Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
History of the Metis Sash

History of the Metis Sash

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,358|Likes:
The sash was first used as a trade item or prestige gift by the North West Company. From the late 1700s the fingerwoven sash has been worn by Metis, Canayen and First Nations voyageurs. In many ways it was a symbol of their occupation. In Eastern Canada weavers in L’Assomption, Quebec made the Assomption sash. This was known for its “Ceinture fleché,” or arrowhead design. The Metis now have adopted the sash as a symbol of national identity and it is worn worn by the Metis for both traditional and ceremonial purposes.
The sash was first used as a trade item or prestige gift by the North West Company. From the late 1700s the fingerwoven sash has been worn by Metis, Canayen and First Nations voyageurs. In many ways it was a symbol of their occupation. In Eastern Canada weavers in L’Assomption, Quebec made the Assomption sash. This was known for its “Ceinture fleché,” or arrowhead design. The Metis now have adopted the sash as a symbol of national identity and it is worn worn by the Metis for both traditional and ceremonial purposes.

More info:

Published by: Lawrence J. Barkwell on Feb 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/13/2014

 
Bgstdry do tbl Jltgs
 
^ksb
Fy Idugsl _gla ka` Ikwrlanl FkrhwliiPbl Kssdjptgda (dr krrdw) sksb gs k syjfdign pglnl do nidtbgam tbkt bks flndjl nlatrki td tbl trk`gtgdaki nuiturls do tbl Orlanb-kak`gka ka` tbl !"tgs#
 
Ordj tbl iktl $%&&s tbl ogamlr wd'la sksb bks flla wdra fy !ltgs kakylas ka` Ogrst ktgdas 'dykmlurs# Pbl drgmga do tblsl sksbls wks pkrtiy ordj tbl ktg'l prkntgnl do ogamlr frkg`gam wgtb alttil ogfrl fuookid bkgr ka` aktg'l bljp ka` tbl Orlanb kak`gka prkntgnl do jkhgam frkg`l` wddila mkrtlrs#
$
 *ksbls do ga`gmladus drgmga nka fl odua` wgtb krrdw igmbtagam `gkjda` ka` nbl'rda `lsgmas# Pbl lkriglst
nglaturls-oiçnbçs
 flnkjl pkrt do tbl `rlss
å ik Nkak`gla
 ljlrml` ordj tbl +ulfln wlk'gam 'giikmls#
,
 Pbl our trk`lrs ga tblgr dwa  plrsdaki k`drajlat kiwkys bk` td hllp k stlp kblk` do tblgr aktg'l niglatlil go odr adtbgam lisl tbka prlstgml# Pbly bk` td bk'l ogalr ka` jdrl frgiigkat flits ka` mkrtlrs da tdp do mrlkt ndkts ka` oiksby rl` ilmmgams. /a splngki dnnksgdas wbla k adtkfil 'dykmlur wkatl` td bdadur ka 5a`gka nbglo odr mdd` slr'gnl bl flstdwl` upda bgj k jl`ki k mdrmlt k nkpdt dr k sksb.
;
 Pblsl sksbls ka` mrlkt ndkts tbus flnkjl tbl  fk`ml do tbl
fdurmldgs
 do tbl drtb-6lst djpkay# Pblsl sksbls sllj td fl ka krt odrj uag>ul td drtb Kjlrgnk sganl stu`gls do tbl tlnbag>ul do ogamlr wlk'gam ka` gts `gstrgfutgdas bks okgil` td prd`unl kay l'g`lanl do gts prkntgnl ga 0urdpl wbgnb wdui` knnduat odr gts gatrd`untgda gatd kak`k ga didagki `kys#Iktlr lkstlra kak`gka wlk'lrs ga I<Kssdjptgda +ulfln flmka k ndttkml ga`ustry tbkt  prd`unl` tbl Kssdjptgda sksb hadwa odr gts lgaturl oilnb"? dr krrdwblk` `lsgma# Pbl Kssdjptgda *ksb odrjkiiy mdt gts akjl ga $=2% fut wks hadwa prgdr td tbkt ks tbl drtb 6lst sksb#? 5a tbl lkriy $=&&s tbl drtb-6lst djpkay wks stdnhgam ka` trk`gam k 'krglty do wdrstl` sksbls ka` flits# Fkrflku adtls tbkt tbly bk` nlgaturls k oikjls (oikjl ighl) nlgaturls k oilnbls (krrdw sksbls) ga fdtb wdrstl` ka` ogal jktlrgki# 0'latukiiy tbl akjl nlgaturl oilnbl prl'kgil` kitbdumb tbl rlki krrdw sksb bk` kijdst `gskpplkrl`# lgaturls k oikjls (oikjl ighl) jdrl kptiy `lsnrgfls wbkt flnkjl tbl stka`kr`g7l` Kssdjptgda sksb#Pbl Kssdjptgda ka` *t# 3kn>uls `l Knbgmka sksbls krl sd nkiil` ordj tblgr piknl do jkauoknturl ks k bdjl ga`ustry do tbl Orlanb kak`gkas odr tbl our trk`lrs do !datrlki td fkrtlr wgtb tbl 5a`gkas# Pbl krrdw sksb flnkjl tbl stka`kr` typl wbla tbl 8u`sda<s Fky djpkay flmka td gjpdrt k nblkp jkauoknturl` sksb ordj 0amika` ks gt `dls stgii9 tbgs rugal` tbl bdjl ga`ustry#Ikrml sksbls ndui` fl d'lr ogotlla ollt idam ganiu`gam orgamls ka` tla ganbls wg`l wblrlks tbl k'lrkml sg7l jk`l kt I<Knbgmka alkr I<Kssdjptgda ga tbl lkriy $:&&s wks sg1 ganbls dr l'la ilss ga wg`tb# Pbl ogrst hadwa _dykmlur sksbls wlrl lgtblr jk`l do dal slt ndidur sunb ks rl` snkrilt) dr k juitg-ndidurl` nbl'rda sksb#
$
 !krgus Fkrflku *ksbls ga tbl Our Prk`l?
Pbl Flkvlr 
3ual $:4$E ,4-,%#
,
 *blrry Okrrlii knlttl
^lwgam Durslivls Pdmltblr3 Nidtbgam, @lndrktgvl Krts ka` tbl !"rlssgda do  #ltgs ka` $kio Frll` %`latgt&
# 6gaagplmE b#N# `gsslrtktgda @ag'lrsgty do !kagtdfk ,&&4E %2#
;
 /p# ngt# p# ,4-,2#
$
 
Pbl 0tdool `u pkys? kt tbl tgjl do tbl 8kfgtkat do lw Orkanl Lust flodrl tbl $=&&<s wdrl ks tblgr `kgiy ndstujl k sdrt do jdnnksga mkrtlrs jk`l da k iddj wddi pkats wgtb k ndttda dr igala sbgrt td>ul nkpdtl ka` sksb td hllp ndkt nidsl`# Kntukiiy Pbdjks Kafury ga $%% wrdtl ga bgs trk'li Lduraki wbgil 'gsgtgam bkrilsfdurm ka` Flkupdrt kfdut tbl ndidrl` sksb tbl pldpil wdrl# Pbgs kppkrli nbkaml` 'lry igttil sganl gt wks jdstiy wdra fy tbl idwlr nikss plkskat# Pbl sksb ga mlalrki wks daiy wdra `urgam orgmg` wlktblr fksgnkiiy gt hlpt tbl ndkt nidsl` adtbgam lisl# Pbl sksb wks al'lr wdra `urgam tbl sujjlr `kys flnkusl gt wks `lljl` adt alnlsskry td tbl l1nlptgda do splngki dnnksgdas ga sdjl ligtl okntgdas#Pbl Orlanb wlstlra !"tgs krl hadwa td bk'l k`dptl` tbl Orlanb kak`gka kttgrl wbgil tbl 0amigsb nduatry fdra stkyl` wgtb Frgtgsb adrjs do gjpdrtl` tl1tgils# Pbl nkpdtl wks tbla k`dptl` fy Pbl 8F kotlr tbl kjkimkjktgda do $=,$ wgtb tbl 6 odr kii gts ljpidylls# Mllp ga jga` tbkt tbl 6 bk` kirlk`y ljpidyl` tbl nkpdtl flodrl tbl jlrmlr flnkusl do gts Orlanb ljpidylls# Pbl nkpdtl bk` twd ndidrs tbly wlrl fiul odr tbl slr'gnljla ka` mrly odr tbl ligtl sd stktus wks do mrlkt gjpdrtkanl ka` wbkt ydu wdrl `ladtl` ydur stktus# *ksbls kjdam tbl _dykmlur kisd bk` stktus kttknbl` td gt# ilrhs wdrl k nlrtkga sksb wbgil tbl kmlats do bgmblr stktus wdrl kadtblr tbl ilamtb do tbl orgaml ka` tbl ndidur blipl` td `ltlrjgal tbdsl okntdrs# *blrry Okrrlii knlttl adtls tbktE Pbl drtb 6lst djpkay jky bk'l flla tbl ogrst td suppiy ykra odr tbl ga`gmladus jkauoknturl do sksbls# Pbl ndjpkay kisd ndjjgssgdal` sksbls odr fdtb ka ga`gmladus jkrhlt ka` tblgr dwa ljpidylls stgjuiktgam tbl `l'lidpjlat do nrlktg'l nlatrls do prd`untgda# Fltwlla $=&4 ka` $=,& drtb 6lst djpkay ga'latdrgls doolrl` ka ganrlksgam 'krglty do wdrstl` flitsE ndjjda ogal drtb 6lst snkrilt ogal snkrilt snkrilt ka` nrgjsda drtb 6lst#?
4
 Pbl 6 knnduats sbdw : wdrstl` sksbls jkauoknturl` fy dtkry kt i<Kssujptgda ga $%:: ka` fy $=&4 I# _lakanl suppigls $: ogal glaturls ,= wdrstl` flits  glaturls %& ogal wdrstl` flits 4 ndjjda $2 frdk` wdrstl` flits ka` 2 akrrdw ogal `lstgal` odr tbl 3ual nkadls td Ktbkfksnk Odrt `ls rkgrgls Ikn ik iugl ka` Brka` drtkml#*ksbls `d adt kpplkr ga tbl 8F ga'latdrgls uatgi $=$= odiidwgam tbl 8F jlrmlr wgtb tbl 6 ga $=,$# Pbl 8F ga'latdrgls kt l` g'lr fltwlla $=$2 ka` $=;2 igst frdk`  flit snkrilt dr nrgjsda akrrdw flit snkrilt dr nrgjsda ka` k ogal kak`gka flit# Kil1ka`lr dss ndjjlatl` ga tbl $=2&s tbkt tbl Orlanb styil bk` flla k`dptl` fy tbl *ndts 8kio Frll`sE Pbl fiul nkpdtl ka` rl` flit sd plnuigkr td tbdsl do Orlanb drgmga ga tbgs >ukrtlr bk'l flndjl ok'drgtl krtgnils do `rlss kjdam tbl rgsgam mlalrktgda#?
2
 Pbl 8F sbgpjlat do $=$= dut do !datrlki wks do $%, sksbls ga odur sg7ls slat td 3kjls Fgr` kt 3knh g'lr#
4
 knlttl dp# ngt# pp# %2-%#
2
 Kil1ka`lr dss#
Pbl 'l` 'gvlr ^lttil(lat3 %ts rgsl "rdmrlss ka` "rlslat stktl, wgtb sd(l knnduat do tbl aktgvl rknls ka` gts mlalrki bgstdr& td tbl "rlslat `k& )
0`jdatdaE 8urtgm $:%, rlprgat do $=2 l`gtgdaE p# ,&=#
 8FK F# $;4G`G$2 odigd $&#
,
 
K 8kionkst wgtb bgs 6gol ka` bgi` n# $=,2 fy ltlr ga`gsfknblr 
#
6gaagplm Krt Bkiilry B-=,-,$2
Ks nka fl sbdwa tbl !ltgs k`dptl` tbl sksb ks k rlsuit do tblgr pkrtgngpktgda ga tbl our trk`l# 5a tbl lkriy $=&&s ga tbl di` drtbwlst gt flnkjl k syjfdi do !ltgs g`latgty# 5a $=,; 6giigkj Mlktgam dfslr'ls k pkrty do twlaty jduatl` !ltgs fuookid buatlrs ilk`gam k pkrty do ;&& pldpil fknh td ljfgakEKii do tblj bk'l k fiul nkpdtl wgtb k bdd` wbgnb tbly usl daiy ga fk` wlktblr9 tblkpdtl gs slnurl` krdua` tblgr wkgst fy k jgigtkry sksb# Pbly wlkr k sbgrt do nkignd dr  pkgatl` jusiga jdnnksgas ka` ilktblr ilmmgams okstlal` rdua` tbl ilm fy mkrtlrs drakjlatl` wgtb flk`s
.
=
%
 6giigkj Mlktgam#
 *krrktgvl
 $=,4E 4&# 5iiustrktgda do k !ltgs fuookid buatlr da odiidwgam pkml ordj k pla ka` gah `rkwgam fy bkrigl !# usslii !datkak 8gstdrgnki *dnglty (C $:;#&$#&;)#
;

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Linda C. Young liked this
sawchuk6774 liked this
Decoys liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->