Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Embalaža okolje logistika št. 34

Embalaža okolje logistika št. 34

Ratings: (0)|Views: 692 |Likes:
Strokovno revijo Embalaža Okolje Logistika EOL izdaja celjsko podjetje Fit media d.o.o.
Strokovno revijo Embalaža Okolje Logistika EOL izdaja celjsko podjetje Fit media d.o.o.

More info:

Published by: Medijske komunikacije Fitmedia d.o.o. on Feb 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

 
34
    S   p   e   c    i   a    l    i   z    i   r   a   n   a   r   e   v    i    j   a   z   a   e   m    b   a    l   a    ž   o    i   n   o    k   o    l    j   e    /
    S   p   e   c   i   a    l   i   s   t   m   a   g   a   z   i   n   e    f   o   r   p   a   c    k   a   g   i   n   g   a   n    d   e   n   v   i   r   o   n   m   e   n   t
Poštnina plačana pri pošti 3102 Celje
Spremembe v Uredbi o ravnanju z embalažo inodpadno embalažoNajprej ena, nato še tri bioplinarneKako hitreje do evropskih ciljev pri ravnanju z odpadki?Changes in the Regulations on Packaging and WastePackaging TreatmentFirst One, then Three More Biogas Plants LaterSpremembe v Uredbi o ravnanju z embalažo inodpadno embalažoNajprej ena, nato še tri bioplinarneKako hitreje do evropskih ciljev pri ravnanju z odpadki?Changes in the Regulations on Packaging and WastePackaging TreatmentFirst One, then Three More Biogas Plants Later
 
    p   r   o   m   o   c    i    j   a
 
3
Uvodnik
EO-34-julij-July-07 
Uvodnik 
Editorial 
Ambiciozni cilji,izvedba šepa
Okoljski kazalci malodane na vseh področjihbijejo plat zvona. EU zanje ni gluha. Nikakor,postavlja si celo zelo ambiciozne cilje. Žal ciljiniso dovolj, potrebna je izvedba. Tu pa ne gregladko. Kako tudi ne, saj je vse, res vse povezanoz denarjem. Ko pa gre za denar, so interesi zelohitro konfiktni.Tudi v Sloveniji je tako. Okoljski kazalci, ki jih je letos pomladi objavila Agencija RS za okolje,odstirajo sliko, kako daleč vsaksebi so cilji indejansko stanje. V tej številki odpiramo nekaj vprašanj, zakaj je temu tako. Zakaj se več kot80 % odpadkov še vedno neobdelanih odlagana odlagališča? Zakaj ne zaživi predelava? Ali se v sistemu ravnanja z odpadno embalažo obve-znosti in denar delijo po napačnem ključu? Ječas za sistemsko spremembo, ne samo za koz-metične popravke?Dotaknili smo se tudi obnovljivih virov energijein konkretne možnosti, da bi njihova proizvo-dnja in uporaba v Sloveniji dosegli višji odsto-tek. Tudi tu je ključna prepreka denar, a ne leto. Eden izmed razpravljavcev na okrogli mizinamreč trdi, da nam predvsem manjka pametina ključnih mestih.No, še nekaj besed o embalaži, ki še ni odpa-dek. Kar precej novosti smo zabeležili, kako sepodjetja trudijo, da bi svoje izdelke bolj pribli-žala kupcu. Tudi tako, da je embalaža lažja, da je iz bio razgradljivega materiala. Pa smo spetpri okolju. Vsako razvojno vprašanje mora bitipovezano z okoljem. Kdor to dovolj dobro indovolj zgodaj razume, bo to dejstvo obrnil v po-slovno priložnost.Prijazno poletje želim!Jože Voland,Glavni urednik 
Ambitious Goalswith Shabby Implementation
Environmental indicators are raising concernin almost all areas, but the EU is not obliviousto them. By no means. Rather, it is setting itself highly ambitious goals. Unfortunately, just setting these goals is not enough, their implementation isalso required. But this is where things turn sour.Of course they do, for everything and anything is connected with money. And when it comes tomoney, interests can quickly become conicting.Tis also holds true for Slovenia. Te environ-mental indicators published this spring by theEnvironmental Agency of the Republic of Slove-nia are revealing a telling picture of the dierencebetween the goals and the actual state-of-aairs.In this issue, we are raising certain questions asto why things are as they are. Why is it that morethan 80% of waste is still deposited untreated intodumping grounds? Why does the processing of waste not develop? Are the obligations and mon-ey in the system for the management of packaging waste being allocated according to the wrong keyHas the time come for systemic changes rather than just cosmetic alterations? We have also touched upon the subject of renew-able energy sources and the concrete possibilitiesof their production and use in Slovenia to attaina higher percentage. Again, the key obstacle ismoney, but it is not the only one. One of the par-ticipants in the round table asserts that primarily we are missing sound judgment in key areas.Well, let us also devote a few words to packag-ing that has not yet become waste. We have noted quite a few novelties in how companies are striv-ing to present their products to the buyers. Tey also do so by making the packaging lighter and using biodegradable materials. And thus we havecome full circle, returning to the issue of the envi-ronment. Each question of development must beassociated with the environment. Te ones whocome to understand this well enough and fast enough will be able to transform this fact into abusiness opportunity.I wish you a caring summer!  Jože Volfand,Editor-in-Chief 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->