Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Upoznajte se sa Microsoft Power Point-om

Upoznajte se sa Microsoft Power Point-om

Ratings: (0)|Views: 106|Likes:
Published by iksplorer

More info:

Published by: iksplorer on Feb 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2010

 
 
Upoznajte se saMicrosoft PowerPiont-om
 
89 
SADRŽAJ 
 
I
R
P
V
M
-
S
P
U
U
N
K
S
T
A
A
K
I
N
A
P
T
O
P
 
 
90
 
GLAVA 1
 
Upoznajte se sa Power Point-om
U ovom poglavlju nau
č
i
ć
ete:
1
.
Izgled programa
2.
Rad sa datotekama
3.
Pomo
ć
u programuMicrosoft PowerPoint je program namenjen izradi interaktivnih slajd–prezentacija, a naj
č
ć
e sedobija kao deo paketa Microsoft Office XP. Glavni rezultat rada PowerPoint-a je jedna datoteka
č
ijimpokretanjem biva prikazan niz slajdova koji se smenjuju na punom ekranu ra
č
unara ili na pogodnojpovršini zida ili platna, uz pomo
ć
namenskog projektora.Sadržaj prezentacije,
č
ije izvo
đ
enje se naziva slide show, obi
č
no
č
ine tekst, slike, tabele, grafikoni,multimedijalni efekti itd. Pripremu prezentacije
č
ini gradnja sadržaja tokom koje se svi elementiubacuju u predvi
đ
ene prostore na slajdovima. Mogu
ć
i su i mnogi dodatni zahvati nad sadržajem:likovno ure
đ
enje izgleda, efekti smenjivanja slajdova, razne animacije i naglašavanja sadržaja,koriš
ć
enje zvuka itd.PowerPoint prezentacije se primenjuju u raznim uslovima. Tu su, pre svega, reklamni materijali koji sepublikuju na izložbama, sajamskim štandovima ili u izlozima. U takvim prilikama, sadržaj seautomatski “vrti u krug”, tako da posmatra
č
provodi neko vreme samostalno gledaju
ć
i prezentaciju.Drugi vid primene je podrška živom izlaganju govornika na predavanjima, komercijalnim nastupima,sastancima itd. Tada je uobi
č
ajeno da govornik sam smenjuje slajdove dok govori, kako bi uz pomo
ć
 slike bolje ilustrovao svoje ideje. Ovaj metod je postao veoma popularan na mnogim javnimskupovima – to je neka vrsta standarda za moderna predavanja. Suština PowerPoint prezentacije jeefikasno prenošenje ideja ka gledaocima.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->