Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
215Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teme Pregatire Agenti Paza

Teme Pregatire Agenti Paza

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 31,427|Likes:
Published by concret_007

More info:

Published by: concret_007 on Feb 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2015

pdf

text

original

 
TEMA 1 :
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVIŢII DEPAZĂ DIN ROMÂNIA
1.
Reglementarea juridică ; Prevederi generale
Activitatea de pază în România este reglementată de Legea nr.
 
333/ 08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanei precum şi de H.G.1010/25.06.2004, pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor  prevăzute la art. 69 din Legea n.r. 333/2003.Scopul activităţii de pază este asigurarea siguranţei obiectivelor, bunurilor şivalorilor prin forţe şi mijloace specifice, împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezeazădreptul de proprietate, precum şi protejarea vieţii şi integrităţii persoanelor împotrivaoricăror acte ostile care le pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea.
2
 .
Formele de pază
In România, activitatea de paza şi protecţie se realizează prin forţe şi mijloace :-militare sau-civileO altă clasificare făcuta de legiuitor în funcţie de proprietate, stabileşte clasificareaîn :-instituţii specializate ale autorităţilor administraţiei publice-regim privatDin categoria forţelor şi mijloacelor militare de pază şi protecţie fac parte :-paza cu efective de jandarmi ;
-
 pentru protecţia demnitarilor români şi a celor străini, a familiilor acestora precum şi paza sediilor de lucru şi a reşedinţelor lor. se asigura protecţia persoanelor decătre S.P.P., conform atribuţiilor prevăzute în legea specială de organizare şi funcţionarea acestuia (Legea 333/2003. art.3,alin.(4)) ;
-
 pentru protecţia magistraţilor, a poliţiştilor şi jandarmilor precum şi a membrilor familiilor acestora, în cazurile în care viaţa, integritatea corporală sau avutul acestor  persoane sunt supuse unor ameninţări, se asigură de
către
M.A.I potrivit legii ( Legea333/2003. art.3, alin. 5)).Din categoria, forţelor şi mijloacelor civile de pază şi protecţie fac parte :-paza cu gardieni publici;-paza cu efective proprii ;-paza în mediul rural ;-paza şi protecţia prin societăţi specializate.a) Paza cu efective de jand armi (Legea 333/2003, Cap. II, Secţ.I. art.6-9) se realizează în cazul obiectivelor de importanţă deosebita pentru apărarea ţării,activitatea statului, economie, ştiinţă, cultură şi artă, ale unor instituţii din domeniulfinanciar-bancar, a localurilor misiunilor diplomatice sau a unor reprezentanţe economicestrăine, a sediilor unor organizaţii internaţionale, precum şi a transporturilor valoricedeosebite speciale.Obiectivele cărora li se asigură paza cu efective de jandarmi şi care sunt exceptatede la plată, sunt stabilite prin Hotărârea de Guvern.În situaţiile în care unele unităţi beneficiază de asigurarea temporară a pazei cuefective de jandarmi şi concomitent funcţionează şi paza proprie, cu gardieni publici sau prin societăţi specializate de pază şi protecţie, acestea din urmă se vor integra din punctde vedere operativ în sistemul de pază unic realizat şi condus de către jandarmerie.
1
 
 b) Paza cu gardieni publici (Legea 333/2003, Cap II,, Secţ. 2, art.10-12), seasigură pentru persoane fizice sau juridice prin Corpul gardienilor publici, conform Legiinr.26/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea C.G.P.De menţionat că prin Legea nr. 371/20.09 2004, Legea nr. 26/1993 este abrogată,urmând ca efectivele actualului Corp al gardienilor să se transfere la Poliţia Comunitară,organism în curs de înfiinţare la nivelul comunităţilor locale, coordonate de consiliilelocale şi conduse de primarul localităţii.c) Paza proprie (Legea 333/2003, Cap. II, Secţ.2, art.13-14), se organizează înraport cu natura obiectivelor, a bunurilor şi valorilor ce urmează a fi păzite, cuamplasarea, întinderea şi vulnerabilitatea pe care le prezintă unele unităţi şi locuri dinincinta acestora, cu numărul de schimburi în care se desfăşoară activitatea, punctele deacces şi cu alte criterii specifice.Unităţile grupate pe un anumit spaţiu pot organiza, cu avizul poliţiei, paza încomun prin paza proprie.Paza proprie se realizează cu personal calificat, angajat al unităţii beneficiare,conform legii.Pentru asigurarea selecţiei, încadrării, echipării şi dotării personalului de pazăconducerea unităţii
 
va numi un şef de serviciu sau împuternicit care va avea sarcini şi înceea ce priveşte planificarea şi controlul personalului de pază.Unităţile unde numărul posturilor de pază este de peste 20 structura de conducerenecesară este formată dintr-un şef de serviciu pază şi şeful de tură.d) Paza în mediul rural , se organizează şi funcţionează conform prevederilor Legii 333/2003, Cap II, Secţ.3, art.l5-19.Răspunderea pentru organizarea şi asigurarea pazei bunurilor publice şi alecetăţenilor în localităţile din mediul rural, revine primarului. Organele de poliţie dinmediul rural vor aviza planul de pază al comunei şi se vor preocupa de instruirea şicontrolul personalului de pază.Conform Legii nr. 333/2003 paza în localităţile din
 
mediul rural se poate organizaşi asigura prin oricare dintre formele admise de acest act normativ.În mediul rural, ca o formă specifică de pază, paza se asigură de către locuitoriicomunei şi se organizează pe principiul rotaţiei. Obligaţia de pază comunală revinefiecărei familii care are domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul comunei.Persoanele care nu corespund cerinţelor legii în ceea ce priveşte îndeplinireaatribuţiilor de pază vor achita contravaloarea prestaţiilor datorate sau vor presta alteactivităţi în folosul comunei.Persoanele care execută paza prin rotaţie, potrivit legii trebuie îndeplineasurmătoarele condiţii :
-
să fie cetăţean român şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani dar să nu fiîmplinitvârsta de 60 de ani;-să fie apt medical ;-nu aiantecedente penale pentru infraiuni ite cu intenţie.Sunt scutiţi de prestarea pazei comunale următoarele categorii de persoane :-pensionarii ;-bolnavii cronici, incurabili ori cei cu deficienţe fizice care îi fac inapţi;-persoanele care au împlinit vârsta de 60 de ani;
-
militarii poliţiştii, preoţii şi pompierii.In cazurile în care paza comunală se efectuează cu alte forme
2
 
 prevăzute de lege plata serviciului se va asigura din fondurile bugetarelocale.Pentru organizarea şi asigurarea pazei de câmp conducătorii unităţilor care deţin terenuri agricole pot înfiinţa paza proprie sau în
 
condiţiile legii potapela la una dintre celelalte forme de pază prevăzute de Legea nr.333/2003.Paza căilor ferate, a pădurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor devânătoare şi de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor şi al produselor petroliere
,
a sistemelor de irigaţii, a reţelelor telefonice şi detransport al energiei electrice se asigură prin corpuri specializate de pază prin grija şi răspunderea conducătorilor unităţilor centrale de profil.Corpurile specializate de pază se organizeaşi funcţionează înstructura unităţii beneficiare, în baza unui regulament aprobat prin hotărâre aGuvernului.e) Paza şi protecţia prin societăţi specializate(Legea333/2003,Cap.II,Secta IV-a,art. 20-22)Societăţile specializate de pază se înfiinţează şi funcţionează întemeiul Legii nr. 31/1990 ca societăţi comerciale de drept privat având ca principal obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, pazatransporturilor de bunuri şi valori importante în condii de maxisiguranţă a acestora, precum şi protecţia persoanelor.Aceste societăţi sunt autorizate funcţioneze în baza licenţeieliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române şi cu avizul prealabil alServiciului Român de Informaţii.Societăţile specializate de pază pot avea unul sau mai multe obiectede activitate :
1.
servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor  precum şi servicii de consultanţă în domeniu;
2.
servicii de pază a transporturilor de bunuri şi valoriimportante precum şi de consultanţă în domeniu;
3.
servicii de protecţie personală specializată - garda
 
decorp - şi servicii de consultanţă în domeniu.Personalului din societăţile specializate de pază îi este interzis să culeagă dateşi informaţii.Serviciile de pază, transport sau de protecţie a persoanei se vor executa întotdeauna pe baza unui
 
contract de prestări servicii, contracte carevor fi evidenţiate
 şi
 păstrate în condiţiile legii.f) Garda de corp ( Legea 333/2003, Cap
.
II, Secţ. a 5-a, art. 23-24), face parte dinserviciile asigurate
 
de către societăţile specializate de pază care au licenţa primită înacest scop.Acest gen de serviciu se asigură numai cu personal special atestat şide asemenea numai în baza unui contract de prestări de servicii încheiat cu beneficiarul care va fi persoana fizică contactată.3
. Paza transportului unor valori importante
Transportul unor valori importante constând în sume de bani, valori,metale preţioase, lucrări ştiiifice, tehnideosebi, precum şi transportularmelor, muniţiilor, materialelor explozive, stupefiantelor, substanţelor toxice,radioactive ori a altor materiale sau substanţe periculoase, sau de o valoaredeosebită, se asigură paza, după caz cu jandarmi, gardieni publici, paznici
3

Activity (215)

You've already reviewed this. Edit your review.
Petrus Iancu liked this
Rautron1955 liked this
Gocica Alexandra Lidia liked this
Mihai Constantinescu added this note
ANUNT IMPORTANT Vrei sa deschizi in orasul sau sectorul tau filiala in cadrul ASOCIATIEI PROFESIONALE A ANGAJATILOR DIN PAZA - APAP. Filiala va avea autonomie proprie inregistreaza-te pe www.apap.ro ! pentru a primi mai multe informatii
1 thousand reads
1 hundred reads
Titi Panzariu liked this
rodicanastasiea liked this
edijhon5815 liked this
steluta36 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->