Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Condiţii de malpraxis

Condiţii de malpraxis

Ratings: (0)|Views: 134|Likes:
Published by oliviusudrea

More info:

Published by: oliviusudrea on Feb 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2013

pdf

text

original

 
Condiţii de malpraxis
Malpraxisul
este eroarea profesională generatoare de pagube. Pentru a ajunge laevidenţierea condiţiilor de malpraxis va trebui să analizăm tipurile de erori. În primulrând propun o distincţie dihotomică, astfel împărţim erorile în
erori subiective
şi
erori obiective
- un mod primar de diferenţiere a erorilor.
Erorile subiective
constau în reprezentarea greşită a realităţii psihologicedeterminată de slaba pregătire profesională, implicit punerea defectuoasă în practicăa tehnicilor şi manevrelor de specialitate. În aceleaşi condiţii de lucru, oricare altăpersoană cu aceiaşi calificare era în măsură să evite prejudiciul datorat nepriceperii, îndoielii omisive, aprecierii superficiale a cazului sau a inaptitudinii. Erorile dediagnostic se pot datora necunoaşterii trecutului subiectului, examinării greşite,interpretării eronate a simptomelor, neefectuării unor teste sau neschimbăriidiagnosticului în cazul unui "tratament" care nu dă rezultate. Erorile subiectiveangajează responsabilitatea.
Erorile obiective
sunt legate de diversele probleme ale organizaţiei, dereactivitatea acesteia, de complexitatea problemelor, de informaţiile false puse ladispoziţie de cei din organizaţie, de sărăcia manifestărilor simptomatice saucaracterul lor nespecific.Eroarea obiectivă se datorează, cel mai frecvent, unei imperfecţiuni a ştiinţei la unmoment dat, unei reactivităţi particulare a subiectului examinat sau unorparticularităţi ale problemelor. Se află în eroare cu caracter obiectiv orice psihologcare în aceleaşi condiţii ar fi procedat la fel. În acest domeniu trebuie făcutăprecizarea privind eroarea de fapt, cauza ce înlătură răspunderea penală: art. 51 Codpen. „făptuitorul în momentul săvârşirii acesteia nu cunoştea existenţa unei stări,situaţii sau împrejurări de care depindea caracterul penal al faptei”(ex.: organizaţianu declara existenţa unor probleme de funcţionare) şi eroarea de normă care esteimputabilă (ex.: nu este înlăturat caracterul penal al faptei de necunoaştere alegislaţiei în acest domeniu).Diferenţierea erorii obiective de cea subiectivă impune analiza condiţiilor de lucruconcrete pe care psihologul le-a avut la îndemână. Se investighează dacă psihologula făcut, apelând la conştiinciozitate şi rigurozitate în aplicarea cunoştinţelor saleprofesionale, tot ce era posibil în acele condiţii, pentru a pune cel mai exactdiagnostic şi a alege cea mai bună metodă de tratament în interesul subiectului.Dacă el a respectat cerinţele unei atitudini profesionale ireproşabile, neconcordanţadiagnosticului cu realitatea va fi o eroare obiectivă, deoarece orice psiholog ar fiajuns la aceleaşi concluzii în aceleaşi condiţii. Dacă neconcordanţa diagnosticuluiapare prin folosirea prejudiciabilă, fără diligenţa şi conştiinciozitate a cunoştinţelorpsihologului în condiţiile concrete de lucru atunci există eroarea subiectivă,imputabilă.
Solu
ţ
ii pentru evitarea malpraxisului.Calificarea examinatorului
-pot utiliza teste psihologice doar profesionişti calificaţicare: au cunoştinţe asupra măsurării psihologice; cunosc istoricul probelor sauchestionarelor pe care le utilizează; au experienţă în utilizareatestelor; au cunoştinţe în domeniul în care aplică testele. Cataloagele care prezintăteste psihologice specifică şi nivelul de competenţă necesar cumpărării şi utilizăriifiecărui teste. Utilizatorilor li se cere să aplice testele numai conform indicaţiilor datede autorii lor. Personale cu o formare profesională incompletă nu trebuie sa cumpereşi utilizeze teste decât prin intermediul şi sub supervizarea unei persoanecompetente.Calitatea procedurilor de examinare specifică interdicţia de a examina în condiţii
 
necorespunzătoare şi în situaţia în care subiecţii prezenţi la examinare nu suntpregătiţi sau nu-şi dau consimţământul.
Obţinerea consimţământului
include obligaţia psihologului de a explica motivulexamenului, în unele ţări acordul consimţindu-se într-o formă scrisă, semnată deambele persoane/oranizaţii . Pentru a nu fi afectate rezultatele examinării, nu se dauexplicaţii detaliate despre test în situaţiile când intruziunea testului în viaţaparticulară este minoră.Datorită surselor de eroare care pot afecta semnificaţia rezultatelor subiectului lateste, acestuia i se poate da posibilitatea de a corecta ceea ce consideră a fi oimagine nefavorabilă sau discordantă cu performanţele sale reale. Trebuie evitată afişarea rezultatelor examenului psihologic, recomandându-se doarafişarea persoanelor admise, fără comentarii are ar putea constitui o violare aintimităţii subiecţilor.
Comunicarea rezultatelor
se face în forma lor prelucrată şi interpretată. Raportulpsihologic va fi întocmit conform cu solicitarea beneficiarului. Raportul trebuieredactat fără ambiguităţi, clar, evitându-se utilizarea termenilor tehnici, care potantrena erori de înţelegere unor neprofesionişti. Nu se porneşte de la presupunereacă beneficiarul cunoaştetestul sau bateria de examinare în sensul că în raport sunt necesare explicaţii privindsemnificaţia rezultatelor. De exemplu semnificaţia faptului că persoana a obţinut unanumeQ.I şi a implicaţiilor. Datele comunicate trebuie să reflecte situaţia obiectiv, fărăpăreri subiective sau strict personale.
Problema discriminării
datorate în testarea psihologică intervine mai ales cândproba este utilizată în selecţia profesională şi se utilizează un singur prag deadmisibilitate.Dacă există grupuri minoritare care obţin scoruri mai mici decât alte grupuri,personale care fac parte din acestea au şanse mai mici de a fi selectate şi seconstituie ca victime aleacestui tip de discriminare. În acelaşi sens, sunt prevăzute şi standarde pentruaplicaţiile particulare ale testelor, de exemplu testarea lingvistică a minorităţilor şitestarea indivizilorcare prezintă condiţii handicapante.Exusta tendinţa să se includă următoarele categorii de probleme în reglementările deutilizare a testelor educaţionale:- Notificarea adecvată, dinainte, a standardelor cerute de testare; mai ales pentrutestarea educaţională, cu sublinierea că elevilor, studenţilor şi profesorilor trebuie săli se ofere standarde de conţinut (cunoştinţe şi abilităţi cerute) dar şi de performanţă(nivel de performanţă);- Determinarea posibilităţilor elevilor şi studenţilor de a învăţa cunoştinţele şiabilităţile cerute;- Determinarea posibilităţilor reale de a avea succes (toţi elevii şi studenţii suntfamiliarizaţi cu tipul de sarcini din evaluare, implicate în modul de administrare(inclusiv cele bazate pe computer), au acelaşi echipament standardizat deadministrare şi scorare şi echipamentul cerut de testare;- Evaluarea reflectă practicile curente de instruire şi curriculare;- Existenţa unei încrederi supra sau sub-dimensionate în scoruri (performanţele lateste trebuie suplimentate cu alte informaţii de sprijin şi la îndemână pentru a formaun profil coerent al persoanei testate; performanţa la teste trebuie interpretată încadrul unui context mai larg în care intră şi alţi indicatori relevanţi.- Posibilităţile de a trişa sau a "învăţa" testul- Considerarea fundalului cultural şi social al celui care este testat;- Excluderea unei largi proporţii de elevi şi studenţi care prezintă de obicei disabilităţişi / sau dificultăţi lingvistice din studiile şi normele care monitorizează progresuleducaţional şi care permit comparaţii sistematice (testările pe scară largă);

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Lena Bira liked this
victoriapopescu liked this
MITUULINA liked this
Helga Debre liked this
eleni13 liked this
Marina Bogdan liked this
andrei_dogariu liked this
MITUULINA liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->