
a xabcb yabcc zabc
=+ +=+ +=+ +
với a,b,c >0 Nên BĐT
CM4.9.36
abcabcabcabc
+ + + + + ++ +
 4.4.9.9.22
bcacabaabbcc
+ + + + +
 4.9.4.9.2.4.2.9.24..9.22
bacacbbacacbabacbcabacbc
 + + + + + + + =  
(đúng)
 
Dấu “=” xảy ra16213312
 xba yca z
=====
VD4: Cho x, y, z là các số thực dương. CMR ()()()
 xyzxyzyzxzxy
+ + +
Ta đặt
 xbc yca zab
= += += +
với,,0
abc
>
nên BĐT
CM BĐT()()()8
abbccaabc
+ + +
mặt khác ta có
222
()()()8()()()0
abbccaabcabcbcacab
+ + + = − + + −
Vậy BĐT đuợc chứng minh.Dấu “=” xảy ra
 xyz
= =
VD5: ( IMO 2000) Cho a, b, c là các số thực dương thoả mãn abc=1 .CMR:1111111
abcbca
 + + +   
Do
1
abc
=
nên ta có thể đặt
 xa y yb z  z c x
===
với,,0
 xyz
>
 Nên BĐT có thể viết lại1111
 xzyxzy yyzzxx
  + + +     
 
()()()
 xyzxyzyzxzxy
+ + +
(đã CM ở VD4)Vậy BĐT đuợc chứng minh.Dấu “=” xảy ra1
abc
= = =
VD6:( IMO-1995) Cho a, b, c là các số thực dương thoả mãn abc=1 .CMR :
333
1113()()()2
abcbcacab
+ + + + +
Ta đặt111
a xb yc z
===
với,,0
 xyz
>
và do1
abc
=
nên1
 xyz
=
 Nên BĐT
222
32
 xyz yzzxxy
⇔ + + ≥+ + +
mặt khác theo BĐT Cauchy- Schwarz ta có:
( ) ( ) ( ) ( )
2222
 xyz yzzxxyxyz yzzxxy
 + + + + + + + + + + + + 
2223
33222
 xyz xyzxyz yzzxxy
 + ++ + = + + + 
Vậy BĐT đuợc chứng minh.
 
Dấu “=” xảy ra1
abc
= = =
VD7: Cho x, y, z là các số thực dương thoả mãn:2
 xyzxyz
= + + +
.CMR:32
 xyzxyz
+ +
Từ11121111
 xyzxyz xyz
= + + + + + =+ + +
Ta đặt111,,111
abc xyz
= = =+ + +
với,,0
abc
>
 111,,
abcbaccab xyzaabbcc
+ + += = = = = =
 Nên BĐT cần CM
CM BĐT3...2
abbccabccacaababbc
+ + + + + + + +
Mặt khác ta có:1.2
ababbccaacbc
 + + + + + 
 1.2
bcbccaabbaca
 + + + + + 
 1.2
cacaabbccbab
 + + + + + 
 Nên
1 3. . .2 2
a b b c c a a b b c c ab c c a c a a b a b b c a c b c b a c a c b a b
 + + + + + + + = + + + + + + + + + + + + 
Vậy BĐT luôn đúngDấu “=” xảy ra2
 xyz
⇔ = = =
Sau đây là một số bài tập để luyện tập:
Bài 1: Cho a,b,c là 3 cạnh của tam giác:1,3
abcbcacababc
+ + + + +
2,111111
abcbcacababc
+ + + ++ + +
Bài 2: Cho x, y, z là các số thực dương thoả mãn
222
21
 xyzxyz
+ + + =
. CMR:1,32
 xyz
+ +
2,1114()
 xyz xyz
+ + + +
Gợi ý: từ giả thiết ta có thể đặt,,
abc xyzbccaab
= = =+ + +
Bài 3: Cho a, b, c là các số thực dương thoả mãn
1
a b c
+ + =
.CMR:1111222
abcabbcca
+ + + +
Bài 4: Cho,,0
abc
>
thoả mãn
1
abc
=
. CMR:361
abcabbcca
+ + + + +
Bài 5: Cho a,b,c là độ dài 3 cạnh của tam giác. CMR:1,
222
43
abc
+ +
với S là diện tich tam giác2,
222
()()()0
ababbcbccaca
+ +
Gợi ý: Đặt,,
axybyzczx
= + = + = +

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
Tuyet Anh liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Vợ Nhím liked this
kunkun95 added this note|
well, thank you. It helped me so much
Tubpi Wi Nux liked this
thanhdat821995 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->