Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ISTORIJSKO OPRAVDANJE

ISTORIJSKO OPRAVDANJE

Ratings: (0)|Views: 583 |Likes:
Published by viva_che

More info:

Published by: viva_che on Feb 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2011

pdf

text

original

 
 ISTORIJSKO OPRAVDANJE
AUTOR:Aleksandar Jankov
 
 - 2 -
SADRŽAJ
RevolucijaKarl Hajnrih MarksFridrih EngelsFidel KastroErnesto
Č
e GevaraMao Ce TungVladimir Ilji
č
Uljjanov LenjinLav Davidovi
č
TrockiJosif Visarionovi
č
Džugašvili – StaljinUgo
Č
avesAleksandar Rankovi
ć
 Emilijano ZapataMaksimilijan Robespjer
 
 - 3 -
Revolucija
Revolucija
je, u opštem slu
č
aju, radikalna promena koja se dogodi u kratkomvremenu. U politi
č
kom smislu to zna
č
i korenitu promenu društvenog ure
ñ
enja. Re
č
 
revolucija
zna
č
i preobrat. U nekim revolucijama u
č
estvuje veliki broj ljudi, ili
č
akve
ć
ina neke socijalne grupacije ili naroda, dok u neke revolucije vodi samo mala gruparevolucionara.Politi
č
ke revolucije
č
esto prati nasilje, i velike promene u strukturama mo
ć
i koje
č
estorezultuju novim institucionalizovanim nasiljem, kao što je bio slu
č
aj sa ruskim ifrancuskim revolucijama (koje su pratile "
č
istke" i "Teror").
Politi
č 
ka
revolucija jenasilna zamena jednog skupa vladalaca drugim (kao što se dogodilo u Francuskoj iRusiji), dok je
socijalna
revolucija fundamentalna promena u socijalnoj strukturidruštva, kao što su bile Protestantska reformacija ili Renesansa. Me
ñ
utim, ovorazgrani
č
enje je retko jasno, jer ve
ć
ina politi
č
kih revolucija teži da iznese i socijalnerevolucije, i imaju osnovne filozofske ili socijalne motive koji ih predvode.Najpoznatije revolucije sa ovakvim motivima u modernom svetu su bile liberalnerevolucije i komunisti
č
ke revolucije, kao i povremene nacionalisti
č
ke revolucije. Zarazliku od revolucija,
 pu
č 
evi
 
č
esto ne teže promenama izuzev promene trenutnog vo
ñ
e.Neki politi
č
ki filozofi smatraju revolucije sredstvima za postizanje svojih ciljeva.Ve
ć
ina anarhista se zalaže za socijalnu revoluciju kao sretstvo slamanja strukturavlasti, i zamenjivanja ih ne-hijerarhijskim institucijama.Socijalne i socijalno-politi
č
ke revolucije
č
esto spadaju u najradikalnije socijalnepokrete. One uti
č
u na sve društvene komponente, uvode novi socijalni poredak i(li)teže da unište sve ili skoro sve starije strukture.Me
ñ
u marksisti
č
kim komunistima postoji podela na one koji su podržavali SovjetskiSavez i ostale takozvane komunisti
č
ke države, i na one koji su kriti
č
ki nastrojeniprema ovim državama (neki ih
č
ak odbacuju
ć
i kao ne-komunisti
č
ke), na primertrockisti i ortodoksni marksisti.Socijalne i politi
č
ke revolucije
č
esto bivaju "institucionalizovane" kada ideje, slogani,i li
č
nosti koje u
č
estvuju u revolucijama nastave da igraju važnu ulogu u društvu, dugonakon što je revolucija okon
č
ana. Komunisti
č
ke države su
č
esto institucionalizovalesvoje revolucije kako bi dale legitimitet svojim vladama. Neke ne-komunisti
č
kedržave, kao što su SAD, Francuska ili Meksiko su tako
ñ
e institucionalizovalerevolucije, i nastavljaju da slave se
ć
anje na svoje revolucionarne prošlosti krozpraznike, pesme, i na druge na
č
ine.
 
Renesansa
 
Protestantska revolucija
 
Nau
č
na revolucija

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
leobih liked this
talevskid liked this
Robcso23 liked this
mil_novle2117 liked this
mil_novle2117 liked this
dimitrije liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->