Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Odsiarczanie akumulatora kwasowo-ołowiowego

Odsiarczanie akumulatora kwasowo-ołowiowego

Ratings: (0)|Views: 3,906 |Likes:
Published by Bartosz

More info:

Published by: Bartosz on Feb 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2010

pdf

text

original

 
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
W
URZĄD
PATENTOWY
PRL
OPIS
PATENTOWY
Patentdodatkowydo
patentu
nr
Zgłoszono:
14.12.1970
(P.
144
976)
Pierwszeństwo:
Zgłoszenieogłoszono:
30.11.1972
Opis
patentowy
opublikowano:
10.02.1975
71970
KI.
21k9,31/00
MKP
HOlm
31/00
rftf
ilSLIOTEKAl
t
Twórcy
wynalazku:
Wojciech
Klimecki,Leokadia
PacykUprawniony
z
patentu:
Politechnika
Częstochowska,
Częstochowa
(Polska)
Sposóbodsiarczaniania
akumulatorów
ołowiowych
i
Przedmiotem
wynalazku
jest
spobodsiarczaniania
akumulatorówołowiowych,
które
utraciły
swoją
po¬
jemność
w
wyniku
eksploatacji
lub
na
skutek
upływu
czasu
W
napełnionymroztworem
kwasusiarkowego
aku¬
mulatorze
ołowiowym,
na
powierzchni
masyczynnej
elektrod,
osadzasię
trudno
rozpuszczalny
siarczan'
oło-
wiawy.
Siarczan
ten
zmniejsza
powierzchnię
czynną
elektrodakumulatora,
obniżając
tym
samymjego
po¬
jemność.
Dotychczasowy
sposób
odsiarczaniania
akumulatorówołowiowych
ogranicza
się
do
okresowejwymiany
elek¬
trolitu,którym
jest
również
wodny
roztwór
kwasu
siarkowego.
Zasiarczaniony
akumulator,pousunięciu
dotychcza¬
sowego
elektrolitu,
uczesię
wodą
destylowaną,
a
następnie
napełnia
się
uprzednioprzygotowanym
roz¬
tworem
kwasu
siarkowego
i
ponownie
ładuje.
Znany
jest
również
sposób
odsiarczaniania
przez
do¬
daniedo
elektrolitu
znajdującego
się
wzasiarczanio-
nym
akumulatorze,roztworu
wodnego
soli
dwusodo-
wejkwasuetylen
odwuaminoczterooctowego,
zawierają¬
cego
rozpuszczone
sole:
azotan
kadmu,
chlorek
glinu,
siarczan
sodu
i
glutaminian
sodu.
Roztwór
ten
o
pH
=
2,62
stosujesię
jako
dodatek
do
elektrolitu
akumulatorów
ołowiowych
w
.ilości
2—3%
objętościowych.
Niedogodnością
tego
sposobu
jest
mała
szybkość
reakcji
wymianyjonówkadmu
i
glinu,
zawartychw
elektrolicie,
zjonami
owiawymi,zawartymi
w
siar-
10
20
2530
czanieowiawym,
osadzonym
na
płytach
akumulatora.
Mała
szybkość
reakcji
jest
spowodowana
niskim
stęże¬
niemsubstratów
w
roztworze.
Stężenia
wdodawanym
roztworze
wynoszą
dla
soli
dwusodowej
kwasu
etylenod
wuaminoczterooctowego
0,2%,
dlaazotanu
kadmu
0,2%
i
dlachlorku
glinu
0,02%.
Stężenie
wymienionychskładników
jest
pro¬
porcjonalnie
mniejsze
wkwasiesiarkawymzawartymwakumulatorze,
gdyż
roztwórodsiarczaniający
wpro¬
wadza
się
jako
dodatek
w
ilości
3%
objętościowych.Dodanieroztworuzawierającego
l
dwusodową
kwa¬
su
etyienodwuaminoczterooctowego,azotankadmu
i
chlorekglinu
oraz
powtarzanie
cykli
ładowania
i
wy¬
ładowywania,
nie
powoduje
skutecznego
wzrostu
po¬
jemności
akumulatora,
dlatego
że
trwałość
powstałych
związków
kwasu
dwuaminoczterooctowego
zdwuwar-
tościowymi
jonami
metaliciężkich,
maleje
wrazz
obniżaniem
pH
roztworu.
Kwassiarkowy,
znajdujący
się
w
zasiarczanionymakumulatorze,
ma
wysoką
kwa¬
sowość,
bardzo
niskie
pH,
w
wyniku
tego
reakcja
pow¬
stawania
trwałego
związku
jonuowiu
dwuwartościo-
wegó
z
solami
kwasu
dwimminoczteroactoiwego
kadmu
i
glinu,
w
tych
warunkach
przebiega
z
bardzo
małą
wydajnością.
Celem
wynalazku
jest
zwiększenieskuteczności
od¬
siarczaniania
iuzyskanie
dużego
wzrostu
pojemności
zasiarczanionegoakumulatora,który
na
skutek
utraty
swejpierwotnej
pojemności,
nienadaje
się
do
użytko¬
wania.
W
odsiarczanianymakumulatorze
powstaje
na
miejscesiarczanu
ołowiawego
inny
siarczan,
którego

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->