Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
seminarska -zivotna sredina

seminarska -zivotna sredina

Ratings: (0)|Views: 1,595|Likes:
Published by batanm3623

More info:

Published by: batanm3623 on Feb 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2013

pdf

text

original

 
Семинарска
 
 работа
 
по
Животна
 
средина
 
ТемаМеѓународни иницијативи во врска со климатскитепромени
1
 
Содржина
1.Вовед..................................................................................................32. Глобално затоплување.....................................................................42.1 Следење на климатските промени................................................52.2 Последици од климатските промени............................................53. Меѓународни иницијативи во врска со климатските промени....63.1 Протоколот од Кјото.......................................................................84. Заклучок.............................................................................................95. Користена литература.......................................................................10
2
 
1.Вовед
Животот на земјата е можен поради ефектот на стаклената градина којсе создава сам на природен начин. Природното појавување на гасовите кои госоздаваат ефектот на стаклената градина (стакленички гасови), пред севодената пареа, јаглерод диоксид, метан, азотен оксид, тропосферски озон,овозможува сончевата енергија да дојде до површината на земјата каковидлива светлина а потоа да биде заробена во атмосферата какоинфрацрвена топлина. Овој феномен ја одржува топлината на нашата планетасо што се обезбедува нормално одвивање на физиолошките функции.Ефектот на стаклената градина кој милиони години беше благослов наЗемјата, сега се претвора во сериозна закана, засилен од човечкитеактивности. Со индустријализацијата и порастот на населението, емисијатана стакленичките гасови од согорување то на фосилните горива , сечењето нашумите и чистењето на земјиштето за употреба за земјоделието, постојано сезголемува. Во последните 100 години стакленичките гасови се емитираа воатмосферата побрзо од колку што можеа природните процеси да гиотстранат. Дополнително, емитирани се нови синтетички гасови како што сехлорофлуоројаглероди и халони и утврдено е дека тие го поддржуваатефектот на стаклената градина. Во овој период концентрацијата на овиегасови во атмосферата постојано се зголемува, со предвидување дека ќепродолжи брзо да расте паралелно со порастот на глобалната економијата.Овие дополнителни емисии почнуваат да ја нарушуваат деликатната рамнотежа, значително зголемувајќи го количеството на стакленички гасовиво атмосферата и нивниот изолационен ефект. Пофатоците за климата пред160 години укажуваат на тесна поврзаност меѓу концентрацијата настакленичките гасови во атмосферата и глобалните температури. Уште во1896 година големиот шведски хемичар Arrhenius предвидел дека соудвојувањето на концентрацијата на јаглерод диоксид во атмосферата прекусогорување на фосилното гориво, можно е глобалната температура дапорасне за 5,5 C . Ова и не е толку далеку од вредностите 1,5 C do 4,5 C коисега се добиваат од компјутерските симулации на климата за двојнозголемување на јаглерод диоксид . Во 1995 г. Светската научна заедницаизвести дека промената е веке присутна и дека планетата Земја во минатото
3

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
borisst liked this
Daniel Paskov liked this
Milena Krsteva liked this
Milena Krsteva liked this
Maria liked this
Nikola Kletnikov liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->