Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nectarul Pecetluit

Nectarul Pecetluit

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 185 |Likes:
Published by Islamicscribd

More info:

Published by: Islamicscribd on Feb 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2012

pdf

text

original

 
7
B
IOGRAFIA
 
NOBILULUI
 
PROFET
LOCALIZAREA ªI NATURA TRIBURILOR ARABE
Fãrã îndoialã, biografia profetului Muhammed - Allah sã-l binecuvântezeºi sã-l miluiascã - reprezintã o personificare completã a Mesajului Divinsublim, pe care el l-a exprimat cu scopul de a salva rasa umanã dinmlaºtina întunericului ºi politeismului ºi de-a o îndrepta cãtre un paradis deluminã ºi monoteism. Drept urmare, o imagine autenticã ºi comprehensivã aacestui Mesaj se poate obþine doar printr-un studiu atent ºi o analizãprofundã atât a problemelor de fond, cât ºi a concluziilor ce pot fi trase dinconsultarea unei asemenea biografii. Pentru a ilustra aceasta, a fostintrodus un întreg capitol referitor la natura ºi dezvoltarea triburilor arabeanterioare islamului, precum ºi la circumstanþele în care s-a derulatmisiunea Profetului.
Localizarea arabilor
Din punct de vedere etimologic, cuvântul “arab” înseamnã "deºert"sau "pãmânt pustiu, neroditor, fãrã apã sau vegetaþie". Încã din zorii istoriei,Peninsula Arabicã ºi locuitorii sãi erau descriºi într-o asemenea manierã.Peninsula Arabicã este mãrginitã la vest de Marea Roºie ºi deMuntele Sinai, la est de Golful Arabic ºi la sud de Marea Arabiei, care estede fapt o prelungire a Oceanului Indian. La graniþa de nord se învecineazãcu vechea Sirie ºi, doar parþial, cu Irakul. Suprafaþa totalã este estimatã a fi între 385.000 km
2
ºi 480.000 km
2
.Datoritã aºezãrii sale geografice, peninsula ºi-a menþinut întotdeaunao poziþie importantã. Peisajul geografic, alcãtuit în majoritate din deºert ºilocuri nisipoase, a fãcut-o, în ciuda faptului cã se învecina cu douã mariimperii, inaccesibilã strãinilor ºi invadatorilor ºi a permis locuitorilor olibertate ºi independenþã completã de-a lungul secolelor.Pe de altã parte, aceastã poziþie plasa peninsula ca pion central allumii vechi, furnizându-i acesteia legãturi maritime ºi terestre cu majoritateapopoarelor de la acea vreme. Datoritã acestei poziþii strategice,
[1]
Peninsula
[1] Partea nord-vesticã este o poartã spre continentul african, ceanord-esticã spre Europa, iar cea esticã spre India ºi China.
 
8
B
IOGRAFIA
 
NOBILULUI
 
PROFET
Arabã devine centru comercial, cultural, religios ºi artistic.
Triburile arabe
Din punct de vedere al descendenþilor, triburile arabe au fost divizate în trei grupe:
1. Ve
chii arabi
- despre istoria cãrora se cunoaºte relativ puþin.Dintre aceºtia amintim neamurile: ‘Ad, Thamud, Tasam, Jadis, Emlaq ºialtele.
2. Arabii puri
- urmaºi ai lui Ya’rub bin Iaºjub bin Qahtan. Mai eraunumiþi ºi Arabii Qahtanieni.
3. Arabii arabizaþi
- urmaºii lui Ismail. De asemenea, mai eraunumiþi ºi Arabii Adnanieni.Arabii puri - poporul din Qahtan - locuiau iniþial în Yemen ºi eraudivizaþi în numeroase triburi, dintre care douã foarte cunoscute:a) Tribul Himiar - cele mai cunoscute clanuri erau: Zaid Al-Jamhur,Quda’a ºi Sakasic.b) Tribul Kahlan - cu renumitele neamuri: Hamdan, Anmar, Tai',Muzhij, Kinda, Lakhm, Judham, Azd, Aus, Khazraj, precum ºi cudescendenþii clanului Jafna - regii vechii Sirii.
[1]
Din cauza degradãrii comerþului sub presiunea romanilor, caredominau atât rutele comerciale maritime, cât ºi pe cele de uscat din Egiptºi Siria, tribul Kahlan a emigrat din Yemen, înainte de Marele Potop(Sail Al-’Arim) pentru a se stabili în diferite pãrþi ale Peninsulei Arabice. În mod firesc, confruntarea dintre triburile Kahlan ºi Himiar a condusla evacuarea primilor ºi stabilirea celorlalþi în Yemen.Triburile migratoare ale Kahlan-ului s-au divizat la rândul lor în patrugrupe:
1. Tribul AZD
- sunt cei care sub conducerea lui ‘Imran bin ‘AmrMuzaiqaba au rãtãcit prin Yemen ºi au trimis pionieri, îndreptându-se înfinal spre nord. S-ar putea prezenta un rezumat al emigrãrii lor, dupã cumurmeazã:Tha’laba bin ‘Amr ºi-a pãrãsit propriul trib, Al-Azd, la Hijaz ºi s-astabilit între Tha’labiia ºi Zi Qar. Dupã ce s-a mai întremat, el s-a îndreptatspre Medina, unde a ºi rãmas. Din seminþia sa fac parte Aus ºi Khazraj, fiii
[1] Vechea Sirie includea: Siria, Libanul, Iordania ºi Palestina de astãzi.

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dan liked this
johnny54 liked this
raza de soare liked this
Denis Xz liked this
Doru liked this
Doru liked this
Burcan Adrian liked this
Burcan Adrian liked this
hasmasan gavril liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->