Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chương III: dÒng ĐiỆn Xoay ChiỀu

Chương III: dÒng ĐiỆn Xoay ChiỀu

Ratings: (0)|Views: 1,016 |Likes:
Published by minhnhan19922699

More info:

Published by: minhnhan19922699 on Feb 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 
Chương III:
DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
A. KIẾN THỨC CƠ BẢNI.KHÁI NIỆM VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU :
Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật củahàm số sin hay côsin, với dạng tổng quát :
i = Io cos (
ω
t +
ϕ
)
Trong đó : i là cường độ tức thời ; Io là giá trị cực đại của i ;
ω
là tần số góc :
ω
=2
π
f = 2
π
/T ;
I I. NGUYÊN TẮC TẠO RA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
Xét khung dây kim loại có diện tích S, N vòng dây quay đều quanh trục đối xứng
trong từtrường đềuB(Bx'x
) với tốc độ góc
ω
.Trong khung dây xuất hiện suất điện động cảm ứng :
0
eNBSsintEsintt
∆Φ=− =ω ω = ω
với
0
ENBS
=ω
 Nếu hai đầu khung dây được nối với mạch ngoài có điện trở R thìcường độ dòng điện có dạng:
i =
 R NBS 
ω 
sin
ω
t = Io sin
ω
t.III.GIÁ TRỊ HIỆU DỤNG :
- Cường độ hiệu dụng:
0
II2
=
(I
0
là cường độ dòng điện cực đại).- Điện áp hiệu dụng:
0
UU2
=
(U
0
là Điện áp cực đại)
I V. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU TRONG ĐOẠN MẠCH CHỈ CÓ ĐIỆN TRỞ THUẦN, CUỘNCẢM HOẶC TỤ ĐIỆN.
Đoạn mạch chỉ cóđiện trở thuầnĐoạn mạch chỉ cócuộn cảmĐoạn mạch chỉ cótụ điệnSơ đồmạchĐặcđiểm- Điện trở R - Hiệu điện thế hai đầuđoạn mạch biến thiênđiều hoà
cùng pha
vớidòng điện.- Cảm kháng:
L
ZL2fL
=ω = π
- Hiệu điện thế hai đầuđoạn mạch biến thiên điềuhoà
sớm pha
hơn dòng điệngóc2
π
.- Dung kháng:
C
11ZC2fC
= =ω π
- Hiệu điện thế hai đầu đoạnmạch biến thiên điều hoà
trễ  pha
so với dòng điện góc2
π
.Định luậtOhmUI
=
L
UIZ
=
C
UIZ
=
V . DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU TRONG ĐOẠN MẠCH RLC. CÔNG SUẤT CỦA DÒNGĐIỆN XOAY CHIỀU.1.Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch RLC
Giả sử giữa hai đầu đoạn mạch RLC có hiệu điện thế
u = U
2
cos
ω
t
thì trong mạch có dòng điện xoay chiều
i = Io cos (
ω
t -
ϕ
)
; trong đó:
00
UIZ
=
;
2 2L C
ZR(ZZ)
= +
gọi là tổng trở của đoạn mạch RLC.
 R Z  Z 
 L R L
==
ϕ 
tan
(
ϕ
là góc lệch pha giữa hiệuđiện thế hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện qua mạch.1
A
 
BCABLAB
BCLA
 
-Nếu Z
L
-Z
C
>0 thì
ϕ
>0
-Nếu Z
L
-Z
C
<0 thì
ϕ
< 0
Với
ϕ
là độ lệch pha của u so với i
2.Hiện tượng cộng hưởng trong đoạn mạch RLC nối tiếp
Khi hiện tượng cộng hưởng xảy ra:
2max min L C
IIZZZZ0LC1
= = = ω =
.=> Cường độ dòng điện cực đại là:
max
UI
=
=> Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện cùng pha.
3. Công suất của dòng điện xoay chiều:
PUIcos
= ϕ
cos
ϕ
gọi là hệ số công suất được xác định bởicosZ
ϕ=
Hoặc có thể tính công suất từ
2
PRI
=
VI. MÁY BIẾN ÁP
1.
Nguyên tắc hoạt động:
dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
2.Cấu tạo:-
Lõi thép gồm nhiều lá thép mỏng kỹ thuật điện ghép cách điện nhau, hình chữ nhật rỗng hoặchình tròn rỗng.
-
Hai cuộn dây bằng đồng có điện trở nhỏ quấn chung trên lõi thép, số vòng dây của hai cuộn khácnhau. Một cuộn nối với mạch điện xoay chiều gọi là cuộn sơ cấp và cuộn kia nối với tải tiêu thụ gọi làcuộn thứ cấp.
3.Sự biến đổi hiệu điện thế và cường độ dòng điện qua máy biến thế:
* Gọi N
1
, N
2
lần lượt là số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp.* Gọi U
1
, U
2
lần lượt là hiệu điện thế hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp.
1212
 N  N 
=
Nếu N
2
> N
1
=> U
2
> U
1
: máy tăng thế.Nếu N
2
< N
1
=> U
2
< U
1
: máy hạ thế.* Khi mạch thứ cấp kín, giả sử hiệu suất máy biến thế bằng 1, ta có:
122112
 N  N  I  I 
==
;trong đó I
1
và I
2
lần lượt là cường độ dòng điện chạy trong cuộn sơ cấp và thứ cấp.
4. Ứng dụng:
máy biến thế có ứng dụng quan trọng trong việc truyền tải điện năng.
VII. MÁY PHÁT ĐIỆN1.Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động
Máy phát điệnxoay chiều một phaMáy phát điệnxoay chiều ba pha Nguyên tắchoạt độngDựa trên hiện tượng cảm ứng điện từCấu tạo
- Phần cảm
: tạo ra từ trường.
- Phần ứng
: tạo ra dòng điện. Có tần số f = p.nPhần cảm cũng như phần ứng có thể quay hoặcđứng yên. Bộ phận quay gọi là roto và bộ phậnđứng yên gọi là stato.
- Bộ góp:
gồm hai vành khuyên đặt đồng trục,cách điện và hai chổi quét tì lên hai vànhkhuyên.
- Stato
: ba cuộn dây đặtlệch nhau 120
0
trên vòngtròn để tạo ra dòng điện.
- Roto
là một nam châmđiện tạo ra từ trường.
2..Định nghĩa:
Dòng điện xoay chiều ba pha là hệ thống ba dòng điện
'2
B
xoay chiều cùng biên độ,cùng tần số, nhưng lệch nhau về pha một góc bằng23
π
rad, hay120
0
, tức là lệch nhau về thời gian13 chu kỳ.
3..Cách mắc dòng điện xoay chiều ba pha:
2
 
Cách mắc hình sao:+ Hiệu điện thế giữa dây pha với dây trung hoà gọi là hiệu điện thế pha, ký hiệu U
 p
.+ Hiệu điện thế giữa hai dây pha với nhau gọi là hiệu địên thế dây, ký hiệu U
d
.+ Liên hệ giữa hiệu điện thế dây và hiệu điện thế pha:
d p
U3U
=
Cách mắc tam giác: Tải mắc tam giác : mỗi tải là một cạnh của tam giác.
VIII. ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA-Nguyên tắc hoạt động:
dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và bằng cách sử dụng từ trường quay.
-Từ trường quay của dòng điện xoay chiều ba pha:
Cho dòng điện xoay chiều ba pha vào ba nam châm điện đặt lệch nhau 120
0
trên một vòng tròn. Từtrường tổng cộng của ba cuộn dây quay quanh tâm O với tần số bằng tần số dòng điện.
-Cấu tạo:
gồm hai bộ phận chính:
-
Roto hình trụ có tác dụng như cuộn dây quấn trên lõi thép.
-
Stato ba cuộn dây của ba pha điện quấn trên lõi thép được bố trí trên mọtt vành tròn để tao ra từtrường quay.
B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUANIII.1
. Chọn câu
đúng 
. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều:A. Dựa vào hiện tượng tự cảm.B. Dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.C. Dựa vào hiện ợng quang điện.D. Dựa vào hiện ợng giao thoa.
III.2.
Chọn câu
đúng 
. Dòng điện xoay chiều là dòng điện có:A. biểu thức i = Io cos (
ω
t +
ϕ
) B. cường độ dòng điện biến thiên điều hòa theo thờigian.C. tần số xác định.D. A, B và C đều đúng.
III.3
. Phát biểu nào sau đây là
sai 
khi nói về dòng điện xoay chiều?A. Dòng điện xoay chiều là dòng điện có trị số biến thiên theo thời gian, theo quy luật dạng sinhoặc cosin.B. Dòng điện xoay chiều có chiều luôn thay đổi.C. Dòng điện xoay chiều thực chất là một dao động điện cưỡng bức.D. Cường độ dòng điện được đo bằng ampe kế khung quay.
III.4
. Điều nào sau đây là
đúng 
khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần?A.Điện áp hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở luôn luôn biến thiên điều hoà cùng pha với dòng điện.B. Pha của dòng điện qua đoạn mạch chỉ có điện trở luôn bằng không.C. Biểu thức định luật Ohm của đoạn mạch chỉ có điện trở là U =
 I  R
D. Nếu biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch chỉ có điện trở i = Io cos
ω
tthì biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch là u = Uocos (
ω
t +
ϕ
) .
III.5
. Chọn câu
đúng 
. Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì dung kháng có tác dụng :A. làm cho điện áp hai bản tụ điện luôn sớm pha hơn dòng điện góc2
π 
.B. làm chođiện áphai bản tụ điện luôn trễ pha so với dòng điện góc2
π 
.C. làm cho điện áp cùng pha với dòng điện.D. làm thay đổi góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện.
III.6.
Chọn câu
đúng 
. Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thì cảm kháng có tác dụng :A. làm chođiện ápgiữa hai đầu cuộn cảm luôn sớm pha hơn dòng điện góc2
π 
.B. làm cho điện áp giữa hai đầu cuộn cảm luôn trễ pha so với dòng điện góc2
π 
.C. làm cho điện áp cùng pha với dòng điện.D. làm thay đổi góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện.
 
3

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Huan Pham Van liked this
nguyenthechau liked this
Liên Nguyễn liked this
Tam Duong Tran liked this
Tam Duong Tran liked this
kimsojisun liked this
trungluoc liked this
boybuon1908 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->