Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
UkŁad Zasilania Silnika Zs

UkŁad Zasilania Silnika Zs

Ratings: (0)|Views: 4,802 |Likes:
Published by Bartosz
Diesel motor system injection, zasilanie silnika o zapłonie samoczynnym
Diesel motor system injection, zasilanie silnika o zapłonie samoczynnym

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Bartosz on Feb 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

 
 
UKŁAD ZASILANIA
 
SILNIKA ZS
Układ zasilania silnika o zapłonie samoczynnym
Olej napędowy jest zasysany ze zbiornika pojazdu pompą zasilającą. Płynące ze zbiornikapaliwo przepływa przez umieszczony przed pompą filtr siatkowy (tzw. filtr wstępny),chroniący układ wtryskowy przed większymi zanieczyszczeniami. Pompa zasilająca tłoczypaliwo do filtru dokładnego oczyszczania zatrzymującego nawet najdrobniejszezanieczyszczenia. Jest to konieczne, poniewaŜ tłoki elementów tłoczących są dobierane docylindrów z bardzo małym luzem. Z filtru dokładnego oczyszczania olej napędowy płynie dokomory zasilania pompy wtryskowej lub pompy wysokiego ciśnienia (układ Common Rail), astąd przewodami wtryskowymi jest tłoczony do wtryskiwaczy wkręconych w głowicę. Wtryskoleju napędowego moŜe odbywać się do cylindrów w sposób bezpośredni lub pośredni, dokomory wstępnej bądź wirowej. Dostarczane przez wtryskiwacz dawki paliwa zostają rozpylone w roboczej przestrzeni cylindra, gdzie mieszają się z zasysanym powietrzem. Wniektórych rozwiązaniach wtryskiwacze wtryskują paliwo w dwóch dawkach, przesuniętychczasowo. Ten sposób dostarczania paliwa zapobiega nagłemu wzrostowi ciśnienia wcylindrze i gwarantuje dobre wymieszanie paliwa z powietrzem oraz efektywniejsze spalanie.W silnikach o zapłonie samoczynnym montowanych w samochodach osobowych icięŜarowych spotyka się cztery rodzaje układów zasilania:
układ z pompą rozdzielaczową; jeden zespół tłoczący, wirujący na wałku kolejno zasilaustawione gwiaździście przewody prowadzące do wtryskiwaczy
układ Common Rail z pompą wysokociśnieniową i wtryskiwaczamielektromagnetycznymi lub piezoelektrycznymi, sterowanymi elektronicznie
układ z pompowtryskiwaczami UIS (nazywanymi takŜe PDE)
układ pompa-przewód-wtryskiwacz UPS (nie występuje w samochodach osobowych)Obecnie Common Rail jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym systemem wtrysku olejunapędowego.
 
 
Pompa wtryskowa rozdzielaczowa
Układ zasilania składa się ze zbiornika paliwa, pompy zasilającej, filtra dokładnegooczyszczania, rozdzielaczowej pompy wtryskowej, wtryskiwaczy i przewodów łączących.Tłoczone pompą zasilająca paliwo wpływa do głowicy hydraulicznej w pompie, gdzie jestumieszczony zespół tłoczący. W
rozdzielaczowej pompie promieniowej 
zespól ten moŜe sięskładać z dwóch, trzech lub czterech wirujących na wałku tłoczków, które wykonującpromieniowe ruchy tłoczą paliwo do przewodów ciśnieniowych ustawionych gwiaździście. W
rozdzielaczowej pompie osiowej 
zespól tworzy tłok centralny, obracany poprzez tarczęskokową, który wytwarza wysokie ciśnienie oraz rozdziela paliwo do poszczególnychcylindrów. Przewody ciśnieniowe doprowadzają dalej paliwo do poszczególnychwtryskiwaczy. Regulator w pompie steruje dawkowaniem paliwa, reagując na niepoŜądanedla silnika zmiany prędkości obrotowej. Regulator moŜe być mechaniczny odśrodkowy,hydrauliczny i elektroniczny zwany sterownikiem pompy. Zadaniem przestawiacza wtrysku,który moŜe być hydrauliczny albo elektromagnetyczny, jest przyspieszanie początku wtryskuw miarą wzrostu prędkości obrotowej silnika. Odbywa się to przez obrót pierścieniakrzywkowego w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów silnika. W przestawiaczuhydraulicznym jest on obracany tłokiem zasilanym ciśnieniem wytwarzanym przez pompęprzetłaczającą. Przestawiacz elektromagnetyczny przestawia pierścień krzywkowyodpowiednio do sygnałów z układu sterowania elektronicznego pompy.W samochodach osobowych występują najczęściej pompy wtryskowe Bosch i Lucas.
Pompa wtryskowa promieniowa BoschVP sterowana elektroniczniePrzekrój pompy wtryskowej osiowejBosch VE sterowanej elektronicznie1 - czujnik połoŜenia dozatora,2 - obrotowy elektromagnes regulatorawydatku paliwa, 3 - elektroma-gnetyczny zawór odcinający dopływpaliwa ("STOP"), 4 - tłok rozdzielczy,5 - elektromagnetyczny zawór przestawiacza wtrysku, 6 - dozator (suwak regulacyjny), 7 - czujniktemperatury paliwa
 
 
Pompowtryskiwacze
Pompowtryskiwacz, zgodnie ze swą nazwą, stanowi zwarty zespół łączący w jedną całośćkonstrukcyjną pojedynczą sekcję tłoczącą pompy wtryskowej z wtryskiwaczem. Jestmontowany w głowicy silnika, bezpośrednio nad kaŜdym z cylindrów. UŜyciepompowtryskiwaczy pozwala na całkowitą rezygnację z przewodów wysokiego ciśnienia,wymaga jednak specjalnego zaprojektowania (lub odpowiedniego zmodyfikowania) głowicyoraz zapewnienia ich napędu, zwykle na drodze mechanicznej, za pośrednictwempopychacza lub dźwigni, od wałka rozrządu o duŜej sztywności. Pomimo istotnych zaletpompowtryskiwacze znajdowały początkowo ograniczone zastosowanie, poniewaŜ były dośćkosztowne, trudne w produkcji i wymagają zasilania szczególnie czystym paliwem (wporównaniu z zasilaniem tradycyjnym).Sterowane elektronicznie (EDC) urządzenia tego rodzaju są stosowane we współczesnychsilnikach wysokopręŜnych o bezpośrednim wtrysku paliwa napędzających pojazdy uŜytkowe(np. Iveco, Scania, Volvo) oraz samochody osobowe i dostawcze (głównie produktykoncernu VW – Audi, Seat, Škoda i Volkswagen, dostawczy Ford Transit i terenowy LandRover). Zapewniają realizację wtrysku dwustopniowego (wstępny i zasadniczy), odznaczają się równieŜ duŜą precyzją dawkowania i wysoką dokładnością początku wtrysku orazdobrym rozpyleniem paliwa, za sprawą szybko działających zaworów elektromagnetycznycho wysokim stopniu integracji. Dzięki brakowi przewodów wtryskowych wysokiego ciśnieniawartość uzyskiwanego ciśnienia wtrysku sięga 205 MPa. Wadą pompowtryskiwaczy jestwysoki koszt produkcji, hałaśliwa praca i twardość biegu jednostki napędowej. Obecniekoncern VW zdecydował o wycofaniu się z tej koncepcji zasilania w samochodachosobowych. Na rysunkach pokazano budowę pompowtryskiwaczy stosowanych wsamochodach osobowych (lewy) i cięŜarowych (prawy).

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sylwia Siedlecka liked this
tupeczek4587 liked this
pawel0000pawel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->