Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Barbu Delavrancea_

Barbu Delavrancea_

Ratings: (0)|Views: 220|Likes:
Published by Joe Clemons

More info:

Published by: Joe Clemons on Feb 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Textele au fost reproduse dup[: Barbu Delavrancea,
Opere
, volumele I =i II. Edi\ie ]ngrijit[, studiu introductiv, note=i variante, glosar =i bibliografie de Emilia +t. Milicescu, Editu-ra pentru literatur[, Bucure=ti 1965 =i Barbu Delavran-cea,
 Apus de soare
, Casa de editur[ Litera, Chi=in[u, 1996.Au fost f[cute o seam[ de redact[ri ]n consens cu normeleortografice ]n vigoare.
CZU 859.0–31D 28Coperta:
 Isai C`rmu
ISBN 9975-74-043-X © «LITERA», 1997
NOT{ ASUPRA EDI|IEI
 
 }
1858
2 aprilie
Se na=te viitorul scriitor Barbu Delavrancea, ]n mahalaua De-lea Nou[ din Bucure=ti, pe strada Vergului, nr. 166, ]n familia lui +tefanTudoric[ Albu, starostele c[ru\a=ilor care transportau cereale la scheleledin Giurgiu =i Olteni\a.1866Barbu e ]nscris la +coala sucursal[ nr. 4 din “Coloarea Neagr[, direct]n clasa a II-a, deoarece c[p[tase primele no\iuni =colare anterior, cudasc[lul Ion Pestreanu de la biserica Sf. Gheorghe Nou.Institutorul Spiridon Danielescu adaug[ la prenumele tat[lui sufixul-escu”, =i astfel viitorul scriitor poart[ numele Barbu +tef[nescu.1867Se ]nscrie ]n clasa a III-a la +coala domneasc[ de la Maidanul Dulapu-lui, unde cunoa=te pe profesorul Ion Vucitescu, prototipul eroului dinnuvela
 Domnul Vucea
.1870Devine elev ]n clasa I-a la Gimnaziul Gh. Laz[r din Bucure=ti, undefrecventeaz[ numai un trimestru.
1 decembrie
Se transfer[ la liceul Sf. Sava.1877
9 iunie
Debuteaz[ ]n ziarul
 România liber[
, cu poezia patriotic[
Stan\e
,semnat[ Barbu. Dup[ absolvirea liceului Sf. Sava, devine student alFacult[\ii de drept din Bucure=ti.1878Public[ prima plachet[ de versuri
Poiana lung[
, semnat[ Barbu. }ncepes[ lucreze ]n redac\ia ziarului
 România liber[
.1880Semneaz[ ]n
 România liber[
cu pseudonimul Argus.1882}=i ia licen\a ]n drept, cu teza
Pedeapsa, natura =i ]nsu=irile ei
.Cu ajutorul familiei Verghy, al fratelui s[u, avocatul Nicu +tef[nescu, =ial ziarului
 România liber[
, pleac[ la Paris, pentru preg[tirea doctoratu-lui ]n drept.1884Spre sfâr=itul anului se ]ntoarce ]n \ar[, f[r[ a-=i fi luat doctoratul ]ndrept, dar cu o solid[ =i vast[ cultur[ literar-artistic[.Se ]nscrie la baroul Ilfov.Reia colaborarea la
 România liber[
.Ia numele literar de Barbu Delavrancea.
TABEL CRONOLOGIC

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dan liked this
Dan liked this
dana_tanasie liked this
Crina liked this
novaimage2004 liked this
vasiletripon liked this
bella17 liked this
ghioc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->