Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bahasa Arab Semester 1

Bahasa Arab Semester 1

Ratings: (0)|Views: 579|Likes:
Published by razki malik

More info:

Published by: razki malik on Feb 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2012

pdf

text

original

 
 
Metod Nahu dan TerjemahNuraini binti Ismail 
1. TAJUK : METOD PENGAJARAN BAHASA ARABBINCANGKAN SERTA JELASKAN SECARA TERPERINCITUJUAN DAN MATLAMAT, LATAR BELAKANG SEJARAH DANCIRI-CIRI METOD NAHU DAN TERJEMAH.1.1 PENGENALAN METODOLOGI PENGAJARAN BAHASA
Pengajaran merupakan satu istilah penting dalam pendidikan. Ia didefinisikandengan pelbagai definisi yang berbeza-beza menurut pentafsirnya. Ada yang mengatakan bahawa pengajaran adalah suatu proses pengendalian bilik darjah. Ada juga yangmenyatakan bahawa pengajaran adalah aktiviti di dalam kelas yang menghubungkan gurudengan murid. Kesimpilan daripada definisi yang diutarakan dapatlah disimpulkansebagai suatu organisasi aktiviti yang dirancang dan diolah oleh guru untumenyampaikan kefahaman dalam satu suasana yang dipanggil bilik darjah.Pengajaran bahasa Arab turut sama menggunakan pelbagai metod pengajaran bahasa di dalam pengajaran bahasa Arab di Malaysia. Sejarah pendidikan bahasa Arab diMalaysia juga memperlihatkan pelbagai metod digunakan di dalam sistem pendidikan diMalaysia untuk membolehkan pelajar bahasa Arab menguasai bahasa ini. Dr. MuhammadAli al-Khauli (1982) mengatakan terdapat pelbagai metod yang digunakan dalam pengajaran bahasa Arab. Antara metod tersebut ialah metod nahu dan terjemah, metodterus, kaedah bacaan, audio lingual, metod eklektik dan metod komunikasi.1
 
 
Metod Nahu dan TerjemahNuraini binti Ismail 
1.2 DEFINISI METOD NAHU DAN TERJEMAH
Metod nahu dan terjemah dikenali dalam Bahasa Arab sebagaiMetod ini juga dikenali sebagai metod tradisional dan Metod klasik . Nik Hassan Basri (2003) mengatakan bahawa metod ini yang mula-mula digunakandalam pengajaran bahasa sebelum metod pengajaran lain ditemui dan diamalkan dalam pengajaran bahasa.Bersesuaian dengan namanya, kaedah ini terdiri daripada dua kompenan.Kompenan pertama merupakan kajian terperinci terhadap rumus-rumus nahu yanghendak dipelajari dan kompenan kedua pula adalah penggunaan terjemahan dalam pengajaran. Menurut Asmah Haji Omar (1984:50) kaedah ini merupakan kaedah yangmula-mula sekali digunakan penduduk Malaysia untuk mempelajari Bahasa Inggeris.Pelajar bahasa diberi ayat-ayat Bahasa Inggeris yang kemudiannya secara langsungditerjemahkan ke dalam Bahasa Melayu.Dalam kaedah ini, pada permulaan pengajaran, para pelajar akan didedahkankepada rmus-rumus nahu bahasa yang hendak dipelajari. Guru seterusnya memberikancontoh tentang penggunaan rumus-rumus tersebut. Rumus-rumus nahu kemudiannyaakan dihafal oleh pelajar. Dalam pengajaran perbendaharaan kata pula guru akanmemadankan perkataan-perkataan bahasa sasaran dengan perkataan seperti bahasa yangsudah diketahui.Daripada nama metod ini sendiri kita dapat mengetahui bahawa metod inimemberikan penekanan utama kepada beberapa perkara.
 Nahu atau tatabahasa sebagai fokus utama pengajaran dan pembelajaran. Nahu itumerupakan garis kasar nahu formal.
Perbendaharaan kata bergantung kepada teks yang dipilih.2
 
 
Metod Nahu dan TerjemahNuraini binti Ismail 
Pengajaran bemula dengan peraturan-peraturan bahasa, perbendaharaan katadiajar secara terasing dan banyak menggunakan terjemahan.
Terjemahan sebagai satu cara untuk melaksanakan pengajaran bahasa.Oleh itu metod nahu dan terjemah ini menjadikan tatabahasa sebagai matlamat pengajaran yang menggunakan terjemahan sebagai teknik utama dalam pengjaran bahasa ini.Di Malaysia, metod ini digunakan di awal peringkat perkembangan pendidikan bahasa arab. Sebagai contohnya ia digunakan dalam sistem madrasah, pondok dan diawal sistem pendidikan bahasa Arab di bawah Kementerian Pelajaran malaysia secararasmi. Walaupun kita telah mengalami perubahan dan perkembangan pendidikan bahasamemerlukan kita menggunakan metod lain yang lebih terkini seperti metod komunikasi,tetapi metod nahu dan terjemah masih popular digunakan guru dalam pengajaran bahasaArab di Malaysia.
1.3 TUJUAN DAN MATLAMAT METOD NAHU DAN TERJEMAH
Untuk mencapai tujuan dan matlamat seperti yang dirancangkan, perhatian perludiberikan kepada bahasa itu sendiriyang mempunyai cabang-cabangnya yang pelbagaiagar pelajar dapat menguasainya. Antara matlamat utama metod ini ialah :
Pelajar dapat memahami dan menguasai tatabahasa sesuatu bahasa dan berupaya untuk menulisnya dengan menggunakan tatabahasa yang betul dan tepat.Bahasa Arab ialah bahasa I’rab yang mana akhir setiap perkataan akan bertukar  barisnya berdasarkan kedudukannya dalam nahu sama ada ia merupakan isim, fa’il ataumaf’ul, sifat dan lain-lain lagi. Latih tubi menggunakan lafaz-lafaz, ayat dan ibarat3

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cm_Zamri_6027 liked this
Finah Sungaji liked this
Finah Sungaji liked this
Nabilah Ahmad liked this
redza liked this
dalleknaliza8266 liked this
dalleknaliza8266 liked this
abangzaim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->