Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
51Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista Cosmos Nr 13

Revista Cosmos Nr 13

Ratings: (0)|Views: 837|Likes:
Published by molsim

More info:

Published by: molsim on Feb 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2013

pdf

text

original

 
Să f 
 
im prieteni cu Natura 
 
Inter 
 
viu cu o fiinţă reptiliană! 
 
Bătălia  pentruistoria omenirii 
 
Va lovi ApophisTerra? 
 
REVISTĂ LUNARĂ DE TERAPII ŞI SPIRITUALITATE
ANUL II. NR.13 - AUGUST 2008, 24 PAGINI - PREŢ: 2,5 LEI
 
Anul II, Număr
 
ul 13 • August 2008
PAGINA2
C O S M O S
EDITORIAL
Contele Incappucciato
După un an de activitate a acestei reviste am trasat o primă bornă kilometrică, un reper în viaţa spirituală aromânilor. Mii de persoane au ajuns să cunoască revistaCosmos, în zeci de oraşe din ţară, iar acolo unde nu mai poate fi găsită deoarece se epuizează repede, revista estexeroxată în multe exemplare. Ce poate însemna asta? Cărevista Cosmos deja a devenit un FENOMEN!La o primă apreciere a efectului pe care revista noastrăîl are, putem spune că prin ceea ce v-am oferit în paginile ei până acum, voi cititorii aţi aflat multe lucruricare se petrec în partea nevăzută a României, ca ţară şi alocuitorilor ei, în partea lor neştiută – psihicul şimentalul individual şi colectiv. Aţi aflat astfel că existăo categorie de oameni care prin ceea ce fac produc multrău celor din jur şi asta se întâmplă în mod premeditat.
Orgoliul şi lăcomia distrug spiritualitatea
De-a lungul ultimelor luni această revistă pe care oîndrăgiţi atât de mult a trecut prin situaţii extraordinar degrele. Chiar dacă s-a autofinanţat în nişte condiţii foartedificile, au existat la un moment dat câteva posibilităţide ameliorare a laturii financiare, pentru ca să se poatătipări un tiraj mai mare şi astfel informaţia prezentată derevistă să ajungă la un număr mult mai mare de persoane. Apăruseră nişte oameni care puteau ajutarevista, mai ales că deţineau şi poziţii şi funcţiiimportante.S-a apelat la susţinerea din partea unor astfel deoameni, însă numai unul singur a înţeles aşa cum trebuiaîntreaga chestiune. Ceilalţi s-au făcut că uită, ori aumotivat că nu pot să dea că nu ar avea de unde (oamenicare rulează în realitate miliarde de lei noi), ori pur şisimplu nici nu s-au mai sinchisit să dea vreun răspuns.Cel care a înţeles a ajutat cât a putut, însă precum spuneşi proverbul „cu o floare nu se face primăvară”.Cei care nu au vrut să ajute o asemenea cauzăspirituală sunt oameni care au afaceri, au relaţii, dar înacelaşi timp au uitat de unde au plecat. Oare nu segândesc la faptul că tot ceea ce au acum le-a datDumnezeu? Oare nu se gândesc la faptul că aceste posibilităţi pe care le-au folosit pentru a acumulaasemenea averi le-au fost date de Dumnezeu? Însă ei ţindoar pentru ei, fără să le pese cum trăiesc alţii de lângăei. Ei bine, nouă, celor din redacţia revistei Cosmos, NEPASĂ cum trăiesc cei de lângă noi. De aici provindiferenţele atât de mari dintre oameni.Dumnezeu a dat celor care pot acumula nu ca să ţinădoar pentru ei şi familiile lor, ci să împartă din ceea ceau acumulat, pentru binele tuturor. Dar câţi dintre eiînţeleg asta, orbiţi de lăcomie şi orgoliulunei funcţii sau a unei afaceri? Oare nuse gândesc la faptul că Dumnezeu le poate lua tot ceea ce le-a dat cândva? Ceicare au şi nu împart atentează în moddirect la spiritualitatea tuturor, căcineîmpărţind se produc nemulţumirilecare lovesc mintea şi sufletul oamenilor.De aici apar emisiile mentale negativecare otrăvesc Mentalul Colectivîndemnând la crime, sinucideri, jafuri şila o infracţionalitate crescută din cauzasărăciei. Vedeţi cât de important este săîmparţi ceea ce ai?
 Atentat la Legea lui Dumnezeu
Să ne gândim puţin la strategia folosităde Dumnezeu atunci când a creatspiritele. Pe toate le-a înzestrat cu aceleaşicapacităţi, pentru a nu exista discriminare. Cum se ziceîn faţa lui Dumnezeu toţi sunt egali. Aici fac o paranteză pentru a vă explica cum a fost manevrată sute de anisocietatea umană. Revoluţionarii francezi de la 1789strigau „Libertate! Egalitate! Fraternitate!” – slogan preluat la scurt timp de societăţile secrete, dupăinstaurarea Constituţiei americane.Vreţi să ştiţi care a fost adevăratul enunţ adus de unemisar al Shamballei? Adevăratul enunţ era acesta:„Libertate, Egalitate, Fraternitate,în faţa Legii lui Dumnezeu”. Uniidin şefii unor societăţi secrete s-augândit că nu era bine să păstrezeîntregul enunţ şi l-au ciuntit,eliminând „... lui Dumnezeu”.Astfel a rămas „Libertate,Egalitate, Fraternitate în faţalegii”.Apoi şi-au dat seama că nici aşanu era bine, riscau să fie trataţi caşi oamenii obişnuiţi, dacă ar fi avut probleme cu legea. Ca urmare auscos şi segmentul „...în faţalegii...” şi aşa s-a inventat o mareminciună.Este evident că la ora actuală nuexistă egalitate în faţa legii, întreun om de afaceri şi un cetăţeanobişnuit. Cel puţin în România un biet ţăran care fură desărăcie o găină sau nişte resturi de porumb sau grâu îndouă cu ţărână, este condamnat la ani mulţi, în timp ceunor oameni de afaceri care fraudează de milioane deeuro nu li se întâmplă să fie condamnaţi, din lipsă de probe.Ca să nu mai vorbim de aşa zisa imunitate parlamentarăcare-l fereşte pe acel demnitar de a fi condamnat în cazulunei infracţiuni. Aceasta este egalitatea în faţa legii? Cusiguranţă că nu!!! Din ce motiv s-a procedat de către uniila ciuntirea unui adevăr spiritual care serveşte tuturor oamenilor Pământului? Din frică? Puţin probabil avândîn vedere că cei care au făcut asta ştiau foarte bine ceefecte vor apare.Explicaţia constă în faptul că dorinţa de a domina rasaHomo Sapiens este a reptilienilor, o rasă fără scrupule,care întotdeauna a urmărit Puterea fără Conştiinţă, adicăPuterea fără Iubire. Iisus tocmai de aia a venit în urmăcu 2000 de ani, pentru a arăta tuturor că singura salvarea omenirii este ca totul să fie împărţit tuturor. Pentru astaa fost condamnat de întunecaţi!
 A împărţi echitabil – soluţia tuturor  problemelor 
Doar dacă se va înţelege că împărţeala resurselor vaaduce echilibrul în orice societate a oricărei ţări, doar atunci oamenii vor putea fi egali în toate în faţa luiDumnezeu. El nu ne-a lăsat săraci, dar vedeţi voi, dragi prieteni, unii au râvnit să aibă mai mult decât le trebuieşi de aceea de-a lungul timpului s-au adâncit diferenţeleîntre oameni.Câţi dintre voi împărţiţi cu vecinii, cu prietenii, cu alţioameni în general? Şi cât împărţiţi? Unii dintre voi ofaceţi, dar mulţi în această ţară nu împart din cauzasărăciei, acesta este adevărul. Câţi dintre voi, dacă aveţiun copil mic şi îi daţi o banană când iese afară, îi spuneţisau sunteţi de acord să împartă cu alt prieten de joacă dela scara vecină?Luaţi exemplul de la voi din familie, unde împărţiţitot ce aveţi. Extindeţi acest aspect şi în afara familiilor voastre, doar aşa veţi sparge bariera sărăciei impusăvouă de cei care nu vor ca voi să aveţi. Este greu înactualele condiţii din România să faceţi aşa ceva, dar aveţi curajul să împărţiţi ce aveţi cu ceilalţi şi veţi vedeacă Dumnezeu vă va răsplăti înzecit.Şi astfel milioane de români făcând aşa, ne vom crea propria abundenţă şi bunăstare. Să fim ca Dumnezeu,care dă tuturor, şi buni şi răi şi să urmăm exemplul luiIisus care spunea: „...împărţind pâinea ta şi averea ta cuceilalţi, îl cinsteşti şi îl recunoşti în tine şi în ceilalţi peDumnezeu Tatăl”.
 
O Românie, două societăţi! 
 
C O S M O S
PAGINA3
Anul II, Număr
 
ul 13 • Au
 
gus
 
t 20
 
08
PROMOVĂM ROMÂNIA
 
Cornel Nicula
Continuăm şi în acest număr, dragi cititori, să vă prezentăm alte şi alte aspecte ale României, dintr-o perspectivă diferită decât cea cu care aţi fost obişnuiţi până acum.Zona românească aşa cum o ştim în prezent ascundemulte taine pline de tâlc şi spiritualitate. În majoritateazonelor vizitate de turişti există anumite locuri cuîncărcătură sacră, ce emit energii benefice de care putem beneficia din plin, ori de câte ori mergem în excursieacolo. Trebuie să ne reamintim întotdeauna de strămoşiinoştri geto-daci, dar şi de înaintaşii acestora, pelasgii,care şi aceştia îşi aveau obârşia în cine ştie ce alt neamal Luminii şi Iubirii.Este mai mult decât necesar să menţionăm că rădăcina pelasgă a neamului nostru a stat la baza tuturor celorlaltecivilizaţii indo-europene apărute mai târziu, deci cum s-ar spune noi, românii, reprezentăm nucleul întregiicivilizaţii euro-indo-americane. Căci locuitorii Americiide Nord de azi sunt urmaşii coloniştilor europeni de la1700, care au migrat pe continentul american. Ori aceşticolonişti europeni ce rădăcină au? Pelasgă, evident, catoate celelalte naţii europene.
Punctul 0 al civilizaţiei umane
Să nu uităm că întreaga cultură vedică îşi trageseva şi originea din cultura carpato-danubiană pelasgă. Prin timp vasta cultură pelasgă şi-adezvoltat ramuri care unele s-au diminuat, alteles-au dezvoltat, aşa cum s-a întâmplat în nord-vestul Europei cu druizii, celţii, francii şivikingii. Totuşi, pe teritoriul de bază de unde au pornit pelasgii, actuala Românie, s-au păstratîncifrate în tot felul de locuri şi modalităţi,anumite secrete fundamentale ale Vieţii şiUniversului. Se pare că Dumnezeu Creatorul şi-ar fi lăsat aici o mare parte din CunoaştereaFundamentală. Pelasgii au trăit cu peste 10.000de ani în urmă, fiind atestat documentar căhinduşii au fost pur şi simplu invadaţi, la unmoment dat, în urmă cu aproximativ 5000 de ani,de o altă cultură venită dinspre apus, ce avea unnivel social - cultural mult peste al lor. Adicătocmai civilizaţia pelasgă înfloritoare şi avansatădin multe puncte de vedere. Nicolae Densuşianu aminteşte în lucrările salefoarte bine documentate că pelasgii construiseră lavremea lor un imperiu mare şi puternic, în vremeaEuropei preistorice, ce se întindea de la pustiurileSaharei până la munţii Norvegiei. Drept urmare, odatăcu trecerea mileniilor, o parte a poporului pelasg a rămasîn matca sa, constituind ceea ce mai târziu cunoaştemsub numele de geto-daci, cei mai viteji şi mai drepţidintre traci. Se poate spune astfel că de-a lungulsecolelor preistoriei şi istoriei antice, urmaşii pelasgilor,dacii, au păstrat cu sfinţenie Legea lui Unul, precum şivalorile autentice care se regăsesc sub forma iniţierilor spirituale, pe care ulterior ultimul mare iniţiat pelasg,Zamolxe, le-a adunat şi redat sub forma stilului de viaţă.
Peştera Ialomicioara, sălaşul sacru al luiZamolxe
De multe ori s-a încercat identificarea muntelui sacrual dacilor, Kogaionul, deşi părerile au fost împărţite.Strabon istoricul, despre care ştim că a redat cu fidelitatetoate informaţiile de la vremea sa, aminteşte că pe lângămunte curgea un râu cu acelaşi nume, numit aziIalomiţa. Mai mult, strabon spune că râul se mai numeaşi Naparis, în traducerea lui Herodot însemnând”Diviul”, ”Cerescul”.Deci putem spune că Peştera Ialomicoarei, princonexiunea cu Kogaion, reprezintă un fel de templusacru plasat într-o dimensiune paralelă planului fizic.Milioane de turişti care au trecut pe acolo au fost pătrunşi de energia locului, precum şi de o straniesenzaţie că cineva din adâncimea peşterii îi observă cumultă atenţie.Tot în legătură cu Peştera Ialomicioarei, unde urcau preoţii geto-daci, iată ce scrie Mihail Sadoveanu într-una dintre capodoperele sale, „Creanga de aur”:„Cămara de sus mai cuprindea, în harzoburi de scoarţă, bureţi uscaţi, alune, afine acrişoare şi caline amare.Acelor slujitori ai lui Dumnezeu, închinaţi uneirânduieli a spiritului, nu le era îngăduită nici mâncareade carne, nici băutura ameţitoare. Într-adevăr, partea ceamai plăcută a cinei lor era o lamură (pulbere cu rol purificator - conform Dicţionarului explicativ al limbiiromâne - nota autorului), care nu se mestecă şi nu sesoarbe, necunoscută oamenilor de rand”.Iată că şi Sadoveanu prezintă în opera sa câtevaelemente spirituale cu trimitere iniţiatică. Însă acesteaspecte sunt strâns legate de energia misterioasă aPeşterii Ialomicioara. Se spune că foarte mulţi oameni,care au mers acolo şi au meditat beneficiind de energiaacelui loc sacru, s-au întâlnit cu spiritul lui Zamolxe, fiedoar ca voce interioară, fie chiar şi ca prezenţăenergetică. Este evident că indiferent de epocă, ultimulMare Iniţiat Pelasg – Zamolxe, este aici şi păzeşte cusfinţenie şi îndrumă pe sacerdoţii daci reîntrupaţi azi în persoane ce trăiesc în România.
Pe o gură de rai…
Binecunoscutul început al baladei mioritice ne duce cugândul la minunatele locuri pe care le avem pe teritoriulţării. Aşa cum cei trei ciobani coborau la vale, cu treiturme de miei, fiecare avându-şi obârşia în câte o ŢarăRomânească, este clar că gura de rai pomenită nu poatefi alta decât zona Peşterii Ialomicioara, parcă aflată laconfluenţa celor trei zone: Ardealul, Moldova şi ŢaraRomânească. Şi asta deoarece balada pomeneşte de olocaţie sacră, ce astăzi atrage foarte mulţi vizitatori. Dece se întâmplă aşa?Este energia sacră ce atrage spiritele oamenilor  pentru a vizita acele plaiuri de legendă încărcate de atâtasacralitate. Frumuseţea inestimabilă a locurilor, precumşi înalta energie ce vibrează în împrejurimile PeşteriiIalomicioara, determină o atracţie irezistibilă. Se spunedin timpurile geto-dacilor că în zona Ialomicioarei seafla cândva o şcoală străveche de solomonari.Puţini dintre aceştia, poate ultimii, se maigăsesc pe teritoriul României, îi putem număra pe degete.Oricine călătoreşte şi vizitează acele locuriîncărcate de sacralitate profundă, mister spiritual şi frumuseţe a naturii se reîncarcă şi parcă reîntinereşte. Acesta este un semn căacolo, în Peştera Ialomicioarei, în străfundurileei neştiute, există ceva care veghează ca viaţanoastră să nu fie curmată de vrăjmăşiavremurilor rele, abătute peste urmaşii pelasgilor probabil de un alt neam care a râvnitdin vremuri uitate de timp la Lumina acestuiminunat Tărâm pe care Dumnezeu ni l-a dat şi pentru care generaţii de daci au vărsat lacrimişi sânge pentru a-l apăra cu preţul vieţii.
 Zamolxe încă există! Zamolxe şi  fratele său Iisus veghează dinTemplul Ialomicioarei…
 
Ialomicioara - Locul sacru al strămoşilor Ialomicioara - Locul sacru al strămoşilor 

Activity (51)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ira908 liked this
kali liked this
kali liked this
maktub_59 liked this
victorb liked this
Ioan M. liked this
Piriu Corneliu liked this
icoanamare liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->