Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Decret 167-1958 Privitor La Prescriptia a Extinctiva

Decret 167-1958 Privitor La Prescriptia a Extinctiva

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 466|Likes:
Published by Mypopohead

More info:

Published by: Mypopohead on Feb 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

 
DECRET nr.167 din 10 aprilie 1958privitor la prescripţia extinctivă
Textul actului publicat în B.Of. nr. 19/21 apr. 1958
DECRET NUMAR: 167 DIN 10/04/58privitor la prescriptia extinctiva
EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA
APARUT IN MONITORUL OFICIAL Nr. 19 DIN 21/04/58
ART. 1Dreptul la actiune, avind un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat intermenul stabilit in lege.Odata cu stingerea dreptului la actiune privind un drept principal se stinge si dreptul la actiune privindaccesorii.Orice clauza care se abate de la reglementarea legala a prescriptiei este nula.ART. 2Nulitatea unui act juridic poate fi invocata oricind, fie pe cale de actiune, fie pe cale de exceptie.ART. 3Termenul prescriptiei este de 3 ani, iar in raporturile dintre organizatiile socialiste, de 18 luni.ART. 4In raporturile dintre organizatiile socialiste, termenul prescriptiei este de 6 luni in ce priveste dreptul la:a) orice actiune izvorita din transmiterea unor produse calitativ necorespunzatoare sau pentrunetransmiterea in tot sau in parte a unor produse datorate;b) orice actiune prin care se pretinde plata unor penalitati ori amenzi civile;c) orice actiune pentru restituirea de diferente de pret rezultate din recalcularea preturilor in temeiuldispozitiilor legale;d) orice actiune a organizatiilor socialiste privitoare la serviciile de telecomunicatii ce acestea folosesc;e) orice actiune izvorita dintr-un contract de transport terestru, aerian sau pe apa, indreptata impotriva uneiorganizatii socialiste de transport.Termenul de prescriptie este de un an, daca contractul de transport a fost incheiat spre a fi executatsuccesiv cu mijloace de transport felurite.ART. 5Dreptul la actiune privitoare la viciile ascunse ale unui lucru transmis sau ale unei lucrari executate, sepoate prescrie prin implinirea unui termen de 6 luni, in cazul in care viciile nu au fost ascunse cu viclenie.ART. 6Dreptul de a cere executarea silita in temeiul oricarui titlu executor se prescrie prin implinirea unui termende 3 ani, iar in raporturile dintre organizatiile socialiste, de un an.ART. 7Prescriptia incepe sa curga de la data cind se naste dreptul de actiune sau dreptul de a cere executareasilita.In obligatiile care urmeaza sa se execute la cererea creditorului precum si in acelea al caror termen deexecutare nu este stabilit, prescriptia incepe sa curga de la data nasterii raportului de drept.Daca dreptul este sub conditie suspensiva sau cu termen suspensiv, prescriptia incepe sa curga de la datacind s-a implinit conditia sau a expirat termenul.
 
ART. 8Prescriptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita, incepe sa curga de la datacind pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca, atit paguba cit si pe cel care raspunde de ea.Dispozitiile alineatului precedent se aplica prin asemanare si in cazul imbogatirii fara just temei.ART. 9Prescriptia dreptului la actiune in anularea unui act juridic pentru violenta, incepe sa curga de la data cindaceasta a incetat.In caz de viclenie ori eroare sau in celelalte cazuri de anulare, prescriptia incepe sa curga de la data cindcel indreptatit, reprezentantul sau legal sau persoana chemata de lege sa-i incuviinteze actele, a cunoscutcauza anularii, insa cel mai tirziu de la implinirea a 18 luni de la data incheierii actului.ART. 10In raporturile dintre organizatiile socialiste, prescriptia dreptului la actiune izvorit din transmiterea unor produse calitativ sau cantitativ necorespunzatoare incepe sa curga de la data cind produsele au fost efectivpreluate de organizatia beneficiara, indiferent daca a fost sau nu intocmit proces-verbal de constatare alipsurilor.ART. 11Prescriptia dreptului la actiune privind viciile ascunse ale unui lucru transmis sau ale unei lucrari executate,incepe sa curga de la data descoperirii viciilor, insa cel mai tirziu de la implinirea unui an de la predarealucrului sau lucrarii.Prescriptia actiunii privind viciile unei constructii, incepe sa curga de la data descoperirii viciilor, insa cel maitirziu de la implinirea a trei ani de la predare.Prin dispozitiile prezentului articol nu se aduce nici o atingere termenelor de garantie, legale sauconventionale.ART. 12In cazul cind un debitor este obligat la prestatiuni succesive, dreptul la actiune cu privire la fiecare dinaceste prestatiuni se stinge printr-o prescriptie deosebita.ART. 13Cursul prescriptiei se suspenda:a) cit timp cel impotriva caruia ea curge este impiedicat de un caz de forta majora sa faca acte deintrerupere:b) pe timpul cit creditorul sau debitorul face parte din Fortele Armate ale Republicii Populare Romane, iar acestea sint puse pe picior de razboi.ART. 14Intre parinti sau tutor si cei ce se afla sub ocrotirea lor, intre curator si acei pe care ii reprezinta precum siintre orice alta persoana care, in temeiul legii sau a hotaririi judecatoresti, administreaza bunurile altora sicel ale caror bunuri sint astfel administrate, prescriptia nu curge cit timp socotelile nu au fost date siaprobate.Prescriptia nu curge impotriva celui lipsit de capacitate de exercitiu, cit timp nu are reprezentant legal si niciimpotriva celui cu capacitate restrinsa, cit timp nu are cine sa-i incuviinteze actele.Pescriptia nu curge intre soti in timpul casatoriei.ART. 15Dupa incetarea suspendarii, prescriptia reia cursul, socotindu-se si timpul curs inainte de suspendare.Prescriptia nu se va implini totusi inainte de expirarea unui termen de 6 luni, socotit de la incetarea cauzeide suspendare, cu exceptia prescriptiilor mai scurte de 6 luni care nu se vor implini decit dupa expirareaunui termen de o luna de la suspendare.ART. 16Prescriptia se intrerupe:a) prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie, facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia.In raporturile dintre organizatiile socialiste, recunoasterea nu intrerupe curgerea prescriptiei;b) prin introducerea unei cereri de chemare in judecata ori de arbitrare, chiar daca cererea a fost introdusala o instanta judecatoreasca, ori la un organ de arbitraj, necompetent;c) printr-un act incepator de executare.Prescriptia nu este intrerupta, daca s-a pronuntat incetarea procesului, daca cererea de chemare in

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Alina Trofin liked this
Catalin22ss liked this
mihaodo liked this
victorduma69 liked this
L0LIpOp liked this
roxana liked this
armindaz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->