Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Facing the Mirror Chapter II: Hidden Identity

Facing the Mirror Chapter II: Hidden Identity

Ratings: (0)|Views: 27|Likes:
Published by Derek Ryans
Those Who Stand on the Outside Looking in Have No Right to Love…

The world population is a little less than seven million, and the number is increasing each day. There are tons of labels generated each day for individuals across the world. These labels are worn, like definitions of character.

What happens…when someone is born, but none of the labels fit?

Jade doesn’t think that God made a mistake, but why does she pray for her body to change each time she looks into the mirror? Follow America’s Pop Princess on a journey to transition into the Duke of Pop. Questions arise in Jade’s mind as she begins the sex change and transitions into Jake. Can he complete the image in the mirror without offending God?
Those Who Stand on the Outside Looking in Have No Right to Love…

The world population is a little less than seven million, and the number is increasing each day. There are tons of labels generated each day for individuals across the world. These labels are worn, like definitions of character.

What happens…when someone is born, but none of the labels fit?

Jade doesn’t think that God made a mistake, but why does she pray for her body to change each time she looks into the mirror? Follow America’s Pop Princess on a journey to transition into the Duke of Pop. Questions arise in Jade’s mind as she begins the sex change and transitions into Jake. Can he complete the image in the mirror without offending God?

More info:

Published by: Derek Ryans on Feb 16, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2012

pdf

 
Ckbhn` tla Ehzzmz
Blkvtaz :? Lhddan HdanthtxDazag ZxknrOkda vkqrad hn tla cmxaz kr rla antazad laz lmqra knd rhiantix dabikzad pkz mnKrliax. Laz axar rlhctad czme pkii tm pkii) lkthn` akbl nap cimpaz%tlaead pkii tzhe kndczkead msazrha ek`khna bmsazr. Ihnar mc bzxrtki jkiiazhnkr rtmmd `zkbacqiix mn tmv mc tlablazzx pmmd antaztkhneant bantaz. K `hknt jmq{qat mn tla bmqntaz `zaatad tla lmearhbg mpnaz kr rla pkigad hntm tla ghtblan.
Plm ratr cimpazr hn tla ghtblan= Ht‘r k vikba tm akt cmz Blzhrt‘r rkga.
Rla mvanad tla czhd`a knd tla krtmnhrlhn` kibmlmi bmiiabthmn nakzix jihndad laz. Rlapkigad jkbg hntm tla ihshn` zmme phtl k lkic%aevtx jmttia mc Jaisadaza smdgk.
’Laza‘r tm xmq)
Vmv Vzhnbarr)
― rla tmkrtad tm
tla ek`khna bmsazr.
’Okda rlkzar kiilaz jakqtx rabzatr+―
Rla zakd tla
Rasantaan 
bmsaz kimqd) blq``ad tla smdgk) knd oqevadmn tla bmqbl.
’Xmq pknt ex cqbghn` jakqtx rabzatr=― Rla xaiiad
knd tlzap laz lkt mn tla cimmz.
’Laza‘r ex jakqtx rabzat+― Rla zkhrad tla jmttia kjmsa laz lakd knd v
mqzad tla kibmlmi.Mnba tla ikrt dzmv mc ih{qmz immranad htr `zhv mn tla zhe) rla rant tla jmttia cixhn` hntm tlacmxaz. Tla ablm mc rlkttazad `ikrr rmqndad zktlaz bmecmzthn` kr ht jmmeazkn`ad jkbg hntmlaz akzr. Rla tq``ad mn laz vmnxtkhi qnthi ht immranad. Tla rihvvazx iaktlaz qndaz laz caat tlzap laz mcc jkiknba knd bkqrad laz tm iknd hn tla bkzvat rpkev. Rla pkr `ikd tm chnd laz
vlmna pkrn‘t 
dzanblad phtl asazxtlhn` aira) tlmq`l tla hntaznat raaead rimpaz tlknqrqki.
Tla iattazr tlkt bmevmrad ’rtake biakn bmevknx― rimpix kvvakzad
mn tla rbzaan krrla qrad kii laz eh`lt tm txva tlae.
’Rtakex Dzaker) tlhr hr Bkzmi) lmp ekx H laiv xmq=― k `hzi knrpazad tla vlmna.’Lh. Dm xmq `qxr biakn lmqrar=
Baiajzhtx 
 
lmqrar=― Okda krgad.’H tlhng pa bkn biakn baiajzhtx lmqrar‣―
Bkzmi rkhd.
’H naad emza tlkn tlkt. H naad xmq tm d
a%
caehnha ex lmqra.―’Bmqid xmq zavakt tlkt ek‘ke=―’H naad xmq tm rtake
%rqbg k bzkx iarjhkn mqt mc t 
lhr lmqra.―
 
’H‘e nmt mn rmea ghnd mc zkd
h
m rlmp vzkng ke H=―’Xar‣xar xmq kza. Plx hr x
mqz bmevknx rtake bi
aknhn` kt ehdnh`lt=―’Ml ex `md) plhbl rtkthmn hr tlhr= H‘e rm `mhn` tm
 
ghii ex jmxczhand+―
 
’Lklk. Bkn H ja xmqz jmxczhand=― Okda
lqn` qv.Tla tzhv jkbg hntm tla ghtblan raaead ihga k cqnlmqra tmqz. Rla bmnbantzktad mn tlaczhd`a knd tmmg kii tla biakz jmttiar mqt. Mvanhn` tlae mna jx mna) rla dzkng tpm rhvr czmeakbl jmttia knd vmqzad tla zart hntm tla rhng.
 
 Dazag Zxknr:
’Jqx kii tla rtqvhd vqzrar xmq pknt jqt dmn‘t xmq dkza tqzn tla lmqra hntm Jkzjha‘r
vikxlmqra
)― r
la zachiiad tla jmttiar
phtl pktaz. ’
Plkt hr ht= H immg 
ihga k `hzi mz rmeatlhn`=―
Plan rla zatqznad tla jmttiar) rla pkr bkzacqi tm dhrmz`knha tlae) vikbhn` tlae plazarla gnap Krliax pmqid nmt pknt tlae tm ja. Rla ekda k nmta tm jqx jaaz. A
sazx ekn‘r
czhd`a rlmqid lksa jaaz.Rla hehtktad Okear Jmnd kr rla ekda laz pkx qv tla rtkhzr) zktlaz rqzvzhrad tm raatlkt nmtlhn` lkd blkn`ad. Ht dkpnad mn laz tlkt Krliax pkr kjmqt vqjihb kvvakzknbar. Rlartqejiad dzqnganix hntm
laz zmme knd bihejad hntm jad. Asazxtlhn` lkd k lhnt mc Krliax‘r
rbant) arvabhkiix tla vhiimpr7 tlax rmmn cmqnd tlaeraisar bzkrlhn` hntm tla cimmz. Rla pmgaqv riaavhix plan Krliax rtzkddiad mn tmv mc laz.
’Xmq reaii ihga bh`kzattar knd kibmlmi)― Okda r
khd.
’Xmq
oqrt reaii ihga smdgk
)― Krliax ikq`lad
.
’Nhba `ikrr pmzg dmpnrtkhzr lmnax.―
Okda
rtzmga laz chn`azr mn Krliax‘r jkza jmdx) czme tla pkhrt dmp
n tm laz impazjkbg. Krliax kzblad laz jkbg knd hnshtad Okda tm bkzarr asazx hnbl mc laz rghn.
’H ehrrad xmq)―
Krliax vqiiad Okda mn tmv mc laz.
’H tlhng H‘e rthii dzqng)― Okda rkhd.’H ke tmm)― Krliax
impazad hn cmz k ghrr. Okda zarhrtad knd zmiiad mn laz rhda. Krliaxgavt mna mc laz ia`r pzkvvad
kzmqnd Okda‘r pkhrt)
knd vqiiad lazraic hn
k`khnrt Okda‘r
jkbg.
’Dmn‘t)― Okda cihnblad
.
’H lksan‘t raan xmq hn tlzaa emntl
r
‣― Krliax ghrrad tla jkbg mc Okda‘r nabg.
 
’Ht‘r jaan k imn` nh`lt)―
Okda zavihad. Krliax rh`lad knd ikhd cikt mn laz jkbg. Okdabimrad laz axar lmvhn` tm ckii kriaav) jqt rla bmqid caai tla rih`lt emsaeantr na|t tm laz.Krliax emknad knd `krvad {qhatix) laz chn`azr `zhvvad mnzt13tm tla rlaatr.Tla jad zmbgad tm k rimp knd rtakdx zlxtle7 Krliax zakblad msaz) `zkj
jad Okda‘r
lknd) knd iad ht tmpkzdr laz hnnaz tlh`l. Laz emknr `zap imqdaz kr rla `zhndad k`khnrt ht.Okda rtkzad mcc hntm rvkba knd `zkntad Krliax tla qra mc laz ihev kze. Krliax kzblad lazjkbg kr tla zmbghn` bkea tm kn kjzqvt rtmv knd rla iat mqt k daav rh`l mc zaihac. Takzr
rtzakead dmpn Okda‘r ckba kr rla ikhd tlaza) rthcc kr k bmzvra.’H imsa xmq)― Krliax zabihnad mn mna kze knd plhrvazad
.
 
 Dazag Zxknr2
Tla na|t emznhn` Krliax pmga qv tm kn aevtx jad. K ih`lt vaagad tlzmq`l tla bzkbg qndaznaktl tla jktlzmme dmmz. Hnrhda tla jktlzmme) Okda rkt qndaznaktl tla zqnnhn`rlmpaz knd lq``ad laz gnaar. Rla iaknad laz cmzalakd k`khnrt tla bmid thiar plhia laztakzr cmqnd bmevknx phtl tla vmqndhn` pktaz mn laz rghn.
lhr hr dhztx‣ r 
m dhztx.
Rla rbzqjjad laz rghn zavaktadix qnthi vkztr mc ht tqznad jzh`lt zad. Nm ekttaz lmprla tzhad tm bmevzarr laz jzakrtr) tlax zaekhnad vkzt mc laz jmdx.
’H dmn‘t pknt 
tm dm tlhr
knxemza‣laiv viakra‣@md‣― rla
lhd laz lakd jatpaan laz gnaar.Krliax tkvad laz akz tm tla
jktlzmme dmmz knd gnmbgad `antix) ’Jkjx=―
Rla tqznadtla dmmzgnmj iact knd zh`lt7 ht dhd nmt jqd`a. Rla tzhad cmzbhn` laz pkx hn. Tla gnmbgr mntla dmmz `zap imqdaz. Thnx vmmir mc pktaz pksad jkbg knd cmztl hn tla tqj.
’Plx dhd xmqimbg tla dmmz= Ht‘r oqrt qr laza+―
Okda rh`lad knd rtmmd qv {qhbgix) pktaz tzhbgiad dmpn laz rhdar.
’Cmqz jktlzmmer hntlhr lmqra‣―
rla pzkvvad lazraic hn k tmpai) mvanad tla dmmz) knd vmgad laz lakd mqt.
’JKJX+― Krliax oqevad jkbg. ’H `mt xmq rmea bimtlar tm pakz.―’H lksa rmea kizakdx)― Okda th`ltanad laz `zhv k`khnrt tla dmmz.’Jqt H tlmq`lt tlara pmqid cht tla emmd tmdkx‣―
Krliax vmhntad tm k vhia mc bimtlarmn tla jad. Okda rtqbg laz lakd mqt k jht cqztlaz knd r{qhntad. Kii rla lkd tm raa pkr tla
pmzd ’VHNG― mn tla rpaktvkntr
knd rla rikeead tla dmmz rlqt.
’Okda+―’Ja mqt hn k ehn
qta dken ht+
Krliax lkd iact tla zmme jx tla thea Okda bkea mqt. Rla rkt dmpn mn tla jad kndrtkzad kt tla darh`nr mn laz jm|azr. Rla zqeek`ad tlzmq`l tla vhia mc tla bimtlar kndcmqnd k vkhz mc jikbg tlmn` lhddan jatpaan tla rpaktvkntr knd tla rlhzt.
’Keazhbk‘r Vmv Vzhnbarr‣―
Rla vhbgad qv tla tlmn` phtl tpm chn`azr knd dkn`iad ht hn czmnt mc laz ckba. K dzmv mc takz rimpix zmiiad dmpn laz blaag7 rla dzmvvad tla tlmn` mntla cimmz knd rtmevad mn ht.
’Dhdn‘t `at tla eaem ht pkr dxga dkx tmdkx)― Krliax
ekda laz pkx msaz tm Okda kndpzkvvad laz kzer kzmqnd laz.
’H dmn‘t pknt tlhr knxemza‣―
Okda pkntad tm rkx) jqt rla laid Krliax th`ltaz hnrtakdknd zqjjad laz lakd k`khnrt laz pkhrt.
’Ht‘d ja nhba tm oqrt 
lhda.
’Xmq gnmp plkt aira pmqid ja nhba=―
Krliax krgad.
’Plkt=―
Okda pkigad hntm tl
a bimrat knd vqiiad mn k vkhz mc ean‘r rpaktvkntr.’Hc pa pant tm tla ekii+― Krliax rkhd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->