Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zeqir Duraku

Zeqir Duraku

Ratings: (0)|Views: 744|Likes:
Published by api-26071379

More info:

Published by: api-26071379 on Feb 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2012

pdf

text

original

 
 
ZEQIR DURAKU
 
P R O M E TH E U M O D E R N
 
(monodramë) 
(Këtë monodramë e kam shkruar në Mars të vitit 1984 -posaçërisht dhe përkushtimisht që ta frymëzoja; që ta nxitja; që ta organizoja dhe tangrija -NË LUFTË ÇLIRIMTARE DHE PËR BASHKIM KOMBËTAR -popullin shqiptar përgjithësi; dhe, veçanti, popullin shqiptar Kosovës; Kosovës Lindore; popullin shqiptar Maqedonisë dhe,Popullin shqiptar e Malit Zi!) 
Personazhët e monodramës janë: 1) Prometheu Modern2) Zëri i Zotit (ZOTI)3) Një Skelet NJERIU (Është vazhdimi i dytë i monodramës dhe, fundi i saj!)
 
 PROMETHEU MODERN: . . . Sipas TEJE, -për t’qenë n j e r i u rregulldhe, për t’pasur -edhe k a r a -mbase, duheshka të jetë, tamam -NJERI-v i ç; NJERI-d e l m e; NJERI-lopë . . . dhe, NJERI-g o m a r !?!Dhe, hiç m e r a k u -mos h a j ëse, tillë k a p l o q e q o l e -ke bukur sh u m ë-heu, -e pafsha TOKËN kah i l ë sh o n . . .dhe, -f l a k ë n mbi KOKË ua pafsha kah u shkon !!!. . . E, n o r m a l ë t -çfarë pëlqejnë TY-janë, vetëm MISH -me g o j ë dhe dh ë m b ëpa K O K A fare; e, f a r e pa sy !?! . . .
(publikut)
: . . . -Edhe UNË -jam N J E R I !?! . . . Njeri, njeri, -prej m i sh i dhe prej gj a k u !?! . . .S’mundeni e marr me m e n d-sa n e v o j ë n E NDIEJ dhe sa DËSHIRAT i kam !?!. . . Unë j a m MASHKULL; mashkull, -m a sh k u ll ...-edhe U N Ë jam m a sh k u ll . . .
 
 jam M A SH K U LL I t ë r i !?! . . .Secilën th i rr j e dhe dh e m b j e t r u p i t. . . e ndiej . . . -e ndiej, sa s’e duroj . . .e ndiej . . . -e ndiej . . . e ndiej -t e j sh u m ë !?!. . . Ose, paku, -as pak pak -se njerëzit tjerë !?!Dëshirat dhe nevojat e NATYRSHME ke u n ë, pa asnjë dyshim, -janë sh u m ë më të fuqishmedhe n d j e sh m e -sesa tek njerëzit t j e r ë !?!As një N J E R I -nuk ka dëshirë, as nuk mundet për t’pasur -sa k a m U N Ë -për qenë i L U M T U R !?! . . .Për qenë rregull; -për qenë n o r m a l !?!Gjithmonë, -sh u m ë kam d ë sh i r u a r . . .-sa sh u m ë dëshiroj . . .dhe, p ë r h e r ë kam për të d ë sh i r u a r që, edhe U N Ë isha i martuar . . .dhe, kisha, -jo vetëm b u k u r -një grua; po, kisha -një grua-ZANË M A L I . . .. . . po, po, tamam -NJË G R U A SI Z A N Ë . . .dhe, t’ma m b u sh t e SH T Ë P I N Ë-me SH Q I P O N J A dhe D R A G O N J . . . !?!
(bëhet një heshtje sa s’ka e dhembshme; shurdhuese dhe

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->