Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lazarev - 05 - Raspunsuri La Intrebari

Lazarev - 05 - Raspunsuri La Intrebari

Ratings: (0)|Views: 129|Likes:
Published by Biro Marius

More info:

Published by: Biro Marius on Feb 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2013

pdf

text

original

 
INTRODUCEREînainte de scrierea fiec
ărei cărţi mă îmbolnăvesc. Pânzasubţire a destinului meu se rupe şi se destramă.Viaţa devine
cu totul imprevizibil
ă. încep să mă enervezşi să mă supăr.
Apoi brusc se instaleaz
ă liniştea. Şi nici unfel de pierderi,
nereu
şite şi evenimente neaşteptatenu mă mai ating. Este
momentul în care în
ţeleg că ceeace fac este inevitabil. Cu cât
densitatea informa
ţieiincluse în carte este mai mare, cu atât
ac
ţiunea eiasupra cititorului este mai puternică iar responsa-bilitatea mea creşte dacă această influenţă se"dovedeşte a fi
nefast
ă. Calitatea informaţiei este datăde apropierea mea faţă
de iubire
şi Dumnezeu şi deneataşarea mea de valorile umane, şi în special decele spirituale. Nu doar dragostea pentru bani
trebuieoprit
ă ci şi ataşamentul faţă de idealuri. Cu cât sunt
mai puternice suferin
ţele omului în timpul nenorocirilor,bolilor şi cu cât încearcă mai puţin să depindă de ele îndreptân-
du-se c
ătre Dumnezeu păstrând şiintensificând iubirea faţă de El, cu atât sufletulomului devine mai curat. Fiecare dintre noi, într-omăsură sau alta parcurge acest drum. Iar puritateasufle
tului în cazul acesta nu este într-atât determinat
ă decantitatea şi profunzimea suferinţei cât deconcentrarea asupra iubirii
divine
şi de dorinţaapropierii de ea.
Pe m
ăsură ce merg mai departe, volumul informaţieicreşte, iar în spatele frazelor asemănătoare seascunde un sens tot mai
adânc. Acest fapt permite omuluicare a citit cartea s
ă se
schimbe
şi mai mult. Sunt adesea întrebat: cât durează transformările pozitive după întâlnirea cu mine sau după citirea
c
ărţilor? „Dacă seschimbă caracterul dumneavoastră, vă pără
se
şte şiboala - răspund eu. Pe cât de profunde vor fi modi-ficările caracterului dumneavoastră, pe atât veţi fi desănătos.
Cartea se intituleaz
ă „Răspunsuri la întrebări" şi se prea
 
 poate ca mul
ţi să nu primească răspunsuri la ceea ce îifră
mânt
ă. Bine ar fi dacă oamenii ar înţelege că celmai de seamă lucru nu este întrebarea sau răspunsulconcret. Drumul însănă
to
şirii este drumul cătreDumnezeu. Şi aici sentimentele sunt
mai importantedecât gândurile. Când omul se concentreaz
ă nu asupraperceperii drumului adevărat, ci asupra satisfaceriipro
 priei con
ştiinţe, efectul poate fi contrar.
In carte sunt întreb
ări care se repetă. Am răspuns la
întreb
ările venite din publicul aflat în sală, şi în modconcret persoanei care a scris biletul. Dacă zeceoameni trimit aceeaşi
întrebare, voi r 
ăspunde în zecefeluri diferite, întrucât mă ori
entez în primul rând asupracelui care întreab
ă
, nu asupra con
ţinutului întrebării. Credcă acest lucru va uşura înţelegerea
sensului celor expusede mine.
Nefericirea, ghinionul
şi bolile ne urmăresc întregul
neam. In multe familii nu este dragoste
şi înţelegere. Orice lucru aş începe, sau se alegep
raful de el, sau nu-1 pot duce pân
ă la capăt. Am încercat să mai câştig ceva bani (mă sufocăsărăcia), peste tot numai înşelătorii. Laserviciu se
fac reduceri de personal, „atârn de un fir". Nude mult, mama a g
ăsit în perna pe care dormea o„făcătură". A
m aruncat-o dup
ă un ritual magic.
IIiert pe omul care a pus-o la cale
şi-mi cer iertare faţăde Dumnezeu şi faţă de oameni
pentru r
ăul pecare l-am făcut vreodată.
Ajuta
ţi-mă ca toţi cei apropiaţi să-şiredobândească
s
ănătatea, liniştea şi fericirea.
Odinioar 
ă, privind structurile de biocâmp aleautorului
mesajului a
ş fi spus că asupra neamului stăun blestem. Dar
voi povesti cum v
ăd lucrurile acum.Structurile femeii, legate
de copii, nepo
ţi şi strănepoţisunt deformate. Cauza vine de la
str 
ăbunică, bunicăşi mamă şi din cele trei vieţi anterioare. în
afar 
ă declarviziune eu iau în considerare şi parametrii canti-
tativi, pe care îi voi enun
ţa, pentru a evalua mai binesituaţia.
Ata
şamentul faţă de aptitudini este de trei ori maimare
decât nivelul critic. Dependen
ţa de principii, idealuri -de două
ori. în limbajul meu aceste lucruri sun
ă cam aşa:
 
aptitudinile se
închid cu 300 de unit
ăţi, viitorul este închiscu 200 de unităţi.
în m
ăsura în care un om se ataşează de vreovaloare umană,
 posibilitatea de a o p
ăstra se închide. Lanivelul critic, el
trebuie s
ă piardă periodic aceastăvaloare, iar dacă depăşeşte
nivelul critic p
ăstrareaacestei valori va fi însoţită de
nefericire, boli sau moarte.O dependen
ţă crescută faţă de aptitudini, intelect,soartă
norocoas
ă, se numeşte „trufie". O dependenţăcrescută vine, în
 primul rând, din incapacitatea de a accepta pierderea a ceea ce posezi. La nivel superficial trufia este dat
ă deorientarea şi
dependen
ţa crescută faţă de primul nivelal valorilor spirituale,
adic
ă aptitudini, intelect,bunăstare.
Fondul profund, amplu este constituit din dependen
ţa faţă deprincipii şi idealuri, proiecte şi speranţe. Cu câtdimensiunea şi importanţa valorilor umane de carem-am ataşat este
mai mare cu atât delictul pe care îl potcomite împotriva iubirii este mai grav.Ce se poate spune în cuvinte simple despre aceast
ă situaţie?
Karma personal
ă coincide de obicei cu cea apărinţilor.
Dac
ă în vieţile anterioare a fost ucisăiubirea, atunci şi între
str 
ămoşi cineva a comis crimesimil
are.In func
ţie de tipul agresiunii săvârşite împotrivaiubirii, se
m
ăsoară durata timpului cât omul o vapurta în sine; pe cât de
mare este crima pe atât de tare vamurd
ări sufletele urmaşilor
şi omul va trebui să răspundă învieţile următoare pentru delictele lor; purificarea prin boli
şinenorociri îl va viza, în
 primul rând, pe el
şi nu pe copii şinepoţi.
Str 
ăbunica acestei femei, luând în considerareinformaţiile,
a comis un delict împotriva iubirii. Motivul a fosttrufia, adic
ă
ea
şi-a salvat nu dragostea din suflet, ciprincipiile, demnitatea, idealurile. Sensul blestemuluice apasă asupra neamului constă
în agresivitateacrescut
ă, inconştientă, împotriva oamenilor deoareceagresiunea împotriva iubirii se transformă întotdea-
una în agresiune împotriva lumii
şi a oamenilor. Pe cât suntde
agresiv fa
ţă de lume înăuntrul meu, pe atât este deagresivă
lumea fa
ţă de mine. Oamenii cu un orgoliuinterior crescut
atrag boala
şi nenorocirea. Şi oricât ar fide ciudat numeroasele
ghinioane, boli, necazuri sau

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
wise_man1975 liked this
crestin ion liked this
cristinel70 liked this
dana77d liked this
Radu Fabian liked this
lucifera79 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->