Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
programa romana 5-8

programa romana 5-8

Ratings:

4.73

(11)
|Views: 7,621 |Likes:
Published by Ionel Nedelcu
Programa de limba romana pentru clasele V - VIII
Programa de limba romana pentru clasele V - VIII

More info:

Published by: Ionel Nedelcu on Sep 04, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM 
CURRICULUM NAŢIONAL
PROGRAME ŞCOLARE PENTRUCLASELE a V-a – a VIII-a
 ARIA CURRICULARĂ:
LIMBĂ ŞI COMUNICARE
 LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
Bucureşti2006
 Limba şi literatura română1
 
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Programa şcolară de
 Limba şi literatura română
a fostaprobată prinORDIN AL MINISTRULUI
nr 
. 4237
din
23.08.1999
 Limba şi literatura română2
 
NOTĂ DE PREZENTARE
Programele de gimnaziu pentru limba şi literatura română au suferit, după 1999, când au fostaprobate prin Ordin al Ministrului, o serie de modificări. Ultimele, făcute în scopul descongestionării programelor, au fost realizate în ianuarie-februarie 2006. Prezentul document conţine toate modificărileoperate în timp asupra programelor de gimnaziu.Scopul studierii limbii române în perioada şcolarităţii obligatorii este acela de a forma un tânăr cu ocultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea, să comunice şi să interacţioneze cusemenii, să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor problemeconcrete din viaţa cotidiană, să poată continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare, să fiesensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om.În acest sens, curriculum-ul de limba şi literatura română pentru clasele V-VIII propune o mutaţiefundamentală la nivelul studierii limbii şi literaturii române. În locul compartimentării artificiale adisciplinei în „limbă” şi „literatură”, se propune un nou model, cel
comunicativ-funcţional 
, adecvat nunumai specificului acestui obiect de studiu, ci şi modalităţilor propriu-zise de structurare a competenţei decomunicare a elevilor.
 
În mod concret, acest model presupune dezvoltarea integrată a capacităţilor de
receptare
şi de
exprimare orală 
, respectiv de
receptare a mesajului scris
şi de
exprimare scrisă 
. De altfel,
comunicarea
se constituie prin fuziunea celor patru capacităţi menţionate anterior.În mod concret, dezvoltarea competeelor de comunicare menţionate se realizează prinfamiliarizarea elevilor cu situaţii diverse de comunicare orală şi scrisă, cu texte literare şi non-literareadecvate vârstei şcolare.În sensul celor arătate mai sus, dominantele noului curriculum faţă de cel anterior sunt:
definirea domeniilor disciplinei exclusiv în termeni de capacităţi:
receptarea mesajului oral 
,
receptarea mesajului scris
,
exprimarea orală 
şi
exprimarea scrisă;
 prezentarea comunicării în calitatea sa de competenţă umană fundamentală, acoperind deprinderide receptare şi de exprimare orală şi scrisă;
reechilibrarea ponderii acordate exprimării orale faţă de cea scrisă, precum şi mutarea accentului pe producerea unor 
mesaje proprii;
centrarea obiectivelor pe
 formarea de capacităţi
proprii folosirii limbii în contexte concrete decomunicare;
adaptarea conţinuturilor la nivelul de vârstă şi la interesele copiilor.
 Limba şi literatura română3

Activity (0)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ana-Maria Pichiu liked this
Botoc Loredana liked this
Baiat Frumos Ricutza added this note
asa si asa
Alexandra Susan liked this
Anda Alexandra liked this
Mihai Fluerasu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->