Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pogledi ivo vukcevic

pogledi ivo vukcevic

Ratings: (0)|Views: 39|Likes:
Published by bozixxx
СРЕДА 14.11.2007.

За Геополитику говори др Иво Вукчевић, професор политичких наука на Њујоршком универзитету и аутор књиге

РАЗГОВОР ВОДИО: СЛОБОДАН ЕРИЋ

С

22

лободан Ерић: Да пођемо од наслова Ваше књиге, шта је то "Словенска Германија" и шта сте хтели да кажете насловом књиге? Др Иво Вукчевић: У осмом и деветом веку било је уобичајено у дипломатској преписци у Европи да се Немачка опише тим речима: Реx Германорум, Популос Сцлаворум, јер у то време све што је било с источне стране Лабе била
СРЕДА 14.11.2007.

За Геополитику говори др Иво Вукчевић, професор политичких наука на Њујоршком универзитету и аутор књиге

РАЗГОВОР ВОДИО: СЛОБОДАН ЕРИЋ

С

22

лободан Ерић: Да пођемо од наслова Ваше књиге, шта је то "Словенска Германија" и шта сте хтели да кажете насловом књиге? Др Иво Вукчевић: У осмом и деветом веку било је уобичајено у дипломатској преписци у Европи да се Немачка опише тим речима: Реx Германорум, Популос Сцлаворум, јер у то време све што је било с источне стране Лабе била

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: bozixxx on Feb 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2011

pdf

text

original

 
РАЗГОВОР ВОДИО: СЛОБОДАН ЕРИЋ
С
лободан Ерић: Да пођемо од наслова Вашекњиге, шта је то "Словенска Германија" ишта сте хтели да кажете насловом књиге?
Др Иво Вукчевић: У осмом и деветом веку било јеуобичајено у дипломатској преписци у Европи да сеНемачка опише тим речима: Реx Германорум,Популос Сцлаворум, јер у то време све што је билос источне стране Лабе била је словенска територија,а све до саме Рајне било је словенских колонија, чаку западној Немачкој.
Слободан Ерић: Кад помињете Србе о којима је у овој књизи реч, да ли су то Срби којима миприпадамо?
Др Иво Вукчевић: То је по знаком питања, али наЗападу, у енглеској историографији, они се честопомињу као Сорби - Сораби. Они су се називалиСрбима, а свој језик су звали српским. Занимљивода постоји место у Америци где постоји град уТексасу који се зове Србин, а основали су ганемачки Срби.
Слободан Ерић: Који научници и светскиауторитети поткрепљују Ваше тезе? Наведитенам нека имена.
Др Иво Вукчевић: Кад сам написао ову књигу,писао сам је да бих читаоца увео у индоевропску ииндоиранску историју, а не само представљањаСрба као Срба. У самој Америци је врло слабозанимање за ову област, а то је због тога што су упослератном добу већина истраживања билапристрасна због хладног рата, те је значај Словена уисторији потцењен, а занимање за словенскуисторију по себи је ослабило.Оно што је занимљиво о историји раних Срба јесте да се, његовим проучавањем, добија дубљиувид у индоиранску историју, као и у историјуНемачке, Пољске, Скандинавије, Енглеске и скороцеле Источне Европе, јер да би се разумела српскаисторија, мора се добро разумети источноевропскаи средњоевропска историја. Још једна ствар која једобра код историје Срба - древних Срба - јесте да суњихову историју и постојање бележили њиховинепријатељи, тако да Срби не пишу о себи, већдруги о њима. Та документасачувана су у Немачкој, апротумачили су их изванреднинемачки научници и постојиопширна библиографија на тутему. Поменућу само некаимена: Е. Ајхлер, Г. П. Феринг, Ј.Херман, Х. Кунстман, Р. Олеш,Е. Шулт.Када сам поменуо историјуЕнглеске, запитали бисте се какото да су Срби имали удела чак иу њеној историји. Немачкиизвори показују да је, када суДанци освојили Енглеску 1015.године и основали краљевину ту1025. године, било двеју војски: једна - данска војска, а друга -словенска војска с Балтика. Асада, крајем 19. века, енглескинаучници, највиши ауторитетиза англосаксонски језик иисторију, верују да јеанглосаксонско законодавство уЕнглеској потиче од два извора:од Англа и од Варина,словенског народа који седоселио у Енглеску. Стога, да бисхватили англосаксонскуисторију и законодавство,енглески научници окренули сусе Немачкој и словенским обичајима и установама.Још један занимљив део историје Срба у Немачкој,по мени један од битнијих догађаја у европскојисторији, јесте протестантска реформација.Средиште покрета Мартина Лутера било је уисточној Немачкој и било је много жеља запроменом, јер међу словенским живљем источнеНемачке је и даље било нехришћанских идеја иверовања, и нису били потпуно интегрисани у духхришћанства, те су били отворенији за промену.Друго што треба поменути јесте да су најближисарадници Лутерови били немачки Срби, и он седоста трудио да успостави везе са српском црквом уСрбији и Далмацији. Лутер је водио преписку санеколицином српских свештеника, и његовазамисао је била да православна црква у Србији и уисточној Европи и протестантска црква могу развити заједнички фронт против католицизма.Лутер је веровао да православна црква у Србијитреба да послужи као узор за реформу цркве уЕвропи. Протестантски богослови су написалимноштво књига у којима кажу да хришћански духкоји влада у Србији и српским земљама треба дабуде узор другим европским земљама.Оно што је занимљиво јесте да су, упркосполитичкој сфери немачко-словенских односа,многи немачки научници, чак и националистички,гајили симпатије према словенском живљу уНемачкој. Примера ради, један велики немачкинационалиста је у 19. веку изјавио да су јединиправи Немци житељи Саксоније и Прусије, који субили помешани са Словенима.
Слободан Ерић: Како објаснити зашто јеисторија Словена постала својеврсна криптои-сторија, зашто званична наука другачије пос-матра ствари?
Др Вукчевић: У 19. веку, када су двојицаенглеских научника англосаксонске историјеотишли у Немачку да из ондашњих извора сазнајунешто више о сопственој историји, они суприметили да се словенски утицај у научнимкруговима заташкивао. То је била склоност која сепровлачи кроз савремену историографију.
Слободан Ерић: Да ли су Лужички Срби једини преживели потомци Словена на тимпросторима?
Др Иво Вукчевић: Да. Али, Лужички Срби сусамо један мали део српске нације који је остао уНемачкој.
Слободан Ерић: Да ли се садашњи медијски,политички и војни притисак на Србију можепротумачити у светлу потискивање историје Срба?
Др Иво Вукчевић: Дакако, то је стара прича.Непријатељство према Словенима у Америципостало је изузетно оштро после Другог светског рата, јер су тада научници и интелектуалци избеглииз средње Европе, нарочито из Аустрије и Мађарскегде је јако антисловенско осећање, постали веомаутицајни у Америци. Ти људи су данас у Америципознати као неоконзервативци. Они јачају тиме штосу специјалисти за руско питање и велики рускинепријатељи. Они користе словенско питање да биуспели у политичком домену.
СРЕДА
14.11.2007.
22
У осмом и деветом веку било је уобичајено у  дипломатској преписци у Европи да се Немачкаопише тим речима: Реx Германорум, Популос Сцлаворум, јер у то време све што је било с источне стране Лабе била је словенска територија, а све до саме Рајне било је словенских колонија, чак у западној Немачкој. Занимљиво да постоји место у Америци где постоји град у Тексасу који се зове Србин, а основали су га немачки Срби 
Мада су Пољаци,као кнез Чарториски и његово друштво,били велики русофоби,они су били највећи поборници српске независности на Балкану.Они су,у ствари,развили југословенску идеју,и они су -више него било ко - одговорни заподршку илирском покрету.Они суподстицали католичку цркву у Босни иХрватској да подрже пансловенске идеје.Хтели су да Србија постане центарпансловенства,јер су - као Маркс и Енгелс- увидели да она неће никада бити подруским утицајем.У Србији никада нијепостојала већа заинтересованост запансловенство,јер,иако су Срби гајилипријатељска осећања према патњама других словенских народа,они једноставно нису видели разрешење свог националног питања у оквиру тог покрета.Пансловенске идеје су потекле изХрватске и Словачке,од народа који нисуимали своју унутрашњу снагу
За Геополитику говори др Иво Вукчевић, професор политичких наука наЊујоршком универзитету и аутор књиге 
СЛОВЕНСКА ГЕРМАНИЈА СЛОВЕНСКА ГЕРМАНИЈА 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->