Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
63Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rechtswoerterbuch Deutsch - Rumaenisch

Rechtswoerterbuch Deutsch - Rumaenisch

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 7,343 |Likes:
Published by gulmyriam
Ein Deutsch - Rumaenisches Rechtswoerterbuch, dass ich mier vor einigen Jahre selbst erstellt habe, als hilfreiches Nachschlagwerk.
Un dictionar juridic german - roman intocmit de mine cu cativa ani in urma pentru a-mi fi la indemana in munca mea de traducere.
A German -Romanian juridical dictionary
Ein Deutsch - Rumaenisches Rechtswoerterbuch, dass ich mier vor einigen Jahre selbst erstellt habe, als hilfreiches Nachschlagwerk.
Un dictionar juridic german - roman intocmit de mine cu cativa ani in urma pentru a-mi fi la indemana in munca mea de traducere.
A German -Romanian juridical dictionary

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: gulmyriam on Feb 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2014

pdf

text

original

 
abändern
– a modifica, a reforma
Abänderung
– modificare, novaţie (lacontracte), casare (sentinţe)
Abänderungsantrag
 – amendament
Abänderungsklage (Änderungsklage)
–  plângere pentru modificarea sentinţei
abberufen (
aus dem Dienst 
)
– a elibera, arechema, a revoca (din funcţie)
Abberufung
– rechemare, eliberare din funcţie
Abbildung
- reproducere, reprezentare
Abbuchung
– ştergere din registru, scoatere dinevidenţă, transfer 
Abbuchungsauftrag
– ordin de transfer 
abdingbar
- (despre norme legale sau altenorme de drept) de la care se poate devia, printr-un acord al păţilor (la contracte)
Aberkennung
- respingere, retragere, anulare,suspendare, privare (a unui drept, titlu printr-osentinţă)
Abfall
– deşeu
abfertigen
– a expedia
Abfertigung
- 1) expediere, 2) formalităţi deexpediere, 3) filodormă
Abfertigungsbetrag
- sumă de lichidare, sumăde compensare, filodormă
Abfindung
– despăgubire bănească unică asupraunor prestaţii băneşti, încă neclare în ce priveştemărimea lor, tranzacţie, compensaţie,rambursare, plată forfetară
Abfindungsguthaben
– credit, disponibilităţi dedespăgubiri
Abfindungswert
– valoare de lichidare
abfordern
– (1) a pretinde, a reclama (2) arevoca
Abfrage
– interogare, chestionare
Abführung
– plătire, achitare
Abgabe
– taxă
Abgabenordnung
– cod fiscal, regulament privnd taxele
Abgabenordnung
– regulament fiscal
Abgabenüberhebung
– încasare în plus a unor dări de către funcţionarii anume desemnaţi,aceştia nevărsând, în totalitate sau parţial,sumele la casierie
Abgabenübertrag
– scutire (dispensare) de taxe
Abgeld
– discont
abgelehnter Richter
– judecător recuzat
Abgeltung
- indemnizaţie, compensaţie
Abgeordneter
- deputat
Abgeschlossenheitsbescheinigung
– certificatde izolare a locuinţei (d.p.d.v. fonic, termic)
abgesonderte Befriedigung
– satisfacere preferenţială (în proceduri de insolvabilitate)
abgetrenntes Verfahren – 
cauză disjunsă
abhanden kommen
– a se pierde
Abhandlung – 
discurs
Abhebung
– ridicare, luare, colectare
Abhilfe
- remediere, redresare, îndreptare
Abhilfe im Widerspruchsverfahren -?Abholungsanspruch
– pretenţie de încasare dela debitor, pretenţie de exigibilitate
abhören
– a asculta, a monitoriza
Abhörverbot
– interdicţie de ascultareneautorizată
Abkommen
– acord, convenţie
Abkömmling
– decsendent, urmaş
Abkunft
– origine
Abkürzung
– abreviaţie
Ablauf 
– desfăşurare, expirare
Ablaufhemmung
– blocarea expirăriitermenului (în vederea stabilirii impozitului)
Ablehnung
– respingere, recuzare
Ablehnungsrecht
– drept de recuzare
Ablehnungsverfahren
– procedură de recuzare
Ableitung
- deviere, derivare, abatere
Ablieferung
– predare, expediere, predare a unuicondamnat
Ablösung
– răscumpărare, amortizare,rambursare
Ablösung des Erschließungsbeitrags
 – răscumpărarea, restituirea contribuţiei dedeschidere
Ablösungsrecht
–drept de răscumpărare
Abmachung
– convenţie, înţelegere
abmahnen
– a avertiza, a da preaviz, a sncţiona
Abmahnung
- avertizare
Abmahnungsschreiben
– notă de avertisment,de sancţiune
Abmarkung
– demarcare
abmelden
– a contramanda, a retrage, a ştergedin evidenţă
Abmeldung
– contramandare
Abnahme
– preluare, acceptare, scădere
Abnehmer
– cumpărător, primitor, recepţioner 
abnutzen
– a se deprecia, a se uza
Abnutzungssatz
– rată de depreciere
Abordnung eines Beamten -
delegarea unuifuncţionar 
abrechnen
– a reţine, a solda, a lichida, adeconta
Abrechnung
– deducere, scădere; extras de cont
Abrechnungsbescheid
– decizie de decontare
Abrechnungsstelle
– birou de decontare
Abrede
– 1) înţelegere, convenţie; 2) tăgăduire,contestare; (in Abrede stellen – a contesta)
1
 
Abrogation
– abrogare
Abruf 
– cerere la comandă; rechemare
abrufen
– a rechma; a scoate din circulaţie, aretrage / a scoate bani din cont
Absage
– contramandare, revocare, refuz
Absatz
 – alineat
Absatzgenossenschaft -
cooperativă dedesfacere
Absatzmarkt
 – piaţă de desfacere
Abschiebung
– expulzare
Abschlag
 – diminuare, rată, scădere, rabat,scăzământ;
Abschlagzahlung
– plata acontului, a ratelor 
abschleppen
- a remorca
abschließend
– definitiv, exhaustiv
Abschluß
– încheiere, finalizare, convenţie, bilanţ
Abschlußbericht
– raport final
Abschlußentscheidung
– hotărâre de încheiere
Abschlußfreiheit-
libertate de a încheiacontracte
Abschlußvertreter
– agent împuternicit săîncheie un contract
Abschlußvollmacht -
împuternicire pentru aîncheia contracte
Abschlusszwang
– obligare de a încheiacontracte
Abschnitt – 
secţiune
Abschöpfung von Gewinnen
– (1) absorbţie a beneficiilor; (2) confiscarea câştigurilor obţinuteilegal, confiscarea produselor infracţiunii
Abschöpfungssystem
- sistemul taxelor compensatorii
Abschottung
- închidere, protecţie, separare
Abschreckung
– descurajare
Abschreibung
- decontare, descărcare de cont,amortizare, anularea înregistrării
Abschreibung auf Anlagevermögen
– amortismentul investiţiilor 
Abschrift
– copie
absehen (von der Einleitung einesErmittlungsverfahren absehen)
– a nu începe o procedură de investigaţie
Absehen von Anklageerhebung
– a nu punesub acuzare, scoaterea de sub urmărire penală (încazul delictelor minore, decide judecătorul cuacordul procurorului)
Absehen von Strafe
– neaplicarea pedepsei(pentru delicte minore)
Absehen von Straftaten
– neînceperea urmăririi penale
Absehen von Strafverfolgung
– neîncepereaurmăririi penale ( pentru delicte minore, decide procurorul cu acordul judecătorului)
absetzen
– (1) a vinde, a desface; (2) a destitui;(3) a se devaloriza, a reduce, a coborî (valori,cursuri)
Absetzung für Ausnutzung
– amortizare fiscală
Absicherung
– asigurare, garanţie, protecţie
Absicht
– intenţie
Absichtserklärung
– declaraţie de intenţie,scrisoare de intenţie
absolute Fahrungsuntüchtigkeit
– incapacitateabsolută de a şofa
absoluter Revisionsgrund
– eroarefundamentală, motiv absolut de recurs
absolutes Recht -
drept absolut
Absonderung
– separare (de bunuri), tratament preferenţial pentru creditor 
Absonderungsgläubiger
 – creditor privilegiat
Absonderungsrecht
- drept de ipotecă acreditorului
Absorptionsprinzip
– principiul absorbirii pedepselor 
Abspaltung
– scindare
Absperrung
– închidere, barare; interzicere,oprire
Absprache
– înţelegere
abstammen
– a descinde
Abstammung
- provenienţă
abstellen
– a înlătura, a desfiinţa, a suprima
Abstimmung
– (1) scrutin, vot; (2) sincronizare;(3) corelare
Abstimmung
– armonizare
Abstimmung der Rechtsvorschriften
– armonizare legislativă
abstrahieren
– a abstrage, a generaliza
abstrakte Normenkontrolle
– control abstractal normelor, verificarea de către instanţă avalabilităţii prevederilor legale
abstrakte Schadenberechnung
– calcululabstract al despăgubirilor 
Abstraktionsprinzip-
 principiul abstracţiei
Abstufung -
delimitare
Abteilungsleiter
– şef de secţie
Abtreibung
– avort
Abtreibungsmittel
– mijloc abortiv
abtrennen
– a disjunge
Abtrennung
– disjungere
abtreten
- (1) a ceda, a transmite; (2) ademisiona
Abtretender (Abtreter)
– cesionar 
Abtretung
– (1) cesiune, transmitere; (2)retragere
Abtretungsempfänge
r – cesionar 
Abtretungserklärung
– declaraţie de cesiune
Abtretungsrecht
– drept de cesiune
Abtretungsurkunde
– act, document de cesiune
2
 
Abtretungsverbot
– interdicţie a cesiunii
Abtretungsvertrag
– contract de cesiune
aburteilen
– a judeca, a condamna, a pronunţa osentinţă
aburteilen (einen Angeklagten)
– a judeca (unacuzat)
Aburteilung
- (1) judecare, condamnare, sentinţă judecătorească; (2) contestaţie, refuz categoric,
abuziv
– missbräuchlich
abvermieten
– a închiria
Abwägungsgebot
– principiul, imperativulaprecierii, al cântăririi
Abwasser-
ape reziduale
abwegig
– greşit, eronat
Abwehrung
– apărare, respingere, împiedicare, prevenire
Abwehrungsklage/anspruch
- plângereîmpotriva executării unei sentinţe; pretenţieridicată de proprietar pentru înlăturarea prejudiciului într-un caz de tulburare de posesie(actio negatoria)
abweichend
– divergent, deviat, diferit
abweichend von
– prin derogare de la
Abweichung
– deviere, deviaţie, divergenţă
abweisen
– a refuza, a respinge, a declina, arecuza
abweisendes Urteil
– 1) hotărâre de respinere;2) ordonanţă de neurmărire
Abweisung
– respingere
Abweisung der Verantwortung
- declinare arăspunderii
Abwendung
– înlăturare; prevenire
Abwerbung
– atragere, racolare
Abwertung
– devalorizare
Abwesenheitspflegschaft
– instituire de tutelă,de curatelă asupra unei persoane în absenţă
Abwesenheitsurteil
– sentinţă în contumacie
Abwesenheitsverfahren
– procedură în lipsă,contumaciară
Abwicklung-
derulare
Abzahlung
– plată eşalonată
Abzahlungsgeschäft
– tranzacţie pe bază deachitare în rate
Abzahlungshypothek (Tilgungshypothek)
– ipotecă în rate, ipotecă cu restituire în rate
Abzahlungskauf 
– cumpărare cu plata în rate
Abzahlungskredit
- credit eşalonat
Abzeichen
– simbol, marcă, insignă
abzeichnen
– a parafa, a marca, a însemna
abziehbare / abzugsfähige Ausgaben
– cheltuieli deductibile
Abzinsung
– scontare
abzweigen
- a înstrăina, a destina altui scop
Acht
– proscripţie, exilare, surchiun
ächten
– a proscrie, a exila
achten
– a respecta
Adäquanz
– caracter adecvat, corespunzător 
Adäquanztheorie -
teoria privind caracteruladecvat
Addhäsionsverfaren
– acţiune civilă conexatăcu o acţiune penală
Administrativenteignung
– expropriereefectuată de către autorităţi administrative
Adoption
– adopţie
Adoptiveltern
– părinţi adoptivi
Adressat
– (1) adresant, desrtinatar; (2) deţinător al cambiei
Advocatenkammer
- barou
Affektionsinteresse
– interes afectiv,sentimental
Affektionswert
– valoare sentimentală
Affektzustand
– stare emoţională, impulsivă
Affidavit
– dispoziţie
agieren
– a acţiona
ahnden
– a pedepsi, a sancţiona
Ahndung
– pedeapsă, sancţiune
Akkordlohn
– plată în acord
Akte
– dosar, act
Akteneinsicht -
studiul dosarului
Akteneinsicht-
cercetarea, examinarea, studiereadosarului, acces la dosar 
aktenkündig
– înregistrat
aktenkundig
– menţionat în procesul verbal alşedinţei
Aktenlage
- situaţia dosarului
Aktenvermerk 
– notă la dosar 
Aktenversendung
– transmitere, expediereadosarelor 
Aktenvortrag
– prezentarea dosarului
Aktenwahrheit – 
realitatea dosarului
aktenwidrig
– neconfomr cu actele
Aktenzeichen
 –indicativ de referinţă, număr dedosar 
Aktie
– acţiune
Aktiengesellschaft
– societate pe acţiuni
Aktieninhaber
– titular de acţiuni
Aktionär -
acţionar 
Aktionsprogramm
– program de acţiune
Aktiva (Pl.)
– activ
aktive Bestechung
– dare de mită
aktiver Streitgenosse
– co-reclamant
aktives Wahlrecht
– drept de vot
Akzept
- accept (poliţă acceptată)
Akzession
– accesiune
Akzessorietät -
accesorialitate
Akzise
– acciză
aleatorischer Vertrag
– contract aleatoriu
Alleineigentum
– proprietate exclusivă
3

Activity (63)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Schmidt Melinda liked this
oanaclaudia02 liked this
oanaclaudia02 liked this
Ciprian Petcu liked this
Ciprian Petcu liked this
Teodora Ionita liked this
Muntean Claudia liked this
Jenica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->