Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CALEA DACILOR

CALEA DACILOR

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,082 |Likes:
Published by H.C. Andrei
Romanii au cucerit Dacia, Decebal s-a sinucis iar armata dacica nu mai exista. Un grup de daci este prins intre fortele romane fara putinta de scapare. Sau poate zeii ii vor ajuta?
Romanii au cucerit Dacia, Decebal s-a sinucis iar armata dacica nu mai exista. Un grup de daci este prins intre fortele romane fara putinta de scapare. Sau poate zeii ii vor ajuta?

More info:

Published by: H.C. Andrei on Apr 29, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

pdf

text

original

 
© Copyright Hidegcuti Catalin
CALEA DACILOR
 De Hidegcuti Catalin
1
 
© Copyright Hidegcuti Catalinori grei se adun
ă
deasupra poporului meu, iar eu sunt prea b
ă
trân
ş
ineputincios s
ă
schimb ceva. Singura speran
ţă
pe care o mai avem
ă
mâne Decebal, care fuge ca vântul c
ă
tre podi
ş
urile împ
ă
durite din Nord pentrua aduna o nou
ă
armat
ă
. Dar speran
ţ
a este slab
ă
, mai mult o iluzie fantomatic
ă
 gata s
ă
se spulbere odat
ă
cu apari
ţ
ia zorilor. Armatele invadatoare au distrus dejacapitala noastr 
ă
iubit
ă
, Sarmisegetusa,
ş
i au l
ă
sat mii de daci f 
ă
ă
case. Alte miiau fost împr 
ăş
tiate în drumul lor c
ă
tre capital
ă
. Mun
ţ
ii, în toate direc
ţ
iile, sunt plini de refugia
ţ
i care se ascund de cetele pr 
ă
d
ă
toare ale romanilor. Chiar inimaregatului dac este în mâinile du
ş
manilor.”
“N
Astfel de gânduri se înv
ă
lm
ăş
eau în mintea lui Vezina, Înalt Preot a luiZamolxes, sf 
ă
tuitor de tain
ă
a lui Decebal, regele dacilor. Un om atât de b
ă
trânîncât anii nu mai contau pentru el. În timpul s
ă
u v
ă
zuse lumea de la p
ă
durile f 
ă
ă
 fund ale Germanei, trecând prin mândra Roma, locul de unde era condus
ă
lumea
ş
i pân
ă
în decadenta Atena cazut
ă
din m
ă
re
ţ
ie, acum doar o umbr 
ă
a ceea cefusese odat
ă
. Era sf 
ă
tuitorul lui Decebal de mult timp, îl ajutase s
ă
uneasc
ă
o parte dintre triburile dacice sub o singur 
ă
conducere, dac
ă
ar mai fi avut timp ar fiunit
ş
i triburile gete de pe malurile Danubiului.Traian îns
ă
nu era a
ş
a de u
ş
or de p
ă
c
ă
lit cum fuseser 
ă
înainta
ş
ii lui, Vezina î
ş
iamintea cum cedaser 
ă
în fa
ţ
a promisiunilor de aur 
ş
i plec
ă
ciunilor pân
ă
la p
ă
mânt. Încrezu
ţ
i romani f 
ă
ă
minte, armia dacic
ă
crescuse în fiecare an, unflat
ă
,asemenea râurilor de munte, cu triburi roxolane, sarmate
ş
i getice. Traian îns
ă
nuascultase. Î
ş
i vroia numele în istorie ca
ş
i cuceritorul dacilor.Poate la b
ă
trâne
ţ
e ne pierdem suflul, gândi marele preot. El se sim
ţ
ea cuadev
ă
rat b
ă
trân, nu numai în ani, datorit
ă
talentului s
ă
u extraordinar tr 
ă
ise maimult decât era normal, dar în suflet, acolo era cu totul altceva. Îmb
ă
trânise o via
ţă
 de om când v
ă
zuse mult iubita Sarmisegetusa în fl
ă
c
ă
ri.
2
 
© Copyright Hidegcuti CatalinPân
ă
la urm
ă
toate gândurile i se îndreptau c
ă
tre regele fugar. Exista înc
ă
 
ş
ansaca Decebal s
ă
ajung
ă
la alia
ţ
ii roxolani
ş
i sarma
ţ
i din Nord. Atunci, poate, s-ar fiîntors cu destule for 
ţ
e s
ă
-
ş
i elibereze neamul.Situa
ţ
ia în restul regatului era disperat
ă
. Fort
ă
re
ţ
ele din mun
ţ
i c
ă
deau una dupaalta în mâinile legionarilor romani, unele prin puterea banilor iar altele prin puterea armelor.Un sunet u
ş
or de pa
ş
i îi întrerupse medita
ţ
ia. Un dac intr 
ă
 
ş
ov
ă
ietor înînc
ă
 perea Templului Sacru, aflat adânc în mun
ţ
i
ş
i a c
ă
rui loca
ţ
ie fusese secret
ă
 timp de sute de ani. Doar cei mai înal
ţ
i în ierarhia preo
ţ
ilor si tagma regilor cuno
ş
tea loca
ţ
ia lui exact
ă
. Templul era t
ă
iat în piatr 
ă
seac
ă
 
ş
i plin de catacombeartificiale, doar un tunel luminat de sute de tor 
ţ
e ducea în inima sa, Sanctuarul.Sala era înalt
ă
cât zece persoane
ş
i lat
ă
în unele locuri de dou
ă
duzini. Aici se aflalocul de retragere
ş
i medita
ţ
ie a Marelui Preot, prim slujitor a lui Zamolxes.Cel ce intrase
ş
i a
ş
tepta ca Marele Preot s
ă
-
ş
i întoarc
ă
aten
ţ
ia spre el eraDapyx, nepot a lui Decebal,
ş
i cu toate c
ă
înc
ă
foarte tân
ă
r conduc
ă
tor arefugia
ţ
ilor din mun
ţ
i. Inclusiv a pu
ţ
inilor r 
ă
zboinici daci care înc
ă
doreau s
ă
 lupte
ş
i s
ă
urmeze pe cineva din stirpea lui Decebal.Tân
ă
rul purta hainele obi
ş
nuite ale dacilor: cama
ş
a de in simpl
ă
 
ş
i pantalonilungi, dar mai purta
ş
i o c
ă
ma
şă
de zale fin
ă
pe deasupra, lucrat
ă
minunat de c
ă
tremae
ş
trii din îndep
ă
rtata Persie. Tân
ă
rul o pre
ţ
uia mai mult decât orice, îi fusesed
ă
ruit
ă
chiar de Decebal care o primise în dar de la per 
ş
i când c
ă
utase alian
ţ
a lor  pentru a opri extinderea roman
ă
. Pe ea era prins însemnul casei regale, simbol purtat cu mândrie chiar 
ş
i acum când echivala cu o condamnare la moarte sigur 
ă
  pentru purt
ă
tor. La brâu avea o sabie, una roman
ă
de cavalerie, pe care mul
ţ
itineri daci o considerau mai folositoare în lupt
ă
decât propriile lor arme. Dup
ă
 tr 
ă
s
ă
turile fe
ţ
ei preotul î
ş
i d
ă
du seama cât de obosit este.-
 
M
ă
rite Vezina, am nevoie de sfatul t
ă
u.Preotul îl invit
ă
s
ă
ia loc pe una din b
ă
ncile de lemn a
ş
ezate de-a lungul pere
ţ
ilor înc
ă
 perii.-
 
Ce sfat cau
ţ
i tinere taraboste ? Nu te pot ajuta dac
ă
este vorba de b
ă
t
ă
lii, nusunt general.-
 
 Nu despre b
ă
t
ă
lii vin s
ă
-
ţ
i vorbesc. Poporul nostru este pe duc
ă
, romanii îimân
ă
din spate ca pe vite. Doar cei din triburile nordice vor sc
ă
 pa de domina
ţ
iaroman
ă
. Eu am în grija mea aproape dou
ă
zeci de mii de suflete
ş
i asta f 
ă
ă
s
ă
 num
ă
r pe cei care sunt str 
ă
muta
ţ
i din valea interioar 
ă
în sud. Ce s
ă
fac cu ei? Nuvor rezista iernii iar majoritatea nu vor s
ă
se întoarc
ă
la satele distruse
ş
i s
ă
fielua
ţ
i sclavi de romani.-
 
Du-i spre Nord. Exist
ă
destul p
ă
mânt pentru to
ţ
i. Sarma
ţ
ii
ş
i roxolanii îi vor  primi pe supravie
ţ
uitori. Decebal a negociat pl
ă
tindu-i în aur greu.
3

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
George Georgescu liked this
alchimist liked this
Catea Ursu liked this
Dan liked this
Ellada Color liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->