Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
36Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kitab Tauhid Mama Amilin (Abdul Jabbar)

Kitab Tauhid Mama Amilin (Abdul Jabbar)

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,593|Likes:
Published by iwa_kartiwa2007
KITAB TAUHID MAMA AMILIN (ABDUL JABBAR)
KITAB TAUHID MAMA AMILIN (ABDUL JABBAR)

More info:

Published by: iwa_kartiwa2007 on Feb 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2015

pdf

text

original

 
KITAB TAOHID
H. AMILIN ABDUL JABBAR 
PanerbitTeu acan ayaCover DesaenIwa KartiwaCetakan kaI, Januari 2010 (Muharam 1431)Hak Cipta Kangungan Alloh Ta’alahttp://kumpulanebookislamgratis.blogspot.com/
Kitab Taohid
Laesa kamisylihi syaeun “Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Ta’ala mah Saperkara oge”.
1
 
CARIOS PANGATEUR 
Assalamu’alaikum War. WabDzat Alloh Ta’ala hanteu tiasa ku urang di contokeun jeung sifat-sifat mahluknakusabab sakabeh sifat-sifat eta ciptaan nana sareng kagungan nana ku kitu teu aya perkara naon bae atawa misil naon bae anu bisa nyaruan atawa ngamisilkeun sababsakabeh perkara eta mahlukna (ciptaan nana). Alloh atos ngadawuh dina Al Qur’an
dina surat Asy Syuraa ayat 11
 

 

 

 
Laesa kamisylihi syaeun“Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat AllohTa’ala mah Saperkara oge”.
Kumargi kitu sakur anu manganut Islam kudu to’at ka Dzat Alloh Ta’ala didawuhkeun dina surat Al Baqarah ayat
Wabudulloha Walatusriku Bihi Sae’an“Jeung maraneh kabeh ulah nyarieun babandingannana anunyarupakeun ka Dzat Anjeuna saperkara oge.”
Deui didawuhkeun dina surat An Nahl ayat 74

 

 

 

 

 

 

 

 

Fala tadhribu lillahi amsyala innalloha ya’lamu wa antumlatu’lamun“Mangka poma ulah nyarieun misil maraneh kabeh ka Dzat  Alloh karana saenyana ari Alloh eta anu uninga jeung armaraneh kabeh hanteu nyaraho.”
Atuh kumaha pibisaeun nyieun misil atawa conto kana perkara anuhanteu nyaho ?...kumargi kitu boh itikod, boh ucapan, boh kalakuan sareng seueurkeneh anu matak jadi musyrik. Ieu mah sakadar panggeuing atawaparingatan ka jalma-jalma anu ngamaksud ninggalkeun perkara anumatak jadi kamusyrikan ka Dzat Alloh Ta’ala.Karana ari musyrik eta parantos didawuhkeun dina surat An Nisa ayat48 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Innalloha la yaqfiru an yusyroka bihi wa yaqfiruma dunadalika liman yasau wa man yusrik billahi faqodiftaro isyma‘adhima“Saenyana Alloh Ta’ala moal ngahampura kanu sok nyieunconto-conto nyarupakeun ka Dzat Anjeuna jeung barisngahampura kanu salian tiperkara anu kitu mah kasaha bae
Kitab Taohid
Laesa kamisylihi syaeun “Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Ta’ala mah Saperkara oge”.
2
 
anu dikersakeun jeung sing saha anu sok nyonto-nyontokeunnyasamaan ka Alloh Ta’ala mangka nyata migawe dosa anukacida gedena.”
Anu NyusunIwa KartiwaMukadimah
Audzubillahiminas syaitonirrozim

 

 


Ari satiap jalma anu iman jeung Islam dina pamadeganana estu sok mayunkeunkayakinan, moal kersa udar tina hal anu alus komo ieu masalah hirup ku melip dialamdunya seueur halangan rintangan, ujian cobaan silih gunta ganti lamun pikeun jalma anuiman tur Taohid ka Alloh SWT moal gimbir sanajan peurih atina, sanajan loba benturansaba pikeun jalma anu iman bisa tahan bantingan ku margi apal perlindungan, sadayanakagungan Alloh jeung tetep tara leupas tina aturan Alloh SWT.Koncina nyaeta kalimah Taohid “Audzu billahi minas syaetonir rozim hartosna” abdi nyalindung ka Alloh SWT tina panggoda syetan anu ngarajam”Datang pertarosan “nyalindung ka Alloh teh kana naonana ? nyalindung ka Alloh SWTnyaeta nyalindung kana rahmatna, aturana tegesna kana pertulunganana.Maksuna sanajan loba anu ngahina, moyok, mitnah, eta panghina teh henteu matak jadikanyeunyeurian sanajan nyeurimah aya da manusa bisaa, tapi hanteu teras terasannyeuri sabab apal resepna
Qul qullu min ‘indillah “ 
hartosna
”Ucapkeun’ sakabeh-kabeh ti Alloh nu Alloh” 
Jalma anu bisa nyalindung nyaeta jalma anu sadar sabab dimana aya panyaci, panghina,ngaledek moyok tara dilawan saruana sabab ngarti eta teh sabenerna nu mitnah, moyok, jeung sabangsana geuning sacara hanteu langsung nanyakeun kana jiwa urang “saha pangeran Anjeun”
“Man Robbuka “ 
mun di hina di poyok ngajawab Alloh SWT pasti moal saruana komohayang males kanyeuri kunu leuwih nyeuri.Jadi jalma Iman jeung Islam jiwana di pake nyalindung kana Aturan AllohTa’ala. Dimana loba jalma anu aral pedah ku panghina moyok panyaci eta teh jalma anungaku pangeran Alloh SWT mung sabatas dina omongannana wungkul. Atuh moal bisangajawab pertanyaan tadi
“saha pangeran Anjeun”
mun ngahina dilawan ngahina deui,aya anu moyok dilawan ku poyokan deui berarti pangeran teh dendam lain Alloh.Urang nyalindung ka Alloh sing apal jawaban datang hujan geus sayogi payung,datang panas geus sayogi payung, bisa ngiuhan tina perkara anu hanteu di pikaharep kuurang jeung cocok aturan. Minangka ka hujan, panas, teh ujian ti Alloh mun teu bisangajawab berarti kahujanan, kapanasan, oh jadi baturna syetan sabab teu bisanyalindung. Alloh Ta’ala ngadawuh dina surat An Nahl ayat 98 :

 

 

 

 

 

 

 
“Faida koro’tal Qur’ana fastaid billahi minas syaetoni rozim” 
Hartosna
“mangka dimana rek maca Qur’an keur maca qur’an atawa geus macaqur’an manka prak geura nyalindung ka Alloh tina panggoda Syetan anu ngarajam” 
Kitab Taohid
Laesa kamisylihi syaeun “Hanteu aya pikeun contona atawa misilna ka Dzat Alloh Ta’ala mah Saperkara oge”.
3

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
RaditWeh liked this
Jack Tingkir added this note
Kang nyuhunkeun idzin kangge ngadownload...hatur nuhun
Agisna Pratama added this note
kitab ini hanya untuk orang orang yang berakal dan berfikir
1 thousand reads
1 hundred reads
Kang Ade liked this
Nurcahyanto Nc added this note
Subhanallah...
Darklanz Revstiec Sevenfoldfans liked this
Satria Pratama liked this
Andan Adi Satriawan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->