Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nexus 08

Nexus 08

Ratings: (0)|Views: 1,043|Likes:
Published by wedrowiec

More info:

Published by: wedrowiec on Feb 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2012

pdf

text

original

 
NEXUS
NOWE CZASY 
Ludzkość przeżywa obecnie okres ogromnych przemian. Mając to na uwadze NEXUS stara się docierać dotrudno dostępnych informacji, które mogłyby pomóc ludziom w pokonywaniu związanych z nimi trudności.NEXUS nie jest związany z żadnym ruchem religijnym, filozoficznym, polityczną ideologią oraz organizacją.
ROK II, NUMER 6 (8)
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 1999
NR INDEKSU 346 179 WYDANIE POLSKIE ISSN 1506-0284
WIEŚCI Z GLOBALNEJ WIOSKI 3
Przegląd wiadomości, których prawdopodobnie nieczytaliście.
William Thomas
CHEMICZNE SMUGI – TRUCIZNA SPADAJĄCAZ NIEBA 7
Od kilku lat tankowce Sił Powietrznych Stanów Zjed-noczonych rozpylają w powietrzu zagadkowe substan-cje chemiczne, w wyniku czego w rejonach, w którychma to miejsce, dochodzi do masowych zaburzeń w od-dychaniu. Czy jest to jakaś forma wojny biologicznej,czy też rezultat eksperymentów w zakresie kontroli pogody?
 Artur Lasoń
ZASŁONA DYMNA NAD ŚMIECIAMI 13
 Spalanie śmieci stwarza wbrew zapewnieniom zwolen-ników tej metody utylizacji odpadów więcej prob-lemów, niż ich rozwiązuje, bowiem powstające pod-czas tego procesu niezwykle toksyczne substancje (spa-liny i popioły) stanowią bardzo poważne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.
Maurice J. Czarniak
POKARM DLA SKÓRY 19
Większość schorzeń skóry jest rezultatem złego od- żywiania oraz niewłaściwej jej pielęgnacji. Aby utrzy-mać ją w zdrowiu lub zregenerować, należy odpowied-nio ją dokarmiać, zarówno wewnętrznie, jak i zewnęt-rznie.
 James E. Bare
TAJEMNICE GENERATORA RIFE’A
, cz. 1
25
W latach trzydziestych naszego stulecia dr Royal R. Rife skonstruował generator promieniowania, który skute-cznie leczył ludzi z wielu chorób, z rakiem włącznie,niszcząc bakterie chorobotwórcze. Podejmowane obe-cnie liczne próby skonstruowania urządzeń wzorowa-nych na tym generatorze rokują duże nadzieje na przyszłość.
NAUKA: przegląd interesujących nowinekz pogranicza nauki 30
W tym numerze przedstawiamy niezwykle doniosłeodkrycie dokonane przez francuskiego naukowca, Jac-quesa Benveniste, dotyczące zadziwiających właściwo- ści bardzo pospolitej i jednocześnie, jak się okazuje,najbardziej niezwykłej substancji w przyrodzie, jaką jestwoda.
Laurence Gardner
GWIEZDNY OGIEŃ – ZŁOTO BOGÓW
, cz. 2
33
Po zniszczeniu Sumeru przez najźdźców i opuszczeniu go przez żyjących wśród jego mieszkańców bogów Anunnaki wybrani Mistrzowie Rzemiosła stworzyli sub- substytut „Gwiezdnego Ognia” – mistyczny pokarmwytwarzany z alchemicznego białego proszku złota.
Rand Flem-Ath
 ANTARKTYDA – ZAGINIONA ATLANTYDA?
, cz. 1
40
 Szczegółowa analiza starożytnych map, pism Platona, przesunięć skorupy ziemskiej, legend o potopie etc. prowadzi do wniosku, że mityczna Atlantyda leżała naterenie dzisiejszej Antarktydy.
Bruce Moen
PODRÓŻ DO WIEDZY O ŻYCIU PO ŚMIERCI 45
Opracowane przez Roberta A. Monroe’a techniki wy-chodzenia z ciała pozwalają przekonać się, że pozadoświadczaną przez nas fizycznością istnieją inne po- ziomy rzeczywistości i że świadomość zachowuje swo- je istnienie po śmierci ciała.
STREFA MROKU: dziwne opowieściz nie tego świata 53
W tym numerze przedstawiamy dokończenie wywiadu z tajemniczym drem Andersonem na temat rzekomegoodkrycia w Nowym Meksyku kompleksu zagadkowychkomór zbudowanych przez podróżników w czasie zwących siebie „Stwórcami Skrzydeł”.
LISTY DO REDAKCJI 60
POWIEDZSWOIMPRZYJACIOMO „
NEXUSIE
”!
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 1999 NEXUS
1
 
WYDAWCA
 Agencja NOLPRESS s.c.Skrytka pocztowa 4115-959 Białystok–2tel. (085) 6512765e-mail: listy@ufo.com.pl
REDAGUJE
Ryszard Z. Fiejtek
WSPÓŁPRACA
Mirosław Kościuk Jerzy Florczykowski
DRUK 
Białostockie Zakłady Graficzne Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 215-111 BiałystokZam. 2637/99————————————
WYDAWCA WERSJI ORYGINALNEJ
Duncan M. RoadsP.O. Box 30Mapleton, QLD 4560 Australia
tel. +61 75442 9280fax +61 75442 9381
e-mail: nexusmagazine@mpx.com.auhttp://www.nexusmagazine.com.au
GRAFIKA NA OKŁADCE
Dawid Michalczyke-mail: dmgfx@vip.cybercity.dk
http://users.cybercity.dk/ 
bcc5877/home.html
y
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZEDRUKÓW
Zachęcamy wszystkich do rozpowszechnianiazamieszczanych w
Nexusie
informacji.Zabrania się jednak powielania publikowanychw nim artykułów, zarówno w formiedrukowanej, jak i elektronicznej (z Internetemwłącznie) bez pisemnej zgody redakcji!
y
Wszystkie opinie wyrażane na łamach
Nexusa
są opiniami ich autorówi niekoniecznie odzwierciedlają punktwidzenia wydawcy.
y
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnościza treść zamieszczanych na łamach
Nexusa
reklam i ogłoszeń.
FILIE
WIELKA BRYTANIA
NEXUS Magazine55 Queens Road, East GrinsteadWest Sussex, RH19 1BGWielka Brytaniatel. +44 (0) 1342 322854fax +44 (0) 1342 324574e-mail: nexus@ukoffice.u-net.com
EUROPA
NEXUS MagazineP.O. Box 3728250 AJ DrontenHolandiatel. +31 (0)321 380558fax +31 (0)228 312081e-mail: frontier@xs4all.nl
WŁOCHY 
NEXUS Avalon EdizioniP.O. Box 00935020 Due Carrare (PD)Włochytel./fax +39 (0)49 911 5516e-mail: avalon@nexusitalia.com
USA
NEXUS MagazineP.O. Box 177Kempton, IL 60946-0177USAtel. +1 815 253 6464fax +1 815 253 6454e-mail: nexususa@earthlink.net
OD REDAKCJI
Niniejszym numerem
Nexusa
kończymy pierwszy pełny rok edycji tego pisma.Mamy nadzieję, że następny rok będzie dla niego pomyślniejszy i że przybędzie munowych Czytelników. Liczymy, że jego dość wysoka cena, która wynika wyłączniez jego niewielkiego nakładu, nie zniechęci dotychczasowych Czytelników do jegokupowania i czytania. Myślę, że informacje, jakie zawiera
Nexus
, warte są tego wydatku.Poza tym jest on ponoszony raz na dwa miesiące.W bieżącym numerze szczególną uwagę Czytelników pragnę zwrócić na rubrykę„Wieści z pogranicza nauki”, w której zamieściliśmy interesujący artykuł francuskiegonaukowca, dra Jacquesa Benveniste, opisujący chyba jedno z najdonioślejszych odkryćnaukowych naszego stulecia, którego pozytywne konsekwencje być może już wkrótcesami na sobie odczujemy, o ile ktoś wcześniej nie położy na nim swojego łapska. Chodziw nim o to, że woda „pamięta” substancję, która była w niej rozpuszczona, i zachowujesię, jakby była ona w niej obecna. Według dra Benveniste już w niedalekiej przyszłościbędzie można poddawać wodę działaniu promieniowania charakterystycznego dla danejsubstancji, dzięki czemu będzie się ona zachowywać tak, jakby ta substancja była w niejobecna. Innymi słowy, woda jest swego rodzaju nośnikiem informacji.Pierwszym zastosowaniem tego odkrycia, jakie przychodzi mi do głowy, jest sferamedyczna. Wyobraźmy sobie na przykład, że gdzieś w Internecie znajduje się bazadanych zawierająca charakterystyki różnych leków. Osoba potrzebująca zażyć jakiś lekbędzie mogła zamiast iść do apteki pobrać z takiej bazy danych odpowiedni plik i zapomocą komputera przetworzyć zawartą w nim informację na odpowiednie promienio-wanie, któremu podda wodę w szklance. Jeśli wierzyć drowi Benveniste, wypicie tejwody będzie miało takie samo działanie, jak spożycie leku – może nie z taką siłą, ale ktowie… Bajdurzę? Ano zobaczymy.Obawiam się jednak, że koncerny farmaceutyczne szybko położą na tym łapęi zaczną patentować wytwarzane przez molekuły ich leków promieniowania, a takżepodejmować inne działania, których celem będzie niedopuszczenie do spadku zysków,podobnie jak to czyniły już wielokrotnie i czynią po dziś dzień. Wierzę w ludzkąinwencję i myślę, że ludzie bez trudu poradzą sobie z ich niecnymi praktykami.Przywracanie ludziom zdrowia nie może być źródłem zysków, zwłaszcza tak niebotycz-nych, jakie osiągają zachodnie koncerny farmaceutyczne bezlitośnie oskubujące ludziz pieniędzy. Jest to moralnie naganne!Co ciekawe, to odkrycie koreluje z opisanym z tym numerze działaniem generatorapromieniowania Rife’a, opisaną w 3 (1/1999) numerze
Nexusa
terapią za pomocąkolorowego światła… a także z tym, co robi znany widzom Polsatu Zbigniew Nowak,energetyzujący wodę (oczywiście nie wierzę w skuteczność tej energetyzacji zapośrednictwem telewizji, a zwłaszcza programów wcześniej nagrywanych i odtwarza-nych z taśmy, chociaż… i w tym przypadku teoretycznie jego oddziaływanie jestmożliwe), jako że wszystkie te oddziaływania sprowadzają się do promieniowania.
y
Wszystkich zainteresowanych prenumeratą
Nexusa
na rok 2000 informuję, żestosowną przedpłatę można wnieść za pomocą wydrukowanego w środku numeruprzekazu. Osoby, których nie stać na jednorazową wpłatę za cały rok, mogą wnieśćprzedpłatę na kilka wybranych przez siebie numerów odznaczając je na odwrocieprzekazu (na wszystkich czterech odcinkach). Ponieważ wielu Czytelników
Nexusa
prenumeruje także wydawany przez nas kwartalnik
UFO
, na tym samym przekazieumieściliśmy również tę pozycję. Dzięki temu osoby chcące zaprenumerować oba tepisma nie będą musiały ponosić dwukrotnie opłaty pocztowej.Następny numer ukaże się w pierwszej połowie stycznia i dlatego już dziś życzęwszystkim Czytelnikom Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku.
s
Ryszard Z. Fiejtek 
Korespondencję do nas kierować prosimy na skrytkę pocztową podaną przy adresieredakcji lub za pośrednictwem Internetu (listy@ufo.com.pl).
2
NEXUS LISTOPAD-GRUDZIEŃ 1999

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
vctr25 liked this
Lesgone liked this
Andromax liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->