Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
397Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dosar PSI Scoli

Dosar PSI Scoli

Ratings: (0)|Views: 30,786|Likes:
Published by roxane_36

More info:

Published by: roxane_36 on Feb 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 
D O S A R 
P. S. I.
 
 _______________________  Nr. ____ din ________ 
DECIZIE nr. 1
Subsemnatul, ______________, director al ___________________________ în baza prevederilor O.G.R. nr. 60/1997 numesc pe ________________ în funcţiade cadru tehnic cu atribuţii privind punerea în aplicare, controlul şi supraveghereamăsurilor de apărare împotriva incendiilor.Obligaţiile acestuia sunt stabilite şi prevăzute în CAPITOLUL 3 din Dosarul privind autoapărarea împotriva incendiilor.
Director,
 ___________________ 
 
CAPITOLUL 1
Obligaţiile cadrului tehnic
cu atribuţii privind  punerea în aplicare, controlul şi supraveghereamăsurilor de apărare împotriva incendiilor.
Principalele obligaţii ale acestuia sunt:a)verifică în teren,cel puţin o dată pe semestru, respectarea normelor P.S.I. şi de dotare,îndeplinirea la termen a măsurilor de apărare împotriva incendiilor; b)acţioneapentru înturarea pe loc a neajunsurilor constatate în respectareanormelor;c)aduce la cunoştinţă institiei situiile deosebite şi propune suri pentrusoluţionarea lor;d)verifică modul de întreţinere şi funcţionare a stingătoarelor şi celorlalte mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor existente în dotarea institiei, precum şicunoaşterea modului de folosire a acestora de către personalul desemnat;e)execută exerciţii de intervenţie în caz de incendiu şi de evacuare a persoanelor şi bunurilor materiale. Prezintă concluziile desprinse conducerii instituţiei, făcând propuneri concrete şi suri de apărare împotriva incendiilor, cu termene şiresponsabilităţi;f)întocmeşte în proiect planul de intervenţie pentru stingerea incendiilor şi planul dealarmare-evacuare in caz de incendiu şi îl supune spre aprobare conducerii instituţiei;g)elaboreatematica anuade instruire periodică a personalului angajat, duaprobarea ei execută instructajul cu personalul nou angajat, face propuneri pentrumateriale şi acţiuni intructiv-educative, pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi participă la testarea periodică a personalului asupra regulilor, atribuţiilor, măsurilor,sarcinilor ce-i revin pe linie de PSI.h)participă la acţiunile de stingere a incendiilor în instituţie şi la înlăturarea urmărilor avariilor, exploziilor, calamităţilor naturale, la stabilirea măsurilor de securitate P.S.Ice trebuie luate pentru repunerea în funcţiune în cel mai scurt timp.i)face propuneri pentru sancţionarea salariaţilor vinovaţi de nerespectarea măsurilor şireglementărilor P.S.I. j)colaborează cu organele de pompieri în domeniul apărării împotriva incendiilor.k)duce la îndeplinire întocmai şi la timp, deciziile şi hotărârile date de către conducereainstituţiei.
Cadru tehnic, _____________________ 

Activity (397)

You've already reviewed this. Edit your review.
Carmen Constantinescu added this note
Am mare nevoie de un plan de depozitare pentru substante periculoase.
Carmen Constantinescu added this note
Procedura operationala PSI , daca se poate sa mi-o trimite-ti si mie pe adresa carmen_gabriela13@yahoo.com.
macktim liked this
doruk1964 liked this
Felicia Radis added this note
foarte bun materialul, felicitări! Aș dori si eu dacă se poate dosarul PSI pt școli, la adresa felicia_radis@yahoo.com.Mulțumesc anticipat!
sbulatel liked this
Tarca Mimi added this note
foarte bun documentul! puteti sa mi-l trimite-ti si mie pe adresa tarcamimi@yahoo.com multumesc anticipat!
Luminita Burlui added this note
foarte bun materialul.Mi l puteti trimite si mie pe adresa luminitalulu@yahoo.com. Multumesc anticipat .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->