Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
10Activity
P. 1
Kementerian Kewangan Surat Pekellllng Perbendaharaan Bil. 5

Kementerian Kewangan Surat Pekellllng Perbendaharaan Bil. 5

Ratings:
(0)
|Views: 1,120|Likes:
Published by Mohd Najib

More info:

Published by: Mohd Najib on Feb 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

 
KEMENTERIAN KEWANGANSURAT PEKELlLlNG PERBENDAHARAAN BIL.
5
TAHUN
2009
Semua Ketua Setiausaha KementerianSemua Ketua Jabatan PersekutuanSemua Setiausaha Kerajaan NegeriSemua Ketua Badan Berkanun PersekutuanSemua Pihak Berkuasa Tern patan
PERUBAHAN HAD NlLAl DANTATACARA PENGllRUSAN PEROLEHAN SECARA SEBUT HARGATu uan
Surat Pekeliling Perbendaharaan
(SPP)
ini bertujuan untuk memaklumkan kepadasemua Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun (Agensi) mengenai perubahan had nilaidan tatacara pengurusan perolehan secara sebut harga bagi bekalan, perkhidmatan dankerja.
Tatacara Perolehan Secara Sebut Harga
2. Peraturan semasa menetapkan bahawa perolehan bekalan dan perkhidmatan yangbernilai melebihi RM50,OOO hingga RM200,OOO dan perolehan kerja yang tidakmenggunakan Jadual Kadar bernilai melebihi RM20,OOO hingga RM200,OOO hendaklahdilaksanakan secara sebut harga. Sebagai langkah untuk merangsang ekonomi negara danmempercepatkan pelaksanaan perolehan, had nilai perolehan secara sebut harga dinaikkandaripada RM200,OOO kepada RM500,OOO.
3.
Tatacara pengurusan perolehan secara sebut harga yang terperinci adalah seperti di
bmpiran
1.
Agensi hendaklah mematuhi sepenuhnya peraturanltatacara yang ditetapkandi bawah SPP ini termasuk memastikan perkara-perkara berikut:
i)
semua urusan berkaitan perolehan Kerajaan berdasarkan amalan tadbir urusbai k (good governance practices) dengan mematuhi prinsip-prinsip perolehanKerajaan seperti akauntabiliti awam, diuruskan secara telus, nilai faedahyang terbaik, saingan terbuka serta adil dan saksama.
 
ii) perolehan bekalan, perkhidmatan atau kerja tidak dipecah kecil bagimengelakkan pelawaan sebut hargaltender.iii)perkhidmatan perunding tidak digunakan untuk melaksanakan perolehansecara sebut harga. Sekiranya Agensi tidak berkemampuan, rujukanhendaklah dibuat kepada Jabatan Teknik.
iv)
bagi perolehan kerja, Agensi dibenarkan untuk melaksanakan perolehansecara pakej merangkumi kerja induk dan kerja melibatkan Wang Kos Prima.Walau bagaimanapun, Agensi hendaklah mensyaratkan kontraktor indukmelantik subkontraktor yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor(PKK) dalam kelas, kepala dan sub-kepala yang bersesuaian serta LembagaPembangunan lndustri Pembinaan Malaysia (LPIPMICIDB) dalam gred yangberkaitan.
Perolehan
Di
Kalangan Syarikat Bertaraf PembuatlPembekal
4.
Agensi hendaklah memastikan perolehan bekalan secara sebut harga dipelawa dikalangan syarikat bertaraf pembuat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalamkod bidang berkaitan. Sekiranya bilangan syarikat bertaraf pembuat yang berdaftar denganKementerian Kewangan di negeri berkenaan tidak mencukupi, syarikat bertaraf pembuatyang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di negeri berhampiran boleh dipelawa.Walau bagaimanapun, jika bilangan syarikat bertaraf pembuat yang berdaftar denganKementerian Kewangan adalah kurang daripada bilangan minimum yang perlu dipelawa,maka sebut harga hendaklah dipelawa di kalangan syarikat bertaraf pembuat yang berkenaansahaja.
5.
Jika tidak terdapat syarikat bertaraf pembuat yang berda ftar dengan KementerianKewangan, maka perolehan boleh dibuat di kalangan pembekal yang berdaftar denganKementerian Kewangan dalam kod bidang berkaitan. Agensi adalah dilarang mempelawapembekal dan syarikat bertaraf pembuat untuk menyertai sesuatu perolehan sebut hargayang sama.
Perolehan Sebut Harga Melalui Sistem ePerolehan
6.
Perubahan had nilai sebut harga juga berkuat kuasa kepada perolehan yangdiuruskan melalui sistem eperolehan (eP). Agensi yang eP
enabled
hendaklah mematuhi SPPberkaitan yang berkuat kuasa.
Tanggungjawab Pegawai PengawalIKetua Jabatan
7.
Setiap Pegawai PengawaVKetua Jabatan adalah bertanggungjawab dalam memastikansemua urusan perolehan hendaklah dilaksanakan mengikut peraturan dan prinsip-prinsipserta dasardasar perolehan Kerajaan yang ditetapkan. Selaras dengan hasrat Kerajaan untukmempercepatkan pelaksanaan perolehan, Pegawai PengawalIKetua Jabatan hendaklah segeramengeluarkanwaran peruntukan kecil kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) bagimembolehkan pemegang waran melaksanakan perolehan-perolehan yang berkaitan.
 
8. Sebarang pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan hendaklah diambiltindakan sewajarnya seperti yang ditetapkan dalam peraturan kewangan..
Kua
t
Kuasa
9. SPP ini berkuat kuasa pada tarikh ianya ditandatangani dan hendaklah dibacabersekali dengan Arahan Perbendaharaan (AP) dan Pekeliling lain yang berkaitan.
Pindaan Dan Tambahan
10.
Dengan berkuat kuasanya SPP ini, AP 170.1, 170.3(a) hingga (c], 171.1,176.1
(a)
hingga (c), 179.2(c),
1
80, 18
1 (a),
182.1 (e), 190(b)(i) dan
(ii),
190(c),200.5(i] dan
(ii)
serta 201
.l
d) dan (el adalah dipinda, manakala AP180.2(d) dan202.3 adalah ditambah. Pindaan dan tambahan AP adalah seperti di
Lampiran
2.
Pembatalan
1
1
.
Dengan berkuat kuasanya SPP ini, SPP berikut adalah dibatalkan:
i)
SPP
Bil.
6 Tahun
1
998;
ii)
Para
10,
1
1,
12 dan 13 kepada SPP Bil. 2 Tahun 1999;
iii)
SPP
Bil.
2 Tahun 2001 (Tambahan Pertama SPP Bil. 2 Tahun 1999);iv)SPP
Bil.
7 Tahun 2005;v)Para 13.1 dan 14.1 kepada Lampiran
1
SPP
Bil.
5 Tahun 2007;vi)SPP Bil. 6 Tahun 2007; danvii)SPP
Bil.
7 Tahun 2007.Sekian, terima kasih.
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
Saya ykg menurut perintah,~etua etiausaha ~erbendaharadKementerian Kewangan Malaysia24 Februari 2009
s.k. Ketua Setiausaha NegaraKetua Audit NegaraAkauntan Negara MalaysiaSemua Pegawai Kewangan Negeri

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ajleez Aris liked this
Mazlan Mohamed liked this
gmbee73 liked this
Azman Hamzah Dman liked this
sarinahbaharom liked this
mun1988 liked this
mun1988 liked this
Mohd Yusof Bin Hassan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->