Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
57Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ion Pillat

Ion Pillat

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 4,483|Likes:
Published by Joe Clemons

More info:

Published by: Joe Clemons on Feb 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2014

pdf

text

original

 
 
BIBLIOTECA
 
ªCOLARULUI
LITERA
CHIªINÃU 1998
Ion
PILLAT
LIMPEZIMI
 
NOT{ ASUPRA EDI|IEI
Textele din aceast[ antologie au fost reproduse dup[ volumele:Ion Pillat.
Poezii
, colec\ia BPT, 2 vol., antologie de DinuPillat, Editura pentru literatur[, Bucure=ti, 1967;Ion Pillat.
Opere
, 3 vol., edi\ie ]ngrijit[ de Cornelia Pillat,Editura Eminescu, Bucure=ti, 1985.}n carte a fost p[strat[, par\ial, ortografia autorului.
Coperta:
Isai C`rmu
ISBN9975-904-93-9 © «LITERA», 1997CZU 859.0-1P 65
 
TABEL CRONOLOGIC
1891La 31 martie, ]n casa ]nchiriat[ pe atunci de p[rin\ii s[i ]nBucure=ti, str. Doroban\i nr. 6, se na=te Ion Pillat. Pil[te=tii,de veche ob`r=ie r[ze=easc[, cu vatra satului de ba=tin[ la Dr[ceni,pe malul Prutului, ]n jude\ul F[lciu, num[r[ ]n decursul timpu-lui mai multe genera\ii de boieri de \ar[, g[sindu-se pomeni\i caatare ]n
Descriptio Moldaviae
de Dimitrie Cantemir. Tat[l, IonN. Pillat, a dus o existen\[ de rentier, ca mo=ier =i parlamentar.Mama, Maria, n[scut[ Br[tianu, a fost a doua fiic[, ]n ordineav`rstei, a lui Ion C. Br[tianu.1901Ia examenul de absolvire a claselor elementare, la =coala pri-mar[ nr. l din Pite=ti, ca elev preg[tit ]n particular.1905Sf`r=e=te ultima clas[ a cursului inferior de liceu la colegiul"Sf. Sava” din Bucure=ti, dup[ ce f[cuse primele trei clase caelev particular. Mama ]l ia ]mpreun[ cu ceilal\i doi copii maimici (sora: Pia =i fratele: Niculae) la Paris, pentru ca s[ ]=ides[v`r=easc[ acolo studiile. B[iatul urmeaz[ ca elev extern laliceul "Henry IV”. Cu prilejul unei excursii, vizit`nd catedraladin Chartres, are revela\ia artei gotice, moment de emo\ie sem-nificativ[, c[ruia i se datore=te compunerea primei poezii (
}ncatedral[
).1909Ia bacalaureatul. Profesorul de compozi\ie francez[, pl[cut im-presionat de teza candidatului Ion Pillat, se intereseaz[ de pla-nurile de viitor ale acestuia, r[m`n`nd surprins la auzulr[spunsului: "Geologia”.}ntrerupe un an =ederea la Paris, pentru a presta ]n \ar[ servi-ciul militar, la Regimentul 2 artilerie grea.191ORe]ntors la Paris, se ]nscrie ca student la Sorbona, unde are s[urmeze ]n principal Istoria =i Geografia, f[c`nd paralel =i Dreptul.

Activity (57)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
McLanzie Joshua liked this
Madalina Tomescu liked this
Mita Yo liked this
Valentin Stoica liked this
Alina Daniela liked this
Vreaucarte1996 liked this
Gabi Mitu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->