Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BATAS KALIKASAN

BATAS KALIKASAN

Ratings:
(0)
|Views: 12,235|Likes:
Published by ren27ertine

More info:

Published by: ren27ertine on Feb 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

 
 
BATAS KALIKASAN
1. DENR ADMINISTRATIVE ORDER No. 39 Series of 1997 CHEMICAL CONTROL ORDER FOR CYANIDE AND CYANIDE COMPOUNDS# It is the policy of DENR to minimize hazards to human health and theenvironment from the improper use, management, disposal, and subsequentrelease and exposure to harmful substances. “Act” means Republic Act 6969otherwise known as the Toxic Substances and Hazardous and Nuclear WastesControl Act of 1990. “Cyanide” means any substance containing the cyanide ion, CN, as foundin metallic cyanide and hydrogen cyanide. Cyanide and cyanide compounds arehighly toxic to humans and aquatic life even at low concentrations. Cyanides areused in a variety of industrial applications. These include steel, plastics,synthetic fibers, chemical synthesis, electroplating, metallurgy, and mining.Over the years, however, they have been increasingly used for other purposes which are detrimental to the environment such as in the fishing sector. Also,their careless use has resulted in some incidents and accidents which havedisastrous effect on human health and the environment. This CCO, therefore, ismeant to control their use and dispersioninto the environment to avoid these adverse consequences.* Ito ay ipinatupad ng DENR upang mabawasan ang masasamang naidudulot ngdi tamang pagtatapon ng basura at pagtatapon ng mga nakalalasong mgakemikal sa katawan ng tao. Batas republika 6969 na tinatawag rin bilang ToxicSubstances and Hazardous and Nuclear Wastes Control Act ng 1990. Angcyanide ay nangangahulugang anuumang kemikal na may halong cyanide ion,CN na makikita sa metallic cyanide at hydrogen cyanide. Ang cyanide at cyanidecompounds ay talagang nakalalason sa katawan ng tao at sa ating yamang tubig.Sa mga nakaraang taon ang paggamit ng cyanide sa pangingisda ay tumaas. Atang di tamang paggamit nito o dulot ng kapabayaan ay nagbunga ng mgaaksidente at pagkasira n gating kalikasan.2. DENR Administrative Order No. 29 Series 1992Implementing Rules And Regulations of Republic Act 6969# These Rules and Regulations shall be known as the Implementing Rules andRegulations of Republic Act 6969. Declaration of Policy. It is the policy of theState to regulate, restrict or prohibit the importation, manufacture, processing,sale, distribution, use and disposal of chemical substances and mixtures thatpresent unreasonable risk and/or injury to health or the environment; toprohibit the entry, even in transit, of hazardous and nuclear wastes and theirdisposal into Philippine territorial limits for whatever purpose; and to provideadvancement and facilitate research and studies on toxic chemicals andhazardous and nuclear wastes.These Rules and Regulations shall cover the importation, manufacture,processing, handling, storage, transportation, sale, distribution, use anddisposal of all unregulated chemical substances and mixtures in the Philippinesincluding the entry, even in transit, as well as the keeping or storage anddisposal of hazardous and nuclear wastes into the country for whateverpurpose.* Itong batas na ito ay kilalai bilang pagpapatupad ng mahigpit sa batas atregulasyon ng batas Republika 6969. Ito ay batas ng estado upang ma regulateang pagbabawal na maipuslit o maikalakal ang mga cyanide, maggawa ng mgaito, magbenta, mamgay, gumamit at magtapon ng mga kemikal na may masamang reaksyon sa katawan ng tao o kaya naman ay sa kapaligiran, para
 
mapagbawalan ang pagpasok, pati na rin ang pag alis ng mga kemikal nanakalalason at ang pagtatapon nito sa anumang teritorto ng pilipinas at sa kahitna anong dahilan. Ang batas ay sumasakop sa pakikipag kalakal, paggawa, pagpoproseso,paggamit, pagtatago, pag puslit, pagbebenta, at pagtatapon ng lahat ng dinalalamang kemikal sa Pilipinas.3. DENR Administrative Order No. 37 Series of 1996Revising DENR Administrative Order No. 21, Series of 1992, to furtherstrengthen the implementation of the Environmental Impact Statement System.# It is the policy of the DENR to attain and maintain a rational and orderly  balance between socio-economic growth and protection through the sustainableuse, development, management, renewal and conversion of the country'snatural resources, including the protection and enhancement of the quality of the environment, not only for the present generation but for the futuregenerations as well.* Ito ay batas ng DENR para maabot ang pantay at balanseng sosyo-ekonomikong paglago at proteksyon sa pamamagitan ng paggamit, pag develop,pag mamanage, pagbabago ng likas na yaman ng ating bansa. Kalakip nito angproteksyon at paghubog sa magandang kalidad n gating kapaligiran, hindi langngayong henerasyon kundi hanggang sa ating kinabukasan.4. DENR Administrative Order No. 34 July 14, 1992Rules and Regulations to Implement Republic Act No. 7076 Otherwise Knownas "Peoples Small Scale Mining Act of 1991".Pursuant to Section 26 of Republic Act No. 7076, the following rules andregulations are hereby promulgated for the guidance and compliance of allconcerned:# To provide technical, financial and marketing assistance and efficientcollection of government revenues. The rules and regulations of this Order arepromulgated towards the attainment of the following objectives: To effect anorderly and systematic disposition of small-scale mining areas in the country;To regulate the small-scale mining industry with the view to encourage theirgrowth and productivity; and It shall be the policy of the State to promote,develop, protect and rationalize viable small-scale mining activities in order togenerate more employment opportunities and provide an equitable sharing of the nation's wealth and natural resources giving due regard to existing rights asherein provided.* Para makapagbigay ng teknikal, pinansyal at marketing assistance atmagandang koleksyon ang gobyerno. Ang batas ay binuo batay sa mga layuninna: Para magkaroon ng maayos at sistematikong disposisyon ang maliliit naminahan sa ating bansa. Para ma regulate ang mga maliliit na industriya ngminahan sa mga nakikita at mapasunod para sa kanilang pag-unlad at pagigingproduktibo. At dapat ito’y ipatupad upang maipagmalaki, madevelop,protektahan, at balansehen ang mga maliliit na industriya ng minahan upangmagkaroon ng maraming hanapbuhay at oportunidad.5. DENR Administrative Order No. 96-40 Series of 1996 December 19, 1996
 
Revised Implementing Rules and Regulations of Republic Act No. 7942,Otherwise Known as the "Philippine Mining Act of 1995"# All mineral resources in public and private lands within the territory andexclusive economic zone of the Republic of the Philippines are owned by theState. It shall be the responsibility of the State to promote their rationalexploration, development, utilization and conservation through the combinedefforts of the Government and private sector in order to enhance nationalgrowth in a way that effectively safeguards the environment and protects therights of affected communities.* Lahat ng mineral na resources sa publiko at pribadong lupain sa ekonomikongteritoryo ng pilipinas ay pagmamay ari ng estado. Ito ay responsibilidad ngestado para madevelop, ma utilize at pangalagaan sa pamamagitan ngpinagsanib na pwersa ng publiko at ng pribadong sektor upang mahubog angpaglago n gating bansa sa daan na epektibong mga maayos na pangangalaga saating kapaligiran.6. DENR Administrative Order No.2000-51 June 21, 2000Guidelines and Principle In Determining Fees for Access to and Sustainable Useof Resources in Protected Area. Areas System (NIPAS). Act of 1992 and its Implementing Rules and Regulations,and in order to provide guidelines and principles in accessing and sustainably using resources in protected areas, this Order is hereby issued for the guidanceof all concerned.# This Order shall be known as “Guidelines and Principles in Determining Feesfor Access to and Sustainable Use of Resources in Protected Areas”. For theextraction of renewable resources such as forest flora and fauna and otherforest products, surface and ground water, fisheries, geothermal energy andsimilar resources, sustainable use shall be the rate of extraction that is lowerthan either the rate of regeneration or the rate that shall endanger life formsinside the protected area. The rate of use shall be within the carrying capacity of the protected area and its immediate surroundings when taken individually orcollectively or in relation to other uses of the area and that any form of use shallmaintain the socio-economic and cultural aspect of the area. Any developmentof land and other resources in a protected area shall not alter the landscape andshallnot significantly disrupt normal ecological functions and processes. Therecreational use of resources for tourism for filming or photography, shallpreserve the natural landscape and not put significant stress on living resources by considering the carrying capacity of the area. In the process of resourceutilization, the introduction of substances or chemicals harmful to theenvironment shall not be allowed. payment of user fees.* Ang batas na ito ay nagbibigay ng proteksyon sa ating kapaligiran.7. DENR ADMINISTRATIVE ORDER No. 2007 ESTABLISHING THE MARKING AND IDENTIFICATION SYSTEM FOR THREATENED WILDLIFE SPECIES IN CAPTIVITY AND PROVIDINGGUIDELINES THERE OF Pursuant to Republic Act 9147 # Known as the Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001 andits Implementing Rules and Regulations, in order to provide uniformidentification mark for threatened wildlife species maintained in captivity andfacilitate monitoring of wild fauna possession, transport and trade, the markingand identification for threatened wildlife species is hereby established andguidelines are hereby promulgated for the information and compliance by allconcerned. The marking and identification system for threatened species shallapply to all endemic and exotic species held in captivity or confinedenvironments such as farms, zoos, aviaries, rescue centers and otherestablishments maintaining and /or breeding these species on the basis of either or a combination of a Wildlife Farm Permit, Wildlife Collector’s Permit, Wildlife Special Use Permit, Memoranda of Agreement and Gratuitous Permit

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kennette Vedaña added this note
sdfghjkl;'
Carl Mañalac liked this
June AwWtf liked this
Myra Iglesia liked this
Blessing Alangue liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->