Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
61Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
5 5 Alat Optik

5 5 Alat Optik

Ratings:

4.85

(1)
|Views: 10,441|Likes:
Published by slokkro

More info:

Published by: slokkro on Sep 02, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2014

pdf

text

original

 
 
(a)Pendahuluan
Suatu objek dapat dilihat oleh seseorangpemerhati apabila imej yang dihasikan olehkanta mata jatuh pada retina.Saiz imej yang dilihat berkadar terus dengansudut penglihatan
θ
.Sudut penglihatan ialahsudut yang dicakup oleh objek dan imejpada mata.Mata manusia yang normal adalah terhadbidang penglihatannya iaitu tidak bolehmelihat objek yang terlalu jauh,dekatataupun kecil.Oleh itu alat-alat optik seperti sepertiteleskop dan mikroskopdigunakan untuk membesarkan sudutpenglihatan. Jarak terdekat untuk penglihatan jelasmanusia ialah 25 cm.Disebabkan kanta cembung boleh berubah-ubah ciri imejnya,maka kebanyakan alat-alat optikmenggunakan kanta cembung.Untuk mengkaji alat-alat optik kita mestimengetahui(i)kegunaan(ii)struktur(iii)pelarasan normal(iv)rajah sinar(v)ciri imej terakhir
(b) Kanta Pembesar (MikroskopRingkas)
Digunakan untuk membesarkan imej satuobjek yang dilihat. Terdiri daripada sebuah kanta cembungberkuasa tinggi@ panjang fokus yang pendek.Pada pelarasan normal u < f Ciri imej terakhir dalam sebuah kantapembesaradalah:…………………………………………………………Selain daripada itu kedudukan objek perludilaraskan supaya jarak imej 25 cm daripada mata manusia.Pembesaran linear bagi kanta pembesar, m= v / uUntuk menambahkan pembesaran linearkanta pembesar ialah dengan menambahkankuasa kanta yang digunakan.Ini dapatdilakukan dengan menambahkan ketebalankanta.Masalahnya apabila kanta terlalu tebalimej terhasil adalah kabur dan terherotkerana berlakunya aberasi sfera dan aberasikromat.
(c)(Mikroskop Majmuk 
Digunakan untuk melihat objek-objek yangseni. Terdiri daripada dua buah kanta cembungberkuasa tingggi@panjang fokus pendek iaitu kanta objekdan kanta mata.Walau bagaimana pun f 
m
>
o
 Pada pelarasan normal F
o
< u < 2 F
o
 Disebabkan F
o
< u < 2 F
o
maka ciri imejyang terhasil olehkanta objek adalah:……………………………………………Imej bagi kanta mata menjadi objek pulakepada kanta mata.Disebabkan u < F
m
maka ciri imej terakhirdalam sebuahmikroskop adalah:…………………………………………….
(d)Teleskop
Digunakan untuk melihat objek-objek yang jauh. Terdiri daripada dua buah kanta cembungiaitu kantaobjek dan kanta mata.Kanta objek mempunyai panjang fokus yangpanjang@
 
PELAJARAN 5ALAT-ALAT OPTIK 
 
berkuasa rendah manakala kanta matamempunyai panjangfokus yang pendek@kuasa tinggi.Oleh itu f 
o
>
m
 Pada pelarasan normal Fodan Fmadalahbertindih@ Jarak antara dua kanta =
o
+
m
 Disebabkan kanta objek memfokuskan objekyang jauh( u
 
)maka ciri imej yang dihasilkan oleh kantaobjek adalah:…………………………………………………………………………Imej bagi kanta objek menjadi objek pulakepada kanta mata.Disebabkan u =
m
maka ciri imej terakhirdalam sebuah teleskop adalah:…………………………………………………………………………Pembesaran sebuah teleskop adalah =
o
 
m
 Untuk menambahkan pembesaran sebuahteleskop biasanya
o 
ditambah dan diameter kanta objekditambah supaya lebihbanyak cahaya yang masuk dan dengan ituimej kelihatanlebih terang.
(e)Kamera
Gelang memfokus menyelaraskan jarakantara kanta denganfilem untuk memfokuskan cahaya kepadafilem.Pengatup dan diafragma mengawal kuantiticahaya yangterkena filem.Pada pelarasan normal u
 
Ciri imej dalam sebuah kamera adalah:……………………………………………………………………..
(f)Projektor Slaid
Cermin cekung memantulkan cahayadaripada sumber danmenumpukannya kepada kondenser.Kanta kondenser mengumpul dan menumpucahaya darisumber cahaya ke slaid supaya menjadisangat terang.Pada pelarasan normal slaid berada antara Fdan 2F(atau F < u < 2F) kanta cembung.Selaindaripada ituslaid mestilah diletakkan songsang.Ciri imej terakhir dalam projektor slaidadalah:………………………………………………………………………
(g) Rumusan
 
AlatOptikKantadiigunakanPelarasannormalCiriimejterakhirKantaPembesarMikroskop TeleskopKameraProjektorSlaid
TUTORIAL 5
1
Pernyataan yang manakah berikutadalah benar? 
A
Saiz imej bertambah apabila sudutpenglihatan berkurangan
B
 Jarak terdekat untuk penglihatan jelas manusia ialah 15 cm
C
Alat-alat optik membantumembesarkan sudut penglihatan
D
Kanta cekung digunakan padakebanyakan alat-alat optik.
2
Objek bagi sebuah kanta pembesarmestilah berada pada jarak
A
kurang daripada panjang fokuskanta
B
sama dengan panjang fokus
C
dua kali panjang fokus
D
infiniti
3
Apabila kita melihat tulisan di dalambuku dengan menggunakan kantapembesar,ciri imej yang terhasil adalah 
A
membesar,tegak,maya
B
membesar,tegak,songsang
C
membesar,songsang,nyata
D
membesar,songsang,maya
4
Pasangan paling sesuai untuk membinasebuah mikroskop majmuk adalah 
A
Dua kanta cekung mempunyaipanjang fokus 3 cmdan 120 cm
B
Dua kanta cembung mempunyaipanjang fokus 3 cm dan 120 cm
C
Dua kanta cekung mempunyaipanjang fokus 3 cmdan 5 cm
D
Dua kanta cembung mempunyaipanjang fokus 3 cm dan 5 cm
5
Yang manakah antara jenis kanta yangsesuai dijadikan kanta mata dalamsebuah mikroskop majmuk?
A
Kanta cekung berkuasa rendahberbanding dengan kanta objek
B
Kanta cembung berkuasa rendahberbanding dengan kanta objek

Activity (61)

You've already reviewed this. Edit your review.
hasmedahassan liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Najihah Ismail liked this
Dhilemon Dominic liked this
Hazmi John liked this
Jessiee Yeo liked this
Sanjay Bana liked this
Subalqish Shawal liked this
Tito SiA'a ManjanyakDedek liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->