Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DIONISIE AEROPAGITUL SI IERARHIILE ANGELICE

DIONISIE AEROPAGITUL SI IERARHIILE ANGELICE

Ratings: (0)|Views: 103|Likes:
Published by ElianaCorina

More info:

Published by: ElianaCorina on Feb 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2013

pdf

text

original

 
Dionisie Areopagitul siIerarhiile angelice
Dionisie Areopagitul este cea mai mare autoritate în materie deangeologie creştină. Opera sa include mai multe cărţi legate de lumea îngerilor, dintre care enumerăm următoarele lucrări: "lerarhia celestă","lerarhia eclesiastică", "Numele divine" şi "Epistolă". Considerată poatecea preţioasă mărturie a misticismului occidental şi a creştinismuluitimpuriu, "lerarhia celestă" este cel mai celebru text al angeologieicreştine. Acest text reuneşte şi codifică înţelepciunea milenarătransmisă de-a lungul secolelor de oamenii care au atins cele mai înaltetrepte ale desăvârşirii spirituale. În această lucrare Areopagitul spunecă ierarhiile angelice cereşti participă la guvernarea întregii creaţii şisunt mult mai apropiate de Principiul Divin, reflectând într-o proporţiemult mai mare voinţa divină, decât se produce aceasta în cazuloamenilor: "iluminările Principiului Divin se împlinesc mai întâi în ei şiapoi prin ei ni se transmit nouă, oamenilor, revelaţiile superioare."Cât despre ierarhiile cereşti propriu-zise, Dionisierevelează că ele sunt în număr de nouă, la rândul lor subîmpărţite întrei ordine majore (numite triade): primul ordin se află cel mai aproapede Dumnezeu şi cuprinde Serafimii, Heruvimii şi Tronurile, cei "cu mulţiochi şi multe aripi". Al doilea ordin conţine Domniile, Virtuţile (sauPuterile) şi Stăpânirile; iar cel de-al treilea ordin este format dinÎntâietori, Arhangheli şi Îngeri (păzitori). Numele fiecărei triadeangelice indică caracteristica divină proprie ei, ne explică DionisieAreopagitul: "Sfântul nume al Serafimilor semnifică «aceia care ard»sau, mai limpede spus, «aceia care purifică». Cel al Heruvimilorsemnifică "cunoaşterea plenară" sau "efuziunea înţelepciunii". Numele
 
Tronurilor indică vecinătatea tronului divin, fiind vorba deci de spiritefoarte înalte care se află în imediata apropiere a lui Dumnezeu şiprimesc în manieră directă şi imediată perfecţiunea şi cunoaştereadivină."Să vedem ce revelaţii face Dionisie despre triada intermediară: "Eucred că numele revelator al sfintelor Domnii ne arată capacitatea lor deelevare, care niciodată nu este diminuată, fiind liberă de oricecompromis; ele nu coboară, nu răspund niciodată unei acţiunidizarmonioase, sunt deasupra oricărei aserviri degradante şi sunt câtmai mult timp posibil în comuniune cu Principiul Divin. Numele sfintelorVirtuţi semnifică curaj în toate activităţile, ele nu obosesc niciodată săacumuleze lumina Principiului Divin şi sunt intens şi ferm orientate sprea-l reflecta pe Dumnezeu în fiinţa lor. Cât despre numele sfintelorStăpâniri, acesta arată egalitatea în grad cu Domniile şi cu Virtuţile,abilitatea de a acumula daruri divine şi puteri supraomeneşti; ele nuabuzează tiranic de forţele lor, utilizându-le în mod egoist, ci urmărescpermanent să se eleveze pe sine şi să-şi eleveze subordonaţii cătrerealităţile divine; ele tind să asimileze Principiul Puterii Divine, izvoruloricărei puteri şi pe care o reflectă, dăruind-o dezinteresat, pe cătposibil, îngerilor."Şi iată în sfărşit a treia ierarhie cerească desprecare Dionisie spune: "Numele Întâietorilor indică un caracter divinsuveran şi o putere de comandă, care este în perfectă consonanţă cuputerile suverane; ei se modelează după acelaşi Principiu Unic, izvor altuturor principiilor; ei, cu ajutorul bunei coordonări a ierarhiilorsuverane, exprimă acest principiu ca Principiu ordonator suveran.Sfântul ordin al Arhanghelilor, prin poziţia sa centrală în ierarhie estelegat în mod egal atăt de sfinţii Întâietori cât şi de Îngeri; ei primesc pescară ierarhică lumina Principiului Divin prin intermediul ordinelorsuperioare şi le transmit plini de bunătate Îngerilor, care la rândul lor ni
 
le manifestă nouă, ca răspuns la sfintele acţiuni şi rugăciuni ale celorcare devin iluminaţi de Dumnezeu. Cu Îngerii, cum am spus, se încheieşi se completează ordinele Fiinţelor cereşti, pentru că Îngerii, ultimeledintre entităţile cereşti, posedă caracterul de mesageri şi sunt cei maiapropiaţi de noi; de aceea, mai mult lor decât celorlalţi li se potriveştenumele de îngeri deoarece sarcina lor este aceea de a se ocupa de totceea ce este manifestat, şi mai mult, de lucrurile din lumea aceasta.Din acest motiv, Înţelepciunea Divină a încredinţat Îngerilor ierarhianoastră umană, desemnându-1 pe Mihail principe al poporului evreu, şichemând şi alţi îngeri să prezideze peste diferite popoare. De aceea, înantichitate se spunea că se stabilesc hotarele unui popor după numărul îngerilor lui Dumnezeu care-1 ocrotesc."Rezumând îndatoririle şi rolul ierarhiilor cereşti,Dionisie Areopagitul afirmă că: "Inteligenţele cereşti sunt toaterevelatoare şi mesagere a ceea ce le precede în ierarhie. Cele maielevate sunt animate direct de Dumnezeu, în timp ce celelalte, fiecaredupă forţele lor, sunt sub tutela spiritelor animate direct de Dumnezeu.Armonia suverană a tuturor lucrurilor a prevăzut, în dorinţa sa de aajuta fiinţele să se eleveze şi să se desăvârşească, dispunerea fiecăreifiinţe raţionale şi inteligente în cadrul unei ierarhii a ordinii sacre. […]După părerea mea, mai este un lucru care merită o reflexie profundă:tradiţia Loghia-ei spune despre îngeri că sunt «mii de milioane» şi«zece mii de miriade», repetând şi multiplicând pentru aceastanumerele cele mai mari pe care noi le folosim, cu intenţia clară de arevela că numărul fiinţelor cereşti este incalculabil. Şi chiar mai multesunt fericirile manifestate de aceste Inteligenţe supraomeneşti, avînd o înţelegere mult superioară capacităţii noastre. Ele ar putea fi perceputede mintea noastră ştiind că posedă o cunoaştere cerească,supraomenească, dăruită lor de Principiul Divin omniscient, Izvor alÎnţelepciunii, Principiu Suveran, Cauză Creatoare, Putere care cuprindeşi îmbrăţişează toate fiinţele, Dumnezeu Tatăl."

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->