Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
53Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista Cosmos Nr 11

Revista Cosmos Nr 11

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 665|Likes:
Published by molsim

More info:

Published by: molsim on Feb 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2014

pdf

text

original

 
Misterul  Feminin 
 
O declaraţie istorică
 
ANUL II. NR.11 - IUNIE 2008, 24 PAGINI - PREŢ: 2,5 LEI
REVISTĂ LUNARĂ DE TERAPII ŞI SPIRITUALITATE
Tăria  geto-dacilor 
 
 Promovăm  România 
 
Anul II, Număr
 
ul 11 • Iunie 2008
PAGINA2
C O S M O S
EDITORIAL
 Iată-ne ajunşi dragi români la al 11-leanumăr al revistei noastre... Cifră mistică prin excelenţă, 11 decide în multe privinţe.Trebuie să vă spun că într-un fel sau altul,acest număr a însemnat pentru mine, de-alungul anilor, borna kilometrică anorocului. Se poate spune că atunci când eşti în dificultate energia numărului 11 vine şi te ajută. Pentru că 11 este numărul  simbolic al luptei dintre Bine şi rău...
Pornită în vara anului trecut cu o serie întreagă dedificultăţi majore, această revistă a reuşit să răzbată timpde un an de zile, printre poveri individuale greu deimaginat ale redactorilor. Poate o să spuneţi că scriemdespre noi ca să ne lăudăm. Veţi vedea că nu este delocaşa şi sper să înţelegeţi mesajul profund al acestuieditorial.
O speranţă pentru români
Atunci când a apărut revista Cosmos, în vara anuluitrecut, lumea pasionată de paranormal din România aavut o şansă de a cunoaşte Adevărul. Aşa s-a pornit şirulde dezvăluiri şi de terapii sufleteşti şi de alte feluri, atâtde necesare vouă. Număr de număr v-am oferitinformaţii pe care nu le-aţi găsit nicăieri în altă parte şiîn afară de asta, aţi observat că am tras de fiecare datăsemnale de alarmă pentru trezirea voastră spirituală,arătând cine sunt cei care vor să vă ţină pe mai departeîn necunoaştere, ca să vă controleze în continuare. Mulţicititori, sute de români ne-au scris şi telefonat în toateaceste luni din urmă, să ne felicite, să ne încurajeze săscriem mai mult despre Adevăr, să mergem mai departe, pentru că publicaţia Cosmos a devenit revista voastră desuflet. Desigur, au fost şi unii slujitori ai întunericului,aflaţi în diferite posturi şi funcţii, care ne-au boicotat,ne-au ameninţat şi care au încercat să ne saboteze,crezând că ne vom speria şi poate nu vom mai scoateaceastă revistă atât de dragă vouă. Noi nu ne-am oprit,chiar dacă grupuri de interese au lucrat energeticîmpotriva noastră şi a revistei, pentru a ne stopa.Evident, în asemenea condiţii, revista Cosmos aîntâmpinat dificultăţi financiare foarte mari şiacelaşi lucru se întîmplă şi în acest moment, cândcitiţi rândurile de faţă. Echipa redacţională nu a fostcruţată nici ea, fiecare redactor fiind ţinta unor atacuri psi şi de magie neagră.Totuşi, nici unul dintre membrii redacţiei nu s-alăsat şi, suportând boli grele – un redactor a trăitaproape la limita comei diabetice provocate deatacuri de magie neagră! Da, există şi aşa ceva! – aumers mai departe, din dorinţa nestrămutată de a văaduce mesaje de la Zamolxe, de la alte entităţi careocrotesc România şi luptă alături de noi pentru aopri răul care proliferează de 18 ani în ţara asta. Custări de greaţă aproape insuportabile şi cu dureri decap provocate de atacurile psi, cu lipsuri materialeşi financiare personale (căci întunecaţii lucrau întretimp ca să nu avem banii necesari), cu scandaluri provocate de alţii pentru a ne compromite şi pentrua băga zâzanie între redactori şi altele şi altele,redactorii acestei publicaţii pe care aţi îndrăgit-oatât de mult şi-au sacrificat sănătatea, banii şitimpul, pentru a se pune în slujba Adevărului şiBinelui, iar eu am făcut la fel. De ce? Pentru cămisiunea noastră şi dorinţa noastră cea mai mare,care s-a născut din iubirea de semeni, este aceea dea vă aduce cunoaşterea Adevărului. Precum spuneaIisus: ”Cunoaşteţi Adevărul şi Adevărul vă va faceliberi”. Aceste eforturi şi sacrificii ale noastre au trezit în peste 8 milioane de români – căci revista se xeroxează însute de oraşe şi orăşele din România după ce estecumpărată – speranţa că SE POATE!!!
”Omul bun şi Pomul copt”
Aşa spune şi cântecul ştiut de majoritatea românilor.”Omul bun şi pomu copt/ hai, măi dorule hai/ ăştia n-or avut noroc/ da’ hai, măi dorule, hai...”. Spuneam degreutăţile cu care echipa redacţională şi revista s-auconfruntat. Este evident căfiecare om ar vrea maiîntâi să-şi asigure lui însuşicele necesare vieţii, pentrua se putea descurca.Dorinţa aceasta omanifestă toţi oamenii dinlume, de la cel mai sărac până la marii bogaţi ailumii. Este ceva firesc înnatura fiinţei umane. Numai că dacă oamenii îşivăd doar propriul interes,atunci nimic bun nu seîntâmplă. Confruntându-secu lipsurile materiale şifinanciare amintite, echiparevistei Cosmos – membriiei, s-au gândit la voi, lacopiii voştri, la lacrimilevoastre, la nevoile pe carele aveţi, la greutăţile pecare le întâmpinaţi zi de zi,fiecare acolo unde văaflaţi. O parte dintre noi am răspuns cititorilor, stândaproape zilnic cu orele pe telefoane, pe banii noştri,ajutând aici, alinând colo, ajutând dincolo cu untratament sau un sfat sau prin implicare directă, primindtoate problemele oamenilor - semenii noştri – curăbdare, obosiţi uneori, alteori fără bani sau cu o brumăde mâncare în casă, însă am ţinut fruntea sus, pentru căaşa ne-au învăţat strămoşii noştri dacii, să ţinem frunteasus, către Dumnezeu.De cealaltă parte întunecaţii şi slugile lor ne-au luat înrâs pe la unele televiziuni, încercând să ridiculizezerevista Cosmos. Nu le convine că ne-am apucat trezim neamul nostru lăsat în grija bunului Zamolxe.Aceşti întunecaţi, printr-un grup de interese, au lovitîntr-o mână de oameni, redactorii revistei noastre, ca sănu mai scrie şi publicaţia să nu mai apară. Oare cine ştiecât au suferit aceşti redactori care luptă pentru neamulromânesc, pentru Lumină, Adevăr şi Iubire? Oare câţiştiu că aceşti oameni care realizează revista Cosmos numai au o viaţă a lor tihnită? Nu i-a obligat nimeni să facăasta şi cu toate astea au făcut-o, din iubire pentru voitoţi. Au făcut-o din Omenie, pentru că dacă ar fi să parafrazăm un slogan de la revoluţia din 1989, am spuneaşa: Omenia salvează România!Ce înseamnă a fi omenos? Înseamnă să fi alături desemenul tău când are necazuri, să-i ştergi lacrima de peobraz, să-l îmbrăţişezi când e trist şi în nevoie, să-i dai o bucată de pâine, o haină sau nişte bani dacă arenevoie şi-ţi cere, să-i dai o farfurie de mâncare şi un pat pe care să se odihnească, dacă nu are un adăpost,să-l ajuţi cu tot ce poţi, ori să-l asculţi răbdător şi cucompasiune atunci când îţi spune necazul său, dar mai presus de toate să-l iubeşti, căci este fratele tău,sora ta, prietenul tău... Ţi-a greşit un prieten? Te-aşocat printr-o purtare ciudată? Te-a ofensat sau aţipat la tine? Iartă-l şi iubeşte-l, nu se ştie când veiavea nevoie de el să te ajute, căci roata se învârtemereu, apoi şi Creatorul te va ajuta pe tine. Dar  pentru cei care slujesc întunericul şi au trădatLumina şi Iubirea Creatorului, să nu aveţi decât detaşareşi Iubire imparţială. Amintiţi-vă întotdeauna că nimic nurămâne neplătit în catastiful Creatorului! Cei care nu-şimănâncă Omenia pentru o sacoşă de bani sau pentrunişte deşarte privilegii sunt mai de preţ pentruDumnezeu decât cel mai strălucitor diamant în ochiiunui cerşetor murdar şi zdrenţăros.
Căci Omenia este un har mai mare decât  puterea de a vindeca suflete şi destine!
 
Omenia esteun Har!
Contele Incappucciato
 
C O S M O S
PAGINA3
Anul II, Numărul 11 • Iuni
 
e 20
 
08
GÂNDURI PENTRU ROMÂNIA
 
PromovămRomânia
Redacţia
 Ne propunem ca începând cu acest număr să ne ocupămconcret de unele aspecte care formează stratul spiritual-cultural al neamului nostru românesc.În acest fel tragemun semnal de alarmă şi în acelaşi timp vă chemăm şi pe fiecare dintre voi, cei ce citiţi aceste rânduri, să vă gândiţi  foarte serios la ce mai rămâne în urma noastră, dacă vom fi indiferenţi.
De ce spunem indiferenţi? Toate aşezămintele străvechi, cum este şi celde la Sarmisegetuza, constituie obiective incluse în circuitul patrimoniuluiinternaţional, deci ele ar trebui protejate şi susţinute financiar, pentru a ficonservate pentru generaţiile de mai târziu. Cu toate acestea, deşi suntincluse pe lista obiectivelor aşa cum am menţionat, unul dintre ele cumeste Sarmisegetuza a fost lăsat complet la voia întâmplării. Şi pentru ca vă convingem la modul cel mai elocvent despre această tristă realitate, văvom relata pe scurt o chestiune văzută cu ochii noştri chiar la faţa locului.Anul trecut, cu ocazia deplasării unora dintre membrii redacţiei înzona munţilor Retezat, în scop informativ şi de cercetare, am ajunsşi la Sarmisegetuza. Acolo ne-am uitat cu amănuntul la vestigiileexistente pentru a identifica eventuale informaţii despre modul încare acest ansamblu arheologic este exploatat de către turişti. Cecredeţi că am constatat, dragi români? La un moment dat, dupăaproximativ 15 minute de când am ajuns noi acolo, trei familii carenu erau de origine română (preferăm să nu spunem originea lor, dar cred că veţi înţelege asta uşor) au venit pe platou acolo sus.Gălăgioşi şi nedumeriţi în privinţa faptului că după atâtea mii de ani bucăţile alea de lemn şi piatră încă rezistau timpului, unul dintre bărbaţi, care vorbea stricat româneşte, împreună cu fiul său, aînceput să le demonstreze celorlalţi ce ştie el din artele marţiale – karate adică. Şi unde nu a început să lovească un stâlp din calendarulsolar de acolo, cu piciorul, nu odată, nu de cinci ori, ci de zeci de ori. Ni se suia sângele la cap văzând că un oarecare distrugea cu premeditare inconştientă un bun aflat pe lista patrimoniuluiinternaţional. Unii dintre noi au vrut să se ducă să-i ceară socotealăacelui domn atât de înfierbântat de ideea că după 2000 şi ceva de anisanctuarul încă mai era acolo, dar noi ceilalţi abia i-am putut struni.Oameni buni, fraţi români!!! Oriunde veţi vedea asemenea sceneimplicaţi-vă! Nu trebuie să mai lăsăm ca unii inconştienţi să nedistrugă istoria şi monumentele sacre. Sarmisegetuza are legătură cuSfinxul din Bucegi, deoarece şi la un obiectiv şi la celălalt, cândvaîn vremuri de demult, slujea Zamolxe, Marele Preot al Luminii dinDacia străveche. Trebuie să ştiţi că sacerdoţii daci, atunci când seadunau la Sarmisegetuza, emiteau energia lor către Sfinxul dinBucegi, iar de acolo întreaga energie astfel emisă intra pe toate canalele către celelalteculturi din vremurile respective. Mai ales în Tibet ajungeau asemenea energii şiinformaţiile din ele.De asemenea este necesar să ştiţi că sacerdoţii geto-daci şi înaintaşii acestoratrimiteau periodic mesageri în Tibet, pentru a propovădui Legea lui Unu. Cu toţiitrebuie să facem acest efort de a ne apăra ceea ce ne aparţine, că nu o să vinăDumnezeu din ceruri să ni le păzească, să ştiţi. Cum vreţi să fim priviţi în lume, dacălăsăm ca monumentele noastre să fie batjocorite şi distruse de unii şi de alţii, după cumle este cheful în ziua respectivă? Nu putem asista nepăsători, chiar dacă avem cu toţii problemele noastre zilnice, ca istoria ce mărturiseşte despre noi să fie ştearsă dinnechibzuinţa proprie. Trebuie să învăţăm să ne promovăm valorile pe care le avem,căci nimeni nu va veni să le promoveze în locul nostru, ba din contră, dacă ar putea săni le distrugă ar face-o.Cum să promovăm spiritualitatea noastră veche? Rugaţi-vă, nu ezitaţi să cereţiajutor celor de sus, îngerilor, spiritelor de lumină, pentru ca numai dacă ce e sus e caşi jos, iar ce e jos e ca şi sus şi doar dacă „este în cer precum şi pe pământ” cum spuneaIisus, doar aşa vom reuşi să rămânem în istoria lumii ca urmaşi ai celor mai drepţi şimai viteji oameni din câţi au existat pe faţa acestui Pământ. Căci aşa cum spuneacineva, un mare om de cultură român din secolul trecut, cine îşi uită istoria, acela numerită să mai apară în faţa lui Dumnezeu. Poate cineva dintre voi va înţelege şi se varidica alături de noi să promovăm şi să salvăm astfel ceea ce este al nostru din veac deveac.

Activity (53)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
icoanamare liked this
matricea2 liked this
lily liked this
nemuritorul liked this
iondrago liked this
opilconst5644 liked this
ardeleanusimona liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->