Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
9Activity
P. 1
Dorohoi partea a II-a

Dorohoi partea a II-a

Ratings:

4.13

(1)
|Views: 4,100|Likes:
Published by Husanu

More info:

Published by: Husanu on Sep 04, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
Începând cu anul 1877 ia fiin
ţă
 
ş
i o
ş
coal
ă
de fetecondus
ă
de so
ţ
ia înv
ăţă
torului Gh. Tomaziu, Aglaia,
ş
coal
ă
care„ajunsese vestit
ă
, a
ş
a c
ă
era frecventat
ă
de fete din aproape jum
ă
tate de jude
ţ
”.În 1893 se înfiin
ţ
eaz
ă
o
ş
coal
ă
mixt
ă
, iar la 1 septembrie1906 în Darabani erau 4 înv
ăţă
tori, iar înv
ăţă
mântul avea onou
ă
form
ă
de organizare: „pe clase de la I la IV, dup
ă
  programa
ş
colilor urbane”.Din monografia lui Gh. Vornicescu, Constantin Mateire
ţ
ine c
ă
„între anii 1890-1924
ş
coala din Darabani a avut 692absolven
ţ
i – 186 fete
ş
i 506 b
ă
ie
ţ
i”.În 1945 ia fiin
ţă
Gimnaziul mixt, iar în anul
ş
colar 1958-1959 – Liceul din Darabani.Deci în 1969 când liceul din Darabani, jude
ţ
ul Boto
ş
ani,s
ă
rb
ă
torea 10 ani de existen
ţă
, cu 10 genera
ţ
ii de absolven
ţ
i, se pare, ap
ă
rea
ş
i revista „Hyperion” a cercului literar „NicolaeLabi
ş
”.
*
Iacob Heraclide este fiul unui timonier grec, n
ă
scut într-oinsul
ă
din arhipelagul Cicadelor. Fire aventurier 
ă
, iste
ţ
,inteligent, studiaz
ă
la Montpellier, în Fran
ţ
a, apoi se înroleaz
ă
 în armata francez
ă
 
ş
i dup
ă
alte peregrin
ă
ri
ş
i lupte ajunge lacurtea lui Carol Quintul.Pleac
ă
în Prusia, ajunge profesor de matematic
ă
laRostok, trece apoi în Polonia, în preajma Moldovei luiAlexandru L
ă
 pu
ş
neanu. Afl
ă
c
ă
so
ţ
ia lui Alexandru L
ă
 pu
ş
neanu – Ruxandra este înrudit
ă
cu despotul sârb Brancovici, devine
ş
iel rud
ă
cu despotul
ş
i… pleac
ă
la Suceava – la ruda sa doamnaRuxandra. Este bine primit, dar Iacob Heraclie unelte
ş
teîmpotriva domnitorului. I se descoper 
ă
inten
ţ
iile
ş
i… fuge înTransilvania, la Bra
ş
ov. Alexandru L
ă
 pu
ş
neanu cere bra
ş
ovenilor s
ă
i-l predea. Între timp îns
ă
fugarul pleac
ă
la polonezi, la panul Iasche care avea o mo
ş
ie în nordulMaramure
ş
ului. Strânge 2000 de mercenari, trece Nistrul, iar Alexandru L
ă
 pu
ş
neanu îl întâmpin
ă
cu 18.000 de o
ş
teni, laVerlia, în
ţ
inutul Dorohoiului. Tr 
ă
dat de unii boieri,L
ă
 pu
ş
neanu este înfrânt.171
 
Domnul pleac
ă
în
Ţ
ara de Jos, la Hu
ş
i, î
ş
i strânge o nou
ă
 armat
ă
– în jur de 30000 de o
ş
teni. Grecul, cu vreo 18000 deo
ş
teni, dintre care
ş
i o parte din armata lui L
ă
 pu
ş
neanu r 
ă
mas
ă
 de la lupta de la Verlia, îl învinge
ş
i de data aceasta peL
ă
 pu
ş
neanu. Împreun
ă
cu familia, domnul Moldovei fuge laturci. Domn al Moldovei ajunge Iacob Heraclide care, în istorie,î
ş
i ia numele de Despot Vod
ă
.În continuare, Gic
ă
Manole, istorise
ş
te în „Hyperion”cum Despot Vod
ă
 
ş
i-a pierdut încrederea p
ă
mântenilor, cum
Ş
tefan Tom
ş
a, hatman, unelte
ş
te împotriva lui Despot Vod
ă
,
ş
icu ajutorul lui Martin Farca
ş
, comandantul lefegiilor domne
ş
ti – care îl tr 
ă
deaz
ă
pe domn – Despot este ucis cu buzduganul deînsu
ş
i „fostul s
ă
u hatman, care nu va avea nici el o soart
ă
mai bun
ă
”.
*
Hyperion
 Hyperion
, revist
ă
a Liceului de cultur 
ă
general
ă
dinDorohoi. Apare din 1970.
*
Informatorulu
 Informatorulu
, apare o dat
ă
pe s
ă
 pt
ă
mân
ă
, la 20 aprilie1885, era la al
ş
aptelea num
ă
r din anul calendaristic respectiv, dar în cel de al XI-lea de la înfiin
ţ
are – 1874, cu „biuroul redac
ţ
iei
ş
iadministra
ţ
iei în localul tipografiei Dorohoiu, Tipografia Ilie G.Racli
ş
, editor – Ilie C. Racli
ş
.
172
 
Ziarul avea formatul 24/37 cm, în 4 pagini
ş
i cuprindea publicistic
ă
a prefecturii, consiliului jude
ţ
ean, a prim
ă
riilor:circulare ale prefecturii în special, referitoare la situa
ţ
ii diferite:individul Ghioca Panait din comuna Popescii, plasa Marginea, jude
ţ
ul Râmnicul S
ă
rat, care a torturat în noaptea de 28-29 martieexpirat pe preotul Ion Ionescu din Cern
ă
te
ş
ti, Jude
ţ
ul Buz
ă
u, s
ă
fieurm
ă
rit, prins
ş
i trimis la parchetul local”; „Copila locuitorului V.Ciobotariu precum
ş
i
ţ
iganii din Tulcea care au r 
ă
 pit-o s-au prins,iar autorit
ăţ
ile sunt invitate s
ă
revoce lucr 
ă
rile de urm
ă
rire”; „calulharmasar tretin, la p
ă
r murg închis, coad
ă
neagr 
ă
, pintenog la piciorul stâng dinapoi, stelu
ţă
în frunte
ş
i p
ă
r alb la greab
ă
n, pierdut în noaptea de 26-27 martie trecute de la locuin
ţ
alocuitorului Matache Popa din comuna Lung
ă
s
ă
fie luate m
ă
suride cercetare de c
ă
tre autorit
ăţ
i pentru aflarea
ş
i trimiterea aici aanimalului”; „Andrei Franopulo, în etate de 28 ani, statur 
ă
mic
ă
,ochi mici negri, p
ă
rul
ş
i barba mic
ă
neagr 
ă
, se poart
ă
neras,îmbr 
ă
cat cu p
ă
l
ă
rie neagr 
ă
, palton
ş
i pantaloni negri
ş
i cu ghete cu bizete în picioare, copist la tribunalul Sulina, în ziua de 8 curentfiind la po
ş
t
ă
spre a depune suma de 1000 lei ce i se încredin
ţ
ase adisp
ă
rut pe un vapor englez plecând spre Br 
ă
ila. Sunt invitateautorit
ăţ
ile, administra
ţ
ia
ş
i comunele s
ă
ia m
ă
suri pentruurm
ă
rirea
ş
i trimiterea numitului la parchet”; erau invitateautorit
ăţ
ile administrative
ş
i comunale din acest jude
ţ
„d'a luam
ă
suri cuvenite pentru aflarea
ş
i trimiterea la prefectur 
ă
aindividului Grigore Stan, înalt, fruntea rotund
ă
, p
ă
rul, sprâncenele,ochii-negri, fa
ţ
a smead
ă
, usc
ă
cios, nasul, gura, potrivite, barbaras
ă
, îmbr 
ă
cat cu contoman de
ş
iac, bl
ă
nit cu blan
ă
de miel neagr 
ă
,i
ţ
ari de bumbac, încins cu brâu ro
ş
u, c
ă
ciul
ă
neagr 
ă
în cap, care e b
ă
nuit pentru falsificare de monede
ş
i a disp
ă
rut de la cercet
ă
ri”…
Foaia mai cuprindea publica
ţ
iuni ale prefecturii, prim
ă
riilor, fapte
ş
i înscrisuri din jurnalul Tribunalului Dorohoi, procese-verbale de la sesiunea ordinar 
ă
a Consiliului general al jude
ţ
ului Dorohoi (14 decembrie 1886), bibliografie. Avea
ş
i ofoi
ţă
în care se publica literatur 
ă
: Castelul de Mont-Sabrey,tradus de Neculai D. Bâlla, „Ho
ţ
ii tartari pe Marea Neagr 
ă
sauIon Târgovi
ş
teanul
ş
i Pustnicul Israelit”, acte dotale etc.La 4 septembrie 1888 purta ca subtitlu: „Foea publica
ţ
iunilor oficiale a jude
ţ
ului Dorohoi”.173

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cristina Raileanu liked this
Dan liked this
gabrielapopa051618 liked this
keiko89 liked this
andi0032000 liked this
Valentin Tanasa liked this
alice187 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->