Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ljudi i krajevi

Ljudi i krajevi

Ratings: (0)|Views: 24 |Likes:
Published by iksplorer

More info:

Published by: iksplorer on Feb 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2011

 
LJUDI
KRAJVI
2t!
2.16218220222224226DA
EIZIEKIV|,ETP-otTttKlv|JETs-lAN VNsWO(ARTOGRAF|JAS'EVERNAMERIKAKANADA,LASKA
IGRENLAND
tsToeNr r0SAD-A4APADN|rOSAD-A
MEKSIKO,SREDNIA MERIKA
SKANDTNAVUAS$NqBRTTANSKOTOtIEZAPADNAUROPASREDNJAUROPAJUGOISTOENAUROPAISTOENAUROPA
Az]JA
RUSKAEDERACUAI SREDNIAZIIA
248250252)54256258260)62
KARIBI
230
ZAPADNAZUA
L9RE9NI!sTS( 2b4
I.ULNAMERIKA
slEVEIrNrroUzNETTEBTKE34luzNLDrQUZNEMERTKE 236
AFRIKA
23423)
SlqvERrlAIzaeaql4jE8!(4!
EIqENASREDNIAFRIKA 242IUZNAMIIA
266
ISTOENAZUA 263JUGOISTOENAZIIA 270AUSTRALAZUAIOCEANUA72AUSTRAL|JAI NOVIZELAND
)74
JUZNAIB]KA.
ANTARKTIKA
244276277
UROPA
)/ 6ARKTIK
 
-'5q*''1'
FrzrcKtv|JET
Unatoitonrcto nai planetzor-emocnljom,viie oddvijcrreiinenjcgor-eoyine prckriveno cr-otlorn.C)sratlkn-oriscdam olenihkopnenilrroso.anstar,.r,aliozvanilt<ontincnata.NajvciijencdunjirneAzija,iza kojcslijcdcAt'riLe,SjcvcrnaArlcrik:r,.Juinemcrika,Antrrlitil<a.rLro;raArLstralij:r.Narjirnan:rlazimotpanjujuicmnoitvorrajolikaplenina,prLstina,rropsl<ihrliume,urrn:r
ipol:unihc'dcnih
r')lltldhdt
':,;,;ii!.2,
",.1,i1\,"-i
-;.',t+;\
t.j;i
l;..jir:l:,r.r".qi. ,
riril,,iiiiiti,"
I,;:llil
lt,
!r:,,:
"'I
':ii::iti.:;il, ,.^;'^,.^;;!:"-
,.,,,",,t:tj".)iillii;#l
,..,.:..';
oatitN
Rka^mrmr raolNqDkrL Llrmte.rse ii !,iFr r!ni. rrddn,nosiri!! o.leiird:edrugej!(t m5!j]ealoldriFla 6J..ioo i.rrm h kLondrri(o!:.Ljrro4.pon0!o'! iPlutr.Amer'ie..,1:
't:.
Sl;r
 
q'
PLst.\'ar rAn,l>ir. rr_.
snr:iemivaiiasril. m
Ar|lfl rt &, i nlloF +od.r!isLr!ir.h L 5r.tom s!r,,d ticirr cnerir I .ii i malino r.!!i!r )ul.i. r(:ilrNijveiap6liiia:siiF
Nri"dollNaiibddje ms'jem mFdo
,t.\tt:;t:Rtl )ttt)).jr) rt) ri,:ri.:q4bpljemRrjemmFdo'
i"r:;r,.,,":':,:., i llfl';;ii;"",,,,
275
AN
TARKTIKA
r VODENISV'EI
J!lJljsd.di]|.{oii59!;l].i
.:r'. :dr lirv+ bni. ni(ubLrar!r se i,eJa arrii troarrnr rJ
{,i,,t;'
POTRA2|tiE,,1Kontinenti9.Planine5.Oceani0.41Planet €mlja6-37Rijeke6.Vulkani4

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->